Bài tập câu điều kiện loại 1 violet

      28

Câu điều kiện nhiều loại một là câu có thực ngơi nghỉ ngày nay, rất có thể xẩy ra sinh hoạt thì hiện giờ đối kháng cùng sau này. Dưới đó là cấu tạo, giải pháp thực hiện kèm bài bác tập câu điều kiện các loại 1 gồm câu trả lời khá đầy đủ cùng đúng mực duy nhất.Quý khách hàng sẽ xem: Những bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án violet

Công thức cùng giải pháp sử dụng câu điều kiện một số loại một trong giờ anh

Cấu trúc:

If + S + V (hiện tại), S + will + V (ngulặng mẫu)

IF + Chủ ngữ 1 + Động tự phân chia ngơi nghỉ thì hiện nay 1-1 + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ nguyên ổn chủng loại + Bổ ngữ (ví như có).quý khách hàng đang xem: những bài tập câu ĐK loại 1 và 2 violet

Nói biện pháp khác, nghỉ ngơi câu ĐK nhiều loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện giờ solo, mệnh đề chủ yếu dùng thì sau này đơn.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 violet

Chủ ngữ 1 cùng nhà ngữ 2 rất có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF với mệnh đề bao gồm rất có thể đứng trước tốt sau những được.

Xem thêm: Vì Sao Ngủ Dậy Bị Chóng Mặt Là Bệnh Gì, Sáng Ngủ Dậy Bị Chóng Mặt Buồn Nôn

Trong câu ĐK các loại I, động từ bỏ của mệnh đề điều kiện chia ngơi nghỉ thì ngày nay đơn, còn đụng trường đoản cú trong mệnh đề thiết yếu phân tách sinh sống thì sau này đối kháng. Ví dụ:

If you come inlớn my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào sân vườn của tớ, nhỏ chó của tôi vẫn gặm anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu ttách nắng giỏi, tôi sẽ đi câu cá.)

Cách cần sử dụng câu điều kiện nhiều loại 1:


*

Bài tập câu ĐK các loại 1 kèm lời giải

If I (study) _____________ , I (pass) _____________ the exams.If the sun (shine) ____________, we (walk) _____________ to the town.If he (have) __________ a temperature, he (see) ___________ the doctor.If my friends (come) ___________, I (be) ______________ very happy.If she (earn) ___________ a lot of money, she (fly) _____________ khổng lồ Thành Phố New York.If we (travel) ___________ to lớn London, we (visit) _____________ the museums.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If Rita (forget) ___________ her homework, the teacher (give) _________ her a low mark.If they (go) ________________ to the disco, they (listen) ___________ to lớn loud music.If you (wait) ____________ a minute, I (ask) ______________ my parents.

Đáp án bài tập

1.study, will pass

shines, will walkhas, will seecome, will beearns, will flytravel, will visitwear, will slipwear, will slipforgets, will givego, will listenwait, will ask

Câu 2. Điền vào khu vực trống.

rains, will not godoes not read, will not pass doesn"t read, won"t passbởi not argue, will lover don"t argue, will lendtake, will not arrive take, won"t arrivedoes not buy, will be doesn"t buy, will bedoes not tidy up, will not help doesn"t tidy up, won"t helpvì not play, will not come don"t play, won"t comeeat, will not lose eat, won"t losebởi not make, will not love sầu don"t make, won"t lovedo not hurry, will not catch don"t hurry, won"t catchwill havesover, will comewill not underst&, whisper won"t understand, whisperwill not survive, do not take won"t survive, don"t takepress, will save

Tu khoa:

bài bác tập câu điều kiện các loại 1 lớp 9bài tập câu ĐK các loại 1 với 2bài xích tập câu điều kiện loại 1 2 3bài xích tập về câu điều kiện các loại 1 gồm đáp ánbài xích tập viết lại câu ĐK nhiều loại 1bài xích tập câu điều kiện loại 2 gồm đáp ánbài xích tập viết lại câu ĐK gồm đáp án Chuyên mục: Tin Tổng HợpChuyên ổn mục: Đề Thi