Bài tập định luật ôm lớp 9

      27

Các dạng bài bác tập vận dụng Định giải pháp ôm là một trong số những nội dung kha khá đặc biệt quan trọng nhằm những em làm rõ hơn ngôn từ kim chỉ nan trong các bài trước, và đây cũng là căn nguyên góp các em dễ dàng tiếp thụ xuất sắc hơn những nội dung nâng cao về loại năng lượng điện sau này.

Bạn đang xem: Bài tập định luật ôm lớp 9


Để giải được những dạng bài bác tập vận dụng định biện pháp Ôm các em buộc phải nắm cứng cáp văn bản Định vẻ ngoài Ôm, phương pháp, cách tính Cường độ chiếc năng lượng điện (I), Hiệu năng lượng điện cụ (U) với Điện trsống tương đương (R) trong những đoạn mạch mắc tiếp liền cùng đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên.

I. Tóm tắt định hướng về Định luật ôm

1. Phát biểu, công thức cách tính định khí cụ ôm

• Nội dung Định dụng cụ ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện gắng đặt vào nhị đầu dây, tỉ lệ thành phần nghịch cùng với điện trở của dây.

- Hệ thức (công thức) định phép tắc ôm: 

*

- Trong đó:

 U: Hiệu năng lượng điện cố gắng, đơn vị chức năng là Vôn, cam kết hiệu (V).

 I: Cường độ chiếc năng lượng điện, đơn vị là ampe, ký hiệu (A).

 R: Điện trlàm việc, đơn vị là ôm, ký kết hiệu (Ω).

 Các bí quyết rút ra trường đoản cú cách làm định pháp luật ôm:

- Công thức tính Hiệu năng lượng điện thế: 

*

- Công thức tính năng lượng điện trở: 

*

2. Vận dụng định luật pháp ôm mang lại đoạn mạch nối tiếp

 Đối với đoạn mạch có n năng lượng điện trở mắc nối tiếp:

 - Cường độ dòng điện: I = I1 = I2 = ... = In

 - Hiệu điện thế: U = U1 + U2 + ... + Un

 - Điện trsinh hoạt tương đương: Rtđ = R = R1 + R2 + ... + Rn

3. Vận dụng định phương tiện ôm đến đoạn mạch tuy vậy song

 Đối với đoạn mạch có n năng lượng điện trlàm việc mắc song song:

 - Cường độ chiếc điện: I = I1 + I2 + ... + In

 - Hiệu năng lượng điện thế: U = U1 = U2 = ... = Un

 - Điện trsống tương đương:

*

II. Các dạng bài tập áp dụng định cơ chế Ôm

Dạng 1: Định giải pháp ôm đến đoạn mạch mắc nối tiếp

* Phương pháp giải: Áp dụng định giải pháp ôm mang lại đoạn mạch tiếp nối.

° Bài 1 trang 17 SGK Vật lý 9: cho mạch điện gồm sơ đồ dùng nhỏng hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. khi K đóng góp, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

*
a) Tính điện trngơi nghỉ tương tự của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trngơi nghỉ R2.

* Lời giải Bài 1 trang 17 SGK Vật lý 9: 

° Cách 1:

a) Áp dụng định mức sử dụng Ôm, ta tính được điện trngơi nghỉ tương đương của đoạn mạch:

 

*

b) Vì đoạn mạch tất cả nhì năng lượng điện trở ghép thông suốt đề nghị ta có:

 Rtđ = R1 + R2 ⇒ R2 = Rtđ - R1 = 12 - 5 = 7 (Ω).

° Cách 2: Áp dụng mang lại câu b).

- Trong đoạn mạch tiếp nối, độ mạnh chiếc năng lượng điện có giá trị tương đồng tại phần lớn điểm.

 I = I1 = I2 = 0,5 (A).

⇒ hiệu điện cầm giữa nhị đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

UAB = U1 + U2 = 6V ⇒ U2 = 6 – 2,5 = 3,5 (V).

⇒ 

*

♦ Dạng 2: Định vẻ ngoài ôm mang lại đoạn mạch mắc tuy vậy song

* Phương pháp giải: Áp dụng định phương pháp ôm mang lại đoạn mạch tuy nhiên song.

Xem thêm: Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 9 Đề 3, Viết Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 9

º Bài 2 trang 17 SGK Vật lý 9: Cho mạch năng lượng điện gồm sơ thiết bị như hình 6.2, trong các số đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

*
a) Tính hiệu năng lượng điện gắng UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trsinh hoạt R2.


* Lời giải bài 2 trang 17 SGK Vật lý 9:

a) Vì mạch gồm nhì năng lượng điện trsinh hoạt R1 với R2 ghxay tuy vậy tuy vậy với nhau cùng tuy nhiên song cùng với mối cung cấp nên:

 UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 (V).

b) Cường độ chiếc điện chạy qua R2 là I2 = I - I1 = 1,8 - 1,2 = 0,6 (A).

⇒ Điện trsinh hoạt R2:

*

° Cách 2: Áp dụng đến câu b).

- Theo câu a, ta tìm kiếm được UAB = 12 (V).

⇒ Điện trsống tương đương của đoạn mạch là:

*

- Mặt khác ta có: 

*
 

*

♦ Dạng 3: Định vẻ ngoài ôm đến đoạn mạch mắc hỗn hợp (nối liền + tuy vậy song)

* Phương pháp giải: Phân tích bài bác toán thù đoạn làm sao mạch mắc thông liền để áp dụng định chế độ ôm mang đến đoạn mạch mắc tiếp nối, đoạn nào mạch mắc tuy vậy tuy vậy nhằm vận dụng Định biện pháp ôm mang lại mạch mắc song tuy vậy.


° Bài 3 trang 18 SGK Vật lý 9: Cho mạch năng lượng điện tất cả sơ trang bị như hình 6.3 (hình dưới), trong các số đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.
*

° Cách 1:

a) Nhận xét: Đoạn mạch gồm hai đoạn mạch nhỏ AM (chỉ có R1) ghxay thông liền cùng với MB (gồm R2 // R3).

- Điện trsinh hoạt tương đương của đoạn mạch là:

 

*

- Với 

*
*

- Nên có:

*
*

b) Cường độ dòng điện qua điện trnghỉ ngơi R1 đó là độ mạnh mẫu điện qua mạch chính:

*

- Hiệu điện nạm giữa nhì đầu dây năng lượng điện trsống R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 (V).

- Hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu dây điện trlàm việc R2 với R3 là:

 U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6 (V).

- Vì R2 = R3 đề xuất cường độ mẫu năng lượng điện qua R2 cùng R3 là:

*

° Cách 2: Áp dụng đến câu b (có sử dụng công dụng câu a)

- Vì R1 ghnghiền nối liền cùng với đoạn mạch RMB yêu cầu ta có:

 

*
*

*
 (vày MB chứa R2 // R3 buộc phải UMB = U2 = U3).

- Mà U1 + UMB = UAB ⇒

*

⇒ Cường độ mẫu điện qua những điện trnghỉ ngơi là:

 

*

 

*
;

 

*
 hoặc I3 = I1 - I2 = 0,4 - 0,2 = 0,2 (A).

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống Các dạng bài tập vận dụng Định khí cụ Ôm và lời giải sinh hoạt bên trên hữu ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc những em vui miệng giữ lại comment dưới nội dung bài viết nhằm bacsixanh.com ghi thừa nhận với cung cấp, chúc những em học hành tốt.