Bài tập ghép tụ điện có lời giải

      25

+ Công thức chỉ vận dụng mang lại trường đúng theo hóa học điện môi tủ đầy khoảng không gian thân nhì bản tụ.

Bạn đang xem: Bài tập ghép tụ điện có lời giải

- Năng lượng của tụ điện: ( mW = fracQ.U2 = fracCU^22 = fracQ^22C)

* Crúc ý:

Những bài tập ví dụ:

Một tụ năng lượng điện tất cả điện dung (C_1 = 0,2mu F), khoảng cách giữa hai bạn dạng là d1 = 5 centimet được hấp thụ điện mang lại hiệu điện thế U = 100 V.

a) Tính năng lượng của tụ điện.

b) Ngắt tụ điện khỏi nguồng điện. Tính độ vươn lên là thiên năng lương của tụ khi dịch hai bạn dạng lại sát còn bí quyết nhau d2 = 1 cm.

Xem thêm: Các Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học 8

Hướng dẫn giải

a)

Năng lượng của tụ điện:

( mW_1 = fracC_1U_1^22 = frac0,2.10^ - 6.100^22 = 10^ - 3J)

b)

Điện dung của tụ điện là:

(C = fracvarepsilon Sk.4pi d) => điện dung C tỉ trọng nghịch cùng với khoảng cách d

( Rightarrow fracC_2C_1 = fracd_1d_2 \Rightarrow C_2 = C_1fracd_1d_2 = 0,2.frac51 = 1mu F = 10^ - 6F)

+ Điện tích của tụ ban đầu là:

(Q_1 = C_1U_1 = 0,2.10^ - 6.100 = 2.10^ - 5C)

Do ngắt tụ ngoài nguồn nên điện tích Q ko đổi => (Q_2 = Q_1)


Suy ra, tích điện thời điểm sau của tụ: ( mW_2 = fracQ_2^22C_2 = fracleft( 2.10^ - 5 ight)^22.10^ - 6 = 2.10^ - 4J)

Độ đổi thay thiên năng lượng:

(Delta mW = mW_2 - mW_1 = 2.10^ - 4 - 10^ - 3 \= - 8.10^ - 4 Năng lượng sút.

Dạng 2: Ghép tụ năng lượng điện tiếp liền, tuy vậy song

*

- khi tụ điện bị đánh thủng, nó biến đổi thứ dẫn (dây dẫn).- Nếu bài xích tân oán có khá nhiều tụ được mắc các thành phần hỗn hợp, ta đề nghị tìm thấy được bí quyết mắc tụ năng lượng điện của mạch kia rồi mới tính tân oán.

- Sau Lúc ngắt tụ năng lượng điện ngoài mối cung cấp với vẫn thân tụ năng lượng điện kia xa lánh thì năng lượng điện Q của tụ đó vẫn ko biến đổi.

Bài tập ví dụ:

Một cỗ bao gồm tía tụ ghxay song song (C_1 = C_2 = fracC_32). Lúc được tích điện bằng mối cung cấp tất cả hiệu năng lượng điện nuốm 45 V thì năng lượng điện của bộ tụ năng lượng điện bằng (18.10^ - 4C). Tính điện dung của các tụ điện.

Hướng dẫn giải

Ta có: (C_b = fracQ_bU = frac18.10^ - 445 = 4.10^ - 5F = 40mu F)

Ba tụ được ghxay tuy vậy song nên:

(C_b = C_1 + C_2 + C_3 = fracC_32 + fracC_32 + C_3 = 2C_3)

( Rightarrow C_3 = fracC_b2 = 20mu F Rightarrow C_1 = C_2 = fracC_32 = 10mu F)