Bài tập kế toán quản trị chương 5

      537

Bài giảng kế toán quản trị. Tham khảo thêm về bài giảng kế toán quản trị, bài tập kế toán quản trị và tài liệu kế toán tại http://tintucketoan.com


Bạn đang xem: Bài tập kế toán quản trị chương 5

*

*

*

*

*

52 Small Changes for the Mind: Improve Memory * Minimize Stress * Increase Productivity * Boost Happiness Brett Blumenthal

Xem thêm: Lý Do Nước Tiểu Có Mùi Hôi Là Bệnh Gì ? Cách Chữa Nước Tiểu Nặng Mùi

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Dr. Henry Cloud
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC

Bài giảng kế toán quản trị

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1. Kế toán là gì ?Kế toán là 1 hệ thống :  Cung cấp thông tin cho các đối tượng có liên quan  Phục vụ cho việc ra các Thu thập, Tổng quyết định phân loại Ghi chép   hợp   So sánh, dự đoán và đánh thông tin giá hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của một tổ chức. Đối tượng có liên quan Căn cứ vào bao gồm :Phân loại : các giấy tờ  Nhà quản lýcác nghiệp nào để ghi Lập  Nhà đầu tư ( hiện tại &vụ kinh tế chép bằng các potential )phát sinh tay hoặc báo  Các cơ quan chức năngthuộc phần nhập liệu cáo ( thuế, kiểm toán nhà nước )tài sản hay vào các loại  Nhà cung cấp, khách hàngnguồn vốn sổ sách nào  Đối tượng khác : nhân viên, sinh viên ….Chú ý: Kế toán phải gắn với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  Nghiệp vụ kinh tế là các sự kiện phát sinh ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1