Bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải

      267

Nhóm mình nhấn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế tân oán, tất cả những vấn đề. Làm theo đề cưng cửng với sửa hoàn thành xong theo đề nghị của gia sư. Số liệu tính tân oán chuẩn. Các bạn có nhu cầu vui mắt tương tác cùng với mình qua số 01642595778. Mình cảm ơn!


Bạn đang xem: Bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải

*

Xem thêm: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Co Dap An, Bài Tập Kế Toán Thương Mại & Dịch Vụ

*

bài tập kế toán công ty gồm lời giải câu trả lời

1. PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPBài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có những triệu chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá bán 1 USD = 15.500VND)II .Các hội chứng tự tạo nên trong thángChứng từNội dung Số tiềnSố Ngày01 2-1 Phiếu thu (Tiền mặt): Rút ít tiền ngân hàng về quỹ 48.00002 3-1 Phiếu thu (chi phí mặt): Công ty A trả nợ tiền các tháng 12/N-1 37.50001 4-1 Phiếu đưa ra (chi phí mặt): Tạm ứng lương kỳ I đến CNV. 38.00002 4-1 Phiếu bỏ ra (chi phí mặt): Tạm ứng tiền công tác làm việc mang đến CNV B 50003 5-1 Phiếu thu : Tiền bán hàng thẳng tại kho (giá bán bán: 20.000, VAT: 2 ngàn 22.00003 6-1 Phiếu chi: Trả chi phí công tác chi phí mang đến ông N, sinh hoạt phòng hành chính 32004 8-1 Phiếu chi : Nộp tiền phương diện vào ngân hàng. 50.00005 9-1 Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho những người cung cấp 15.00006 9-1 Phiếu chi (TM): Mua CCDC sẽ nhập kho (trong đó: giá cả 5.000, thuế GTGTđược khấu trừ 500) 5.50004 9-1 Phiếu thu tền khía cạnh : Nhận lại số chi phí đã ký quỹ thời gian ngắn Doanh Nghiệp X về bao bì. 10.00007 10-1 Phiếu chi ngoại tệ: (USD): Để sở hữu trái phiếu thời gian ngắn của Công tyC:500 USD (tỷ giá bán giao dịch trung bình Thị phần ngoại tệ liên ngân hàngbởi vì bank Nhà nước chào làng 1 USD = 15.400 VNĐ)08 11-1 Phiếu chi TM: trả tiền mướn văn chống 1.60009 12-1 Phiếu chi TM: Chi quỹ khen ttận hưởng mang đến CNV gồm các kết quả công tác độtxuất. 5.00010 12-1 Phiếu chi: Trả tiền nợ vay thời gian ngắn 2.40011 13-1 Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn ngân hàng cấp dưỡng 60012 13-1 Phiếu đưa ra (TM): Chi trả chi phí thuê chăm chở sản phẩm tiêu thú. 20005 13-1 Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 cổ phiếu ngắn hạn trên thị phần (giácội cổ phiếu 5.000, giá cả 5.400) 5.40006 13-1 Phiếu thu (TM): chiếm được khoản nợ khó đòi: (trước đó sẽ cách xử trí naytín đồ thiếu nợ bất thần mang trả) 3.20013 15-1 Phiếu đưa ra (TM): Trả tiền khen thưởng trọn liên tục mang lại CNV. 10.00007 15-1 Phiếu thu (TM): Về bài toán khách hàng thiếu nợ Doanh Nghiệp 24.600 ni chịu đựng tkhô hanh toánbằng 1.600 USD (tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch bình quân Thị Trường ngoại tệ liên ngânsản phẩm vì chưng ngân hàng Nhà nước chào làng USD = 15.800 VNĐ)