Bài tập lập báo cáo kết quả kinh doanh

      793

Báo cáo kết quả vận động sale là report tài thiết yếu tổng thích hợp, đề đạt tổng thể thực trạng và công dụng sale trong một kỳ buổi giao lưu của công ty lớn và chi tiết cho các vận động marketing chủ yếu. Nói phương pháp khác báo cáo kết quả chuyển động marketing là phương tiện đi lại trình bày kỹ năng đẻ lãi với thực trạng chuyển động kinh doanh của bạn.

Bạn đang xem: Bài tập lập báo cáo kết quả kinh doanh

  – Tính cân nặng đối: Báo cáo công dụng hoạt động marketing được lập dựa trên tính bằng phẳng giữa doanh thu, ngân sách và công dụng marketing. Có thể bao quát thông thường tính cân đối của report hiệu quả sale qua công thức sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo hiệu quả vận động marketing tất cả bao gồm 5 cột:

– Cột số 1 : Các chỉ tiêu báo cáo.

– Cột số 2: Mã số của các tiêu chí tương ứng.

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng với các tiêu chuẩn của báo cáo này được diễn đạt tiêu chuẩn bên trên Bản tngày tiết minh báo cáo tài thiết yếu.

– Cột số 4: Tổng số tạo nên vào kỳ report năm.

– Cột số 5: Số liệu của thời gian trước (để so sánh).

Nội dung những tiêu chuẩn trong Báo cáo hiệu quả chuyển động kinh doanh như sau: 

(1) Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng lệch giá bán sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm, bất động sản đầu tư chi tiêu và cung ứng hình thức trong những năm báo cáo của công ty.

(2) Các khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng phù hợp những khoản được ghi bớt trừ vào tổng lợi nhuận trong những năm, bao gồm: những khoản ưu tiên thương thơm mại, Giảm ngay mặt hàng buôn bán, hàng chào bán bị trả lại với thuế tiêu thụ đặc trưng, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán hàng cùng cung ứng hình thức (Mã số 10):

Chỉ tiêu này phản ánh số lợi nhuận bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản đầu tư cùng cung ứng dịch vụ vẫn trừ những khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn sản phẩm cung cấp (Mã số 11):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá chỉ vốn của sản phẩm hoá, Bất Động Sản đầu tư chi tiêu, giá cả thêm vào của thành phẩm vẫn phân phối, chi phí trực tiếp của khối lượng các dịch vụ xong sẽ cung ứng, ngân sách không giống được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi ưu đãi giảm giá vốn sản phẩm phân phối trong kỳ báo cáo.

(5) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp hình thức (Mã số 20):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch thân lợi nhuận thuần về bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư chi tiêu và hỗ trợ dịch vụ với cái giá vốn sản phẩm phân phối phát sinh trong kỳ report.

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu vận động tài chính (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản ảnh doanh thu chuyển động tài chính thuần (Tổng lệch giá trừ (-) Thuế GTGT theo phương thức thẳng (ví như có) tương quan cho vận động khác) tạo nên vào kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

(7) giá cả tài thiết yếu (Mã số 22):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng ngân sách tài bao gồm, bao gồm tiền lãi vay cần trả, chi phí bạn dạng quyền, ngân sách chuyển động liên doanh,… tạo ra vào kỳ báo cáo của khách hàng.

Xem thêm: Các Bài Tập Tăng Chiều Cao Ở Tuổi Dậy Thì Hiệu Quả, Các Bài Tập Tăng Chiều Cao Tại Nhà Hiệu Quả

Chi phí lãi vay mượn (Mã số 23):

Chỉ tiêu này đề đạt chi phí lãi vay đề xuất trả được xem vào ngân sách tài bao gồm vào kỳ report. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 635.

(8) Chi phí bán hàng (Mã số 24):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng ngân sách bán sản phẩm hoá, thành phẩm đang phân phối, dịch vụ sẽ hỗ trợ phát sinh vào kỳ báo cáo.

(9) Chi tiêu làm chủ công ty (Mã số 25):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng chi phí làm chủ doanh nghiệp gây ra vào kỳ report.

(10) Lợi nhuận thuần từ bỏ hoạt động marketing (Mã số 30):

Chỉ tiêu này đề đạt kết quả chuyển động marketing của người tiêu dùng vào kỳ báo cáo.

(11) Thu nhập không giống (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản chiếu các khoản các khoản thu nhập khác (Sau Lúc vẫn trừ thuế GTGT phải nộp tính theo cách thức trực tiếp), tạo nên vào kỳ report.

(12) túi tiền không giống (Mã số 32):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng những khoản chi phí khác gây ra trong kỳ report.

(13) Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa thu nhập cá nhân khác (sau khí vẫn trừ thuế GTGT nên nộp tính theo cách thức trực : tiếp) cùng với chi phí khác gây ra trong kỳ report.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi nhuận kế toán thù trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng số lợi tức đầu tư kế toán thực hiện trong năm report của chúng ta trước lúc trừ ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty tự hoạt động kinh doanh, hoạt động không giống phát sinh vào kỳ báo cáo.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) Chi phí thuế thu nhập công ty hiện tại hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này phản chiếu ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành tạo ra trong những năm báo cáo.

(16) giá cả thuế thu nhập công ty hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này phản chiếu ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty hoãn lại hoặc thu nhập hoãn lại tạo nên trong thời gian report.

(17) Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty (Mã số 60):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng cộng ROI thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ bỏ những hoạt động vui chơi của công ty lớn (sau khi trừ ngân sách thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp) gây ra những năm report.