Bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác

      120

các bài luyện tập Các ngôi trường vừa lòng đều nhau của tam giác vuông tất cả lời giải

Với bộ bài tập Các trường vừa lòng bằng nhau của tam giác vuông Toán thù lớp 7 chọn lọc, có lời giải để giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong số bài bác thi môn Toán thù lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập về các trường hợp bằng nhau của tam giác

*

Bài 1: Cho tam giác ABC với tam giác NPM gồm BC = PM, ∠B = ∠P = 90° . Cần ĐK gì để tam giác ABC bởi tam giác NPM theo trường phù hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?

A. BA = PMB. BA = PNC. CA = MND. ∠A = ∠N

Hiển thị lời giải

Ta tất cả nhì tam giác ABC với tam giác NPM có BC = PM, ∠B = ∠Phường. = 90° nhưng mà BC, PM là nhì cạnh góc vuông của tam giác ABC cùng NPM nên nhằm nhì tam giác đều nhau theo ngôi trường vừa lòng cạnh huyền – cạnh góc vuông thì ta phải thêm điều kiện CA = MN

Chọn đáp án C.

Xem thêm: Ung Thư Là Gì - Những Điều Cơ Bản Cần Biết Về Ung Thư


Bài 2: Cho tam giác ABC với tam giác MNP.. tất cả ∠A = ∠M = 90°, ∠C = ∠Phường. Cần ĐK gì nhằm nhị tam giác ABC với tam giác MNP. đều bằng nhau theo ngôi trường hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề?

A. AC = MPB. AB = MNC. BC = NPD. AC = MN

Hiển thị lời giải

Ta có: ∠C = ∠Phường. mà góc C với góc Phường. là hai góc nhọn kề của tam giác ABC và tam giác MNP

Do kia nhằm tam giác ABC cùng tam giác MNP đều bằng nhau theo ngôi trường phù hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề thì cần thêm điều kiện AC = MPhường.

Chọn đáp án A.


Bài 3: Cho tam giác ABC cùng tam giác DEF có: ∠B = ∠E = 90°, AC = DF, ∠A = ∠F. Phát biểu như thế nào dưới đây đúng?

A. ΔABC = ΔFED

B. ΔABC = ΔFDE

C. ΔBAC = ΔFED

D. ΔABC = ΔDEF

Hiển thị lời giải

*

Chọn đáp án A.


Bài 4: Cho tam giác ABC với tam giác KHI có: ∠A = ∠K = 90°, AB = KH, BC = HI. Phát biểu như thế nào dưới đây đúng?

A. ΔABC = ΔKHI

B. ΔABC = ΔHKI

C. ΔABC = ΔKIH

D. ΔACB = ΔKHI

Hiển thị lời giải

Xét tam giác ABC cùng tam giác KHI có:

∠A = ∠K = 90°, AB = KH, BC = HI

⇒ ΔABC = ΔKHI (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Chọn câu trả lời A


Bài 5: Cho tam giác ABC và tam giác DEF gồm AB = DE, ∠B = ∠E, ∠A = ∠D = 90°. Biết AC = 9cm. Tính độ nhiều năm DF?

A. 10cmB. 5cmC. 9cmD. 7cm

Hiển thị lời giải

Xét tam giác ABC và tam giác DEF có:

*

⇒ ΔABC = ΔDEF (cạnh góc vuông và góc nhọn kề). Lúc đó AC = DF = 9cm

Chọn giải đáp C


Bài 6: Cho góc nhọn xOy cùng với Ot là tia phân giác. Trên Ot mang điểm I, tự I kẻ IA ⊥ Ox trên A, tia AI giảm Oy tại N, kẻ IB ⊥ Oy tại B, tia BI giảm Ox tại M. Khi đó ta có: