Bài tập về thuế giá trị gia tăng

      235

Để giúp sinh viên nắm được cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), bacsixanh.com chia sẻ các bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp tại bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về thuế giá trị gia tăng

*

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bài tập 1

Yêu cầu: Tính giá chưa thuế GTGT của máy tính và định khoản nghiệp vụ trên.

Hướng dẫn giải:

Giá chưa thuế GTGT = Giá đã có thuế GTGT / (1 + %thuế suất)

Theo đó, giá chưa thuế GTGT của ti vi là: 22.000.000/(1 + 10%) = 20.000.000 đồng.

Bài tập 2

Yêu cầu: Xác định giá tính thuế GTGT để viết hóa đơn GTGT.

Hướng dẫn giải:

Giá tính thuế của 1 chiếc tủ lạnh = 20.000.000 x (1 – 5%) = 19.000.000 đồng.

Giá tính thuế của 10 chiếc tủ lạnh = 19.000.000 x 10 = 190.000.000 đồng.

Bài tập 3

Đề bài: Công ty A kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 1/2021 đã phát sinh các nghiệp vụ sau:

Nhập kho 100 sản phẩm A với giá chưa thuế GTGT là 10.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT 10%.Xuất kho 80 sản phẩm A bán cho khách hàng với giá bán chưa có thuế GTGT là 170.000 đồng/sản phẩm. Thuế suất thuế GTGT 10%.

Xem thêm: Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Vĩnh Phúc, Bản In Bài Viết

Yêu cầu: Xác định số thuế GTGT công ty phải nộp trong kỳ.

Hướng dẫn giải:

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Theo bài ta có:

Thuế GTGT đầu ra = 80 x 170.000 x 10% = 1.360.000 (đồng)Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = 10.000.000 x 10% = 1.000.000 (đồng)Số thuế GTGT phải nộp = 1.360.000 – 1.000.000 = 360.000 (đồng)

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

*

Đề bài: Công ty A kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, trong tháng 1/2021 đã phát sinh các nghiệp vụ sau:

Nhập kho 100 sản phẩm A mua của công ty Thành Long với giá chưa thuế GTGT là 10.000.000 đồng. Thuế suất thuế GTGT 10%.Xuất kho 80 sản phẩm A bán cho khách hàng với giá bán chưa có thuế GTGT là 170.000 đồng/sản phẩm. Tỷ lệ tính thuế GTGT trên doanh thu là 1%.

Yêu cầu: Tính số thuế GTGT công ty phải nộp trong kỳ.

Hướng dẫn giải: 

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu

Như vậy, thuế GTGT phải nộp = 80 x 170.000 x 1% = 136.000 đồng.

Lưu ý:

Tỷ lệ % dùng để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Trên đây là một số bài tập tính thuế giá trị gia tăng mà bất kỳ sinh viên kế toán nào cũng phải nắm rõ. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.