Bài tập viết lại câu tiếng anh

      139

Trong lúc tiếp xúc, khi phải vấn đáp câu hỏi hoặc lúc phải nói đến một chủ thể, chúng ta gặp mặt đề nghị vấn đề đề cập đi đề cập lại một cấu trúc câu tuyệt nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trsinh sống cần buốn chán. Vì vậy, hãy học tập giải pháp viết lại câu nhằm rất có thể tiếp xúc trôi tung, thu hút rộng.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh


 1. Tại sao nên viết lại câu?

Ngoài việc thực hành bài xích tập viết lại câu của đề bài bác thì họ còn sử dụng những cấu tạo viết lại câu giữa những ngôi trường phù hợp bên dưới đây:

khi ý muốn câu trả lời không xẩy ra nhắc lại thắc mắc cùng trnghỉ ngơi buộc phải hay hơnSử dụng kết cấu linch hoạt hơn, tránh nhàm chánChuyển trường đoản cú dạng câu chủ động sang câu bị độngChuyển từ câu thẳng sang trọng câu loại gián tiếpSử dụng trong những ngôi trường thích hợp về đảo ngữ trong câu giờ đồng hồ Anh
Để chạy thử chuyên môn cùng nâng cấp tài năng Tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu yếu các bước nhỏng viết Thư điện tử, biểu lộ,…Bạn có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native sầu để được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xđọng.

2. Các cấu trúc viết lại câu thông dụng

Cấu trúc viết lại câu 1:

Viết lại câu tiếng anh áp dụng những trường đoản cú, các từ bỏ chỉ ngulặng nhân (bởi vì vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to lớn, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work.

Because of the rain, we can’t go lớn work.

(Bởi do trời mưa, nên Cửa Hàng chúng tôi chẳng thể đi làm việc được)

 

Cấu trúc viết lại câu 2:

Chuyển thay đổi câu trong giờ đồng hồ anh bao gồm các từ bỏ, nhiều từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Mặc dù hết sức rầm rĩ, cơ mà chúng tôi vẫn thường xuyên học đến chấm dứt bài)

 


Để kiểm tra chuyên môn và nâng cấp khả năng Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết E-Mail, trình diễn,…Quý Khách rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm việc tại TOPICA Native sầu và để được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ đọng.

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so thatsuch that (quá … đến nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants lớn see it.

↔ It is such a boring film that no one wants lớn see it.

(Cái phlặng này ngán tới nổi mà lại chẳng ai muốn coi nó hết)

 

Cấu trúc viết lại câu 4:

Cấu trúc too to (ko thể) dùng sửa chữa cùng với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V

⇔ not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá mập nhằm có thể mặc vừa dòng váy kia)

 Xem vớ tần tật về Cách hiện ra câu tủ định trong câu tất yêu quăng quật qua!

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc so thatsuch that (thừa .. mang lại mức) dùng sửa chữa thay thế cùng với kết cấu too to (vượt … tới mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him khổng lồ wear.

(Mấy song giầy này vượt bé nhỏ so với chiếc chân của anh ý ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us to lớn answer.

(Câu hỏi thừa khó mang lại nổi không có bất kì ai trong Shop chúng tôi tìm kiếm được câu trả lời)


*

Viết lại câu là một dạng bài xích tập phổ biển trong Tiếng Anh


Cấu trúc viết lại câu 6: 

Cách viết lại câu vào giờ anh cùng với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to lớn V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard lớn live sầu alone in the countryside.

(Cô ấy Cảm Xúc sống sinh hoạt vùng quê là vấn đề trở ngại đối với mình)

 

Cấu trúc viết lại câu 7:

viết lại câu ĐK tương đương vào giờ đồng hồ anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have sầu money

If I had money, I could go out

 


Để demo trình độ với nâng cao năng lực Tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu yếu công việc như viết Thư điện tử, trình bày,…Quý Khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho người đi làm trên TOPICA Native và để được Bàn bạc thẳng cùng giáo viên phiên bản xứ.
Cấu trúc viết lại câu 8:

Chuyển thay đổi câu If not lịch sự unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được đổi khác nhiều loại câu ĐK, chỉ được chuyển đổi nghĩa tủ định tốt nghi ngại của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, chúng ta có thể đi dã ngoại)

 

Cấu trúc viết lại câu 9: 

Viết lại câu cùng với thì bây giờ hoàn thành thanh lịch thì thừa khứ đối chọi (cần sử dụng nhà ngữ giả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan & Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã ba năm kể từ thời khắc Huân với Vy kết hôn)

 

Cấu trúc viết lại câu 10:

Chuyển đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu ước nghỉ ngơi tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come baông chồng here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước đưa ra cô ấy đã trở lại đây)

Câu ước làm việc hiện tại tạiwish + someone + V2/-edI don’t have sầu lots of money.

↔ I wish I could have sầu lots of money.

(Tôi ước gì tôi bao gồm hật nhiều tiền)

Câu ước ngơi nghỉ vượt khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love hlặng.

↔ I wish I had said that I loved hlặng.

(Tôi ước gì mình nói cách khác rằng tôi yêu anh ấy)

 


Để kiểm tra trình độ chuyên môn với nâng cấp tài năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu các bước nhỏng viết Thư điện tử, miêu tả,…Bạn hoàn toàn có thể xem thêm khóa huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm tại TOPICA Native và để được điều đình thẳng thuộc giảng viên phiên bản xứ đọng.
Cấu trúc viết lại câu 11:

Chuyển đổi câu có thì hiện nay hoàn thành che định thanh lịch thì vượt khđọng đơn (kết cấu the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần ở đầu cuối tôi gặp gỡ Lucy là lúc chúng tôi ra trường)

I haven’t seen hlặng since I was a student.

↔ I last saw hyên ổn when I was a student.

(Tôi chạm chán anh ta lần cuối Lúc tôi vẫn tồn tại là học tập sinh)

 

Cấu trúc viết lại câu 12:

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn lịch sự thì hiện nay xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five sầu.

(Shawn sẽ đùa ghi-ta tự khi cậu ấy lên 5 tuổi)

 

Cấu trúc viết lại câu 13:

Viết lại câu giờ đồng hồ anh cùng với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm cho gì)

S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: Betty walks khổng lồ school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to school.

(Betty mất 15 phút ít để đi dạo tới trường)

 


Để test chuyên môn cùng nâng cao tài năng Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu yếu quá trình nhỏng viết E-Mail, miêu tả,…quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm việc trên TOPICA Native và để được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xđọng.

Cấu trúc viết lại câu 14: 

Chuyển thay đổi sử dụng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Nam didn’t go home until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went trang chính.

(Mãi cho đến khi Nam hoàn thành xong xuôi hết số đông các bước thì cậu mới về nhà)

 

Cấu trúc viết lại câu 15: 

Các dạng viết lại câu so sánh vào giờ đồng hồ anh

– Chuyển đổi câu đối chiếu rộng thành so sánh tuyệt nhất với ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietphái nam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam giới.

(đất nước hình chữ S là quốc gia xinc đẹp tuyệt vời nhất theo cách nhìn của tớ ↔ Theo thân quen điểm của tôi, không nơi nào đẹp bởi Việt Nam)

– Chuyển đổi câu đối chiếu bởi thành đối chiếu hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

Xem thêm: 80 Câu Bài Tập Câu Bị Đông Trong Tiếng Anh Violet, Câu Bị Động Trong Tiếng Anh

(Bánh của mình ko to lớn bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to thêm bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16: 

Chuyển cấu tạo started/began sang thì hiện tại trả thành

S + began/ started + V-ing/to lớn V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học giờ Anh từ bỏ tư năm trước)

 


Để test trình độ và nâng cao kĩ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước nlỗi viết Thư điện tử, trình diễn,…quý khách có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm việc trên TOPICA Native sầu và để được thương lượng trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17: 

Cách viết lại câu giờ đồng hồ anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have sầu never watched this film before.

(Tôi không bao giờ xem bộ phim truyện này trước đây)

 Xem giải pháp dùng chi tiết trên This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18: 

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed.

↔ It‘s (high/about) time you went lớn bed.

(Đã cho tới thời điểm con đi ngủ rồi đấy)

 

Cấu trúc viết lại câu 19:

Các dạng viết lại câu ý kiến đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao chúng ta ko đi bộ đi? ↔ Cô gái ý kiến đề nghị đi ra phía bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)


*

Hãy luyện tập thiệt các nhằm ghi ghi nhớ được phần đông cấu tạo viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 20:

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to + V hoặc to have sầu V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to drink a lot of wine.

 

Cấu trúc viết lại câu 21:

Sử dụng kết cấu hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone trang chính when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau khoản thời gian tôi về công ty thì anh ta xuất hiện)

 

Cấu trúc viết lại câu 22:

Dùng cấu tạo Supposed to lớn V

It’s one’s duty to vị something

⇔ S + be + supposed to lớn vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty to lớn protect me.

↔ You are supposed to protect me.

 


Để test chuyên môn cùng nâng cao khả năng Tiếng Anh bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, mô tả,…quý khách hàng hoàn toàn có thể xem thêm khóa huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho người đi làm việc trên TOPICA Native sầu sẽ được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ đọng.

Cấu trúc viết lại câu 23:

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st lớn doing st

⇔ S + would rather + vì chưng st than vì chưng st

Ví dụ: I prefer staying at trang chính to lớn hanging out with him.

↔ I would rather stay at home than hang out with hlặng.

(Con thà trong nhà còn rộng đi dạo với hắn ta)

 

Cấu trúc viết lại câu 24:

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to lớn V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ không phù hợp nhỏ thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25:

Cấu trúc so that/ in order that (vào ngôi trường hợp chủ trường đoản cú ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để Cửa Hàng chúng tôi có thể ngủ)

 


Để kiểm tra trình độ với nâng cấp kĩ năng Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quá trình nhỏng viết Email, biểu thị,…quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm việc trên TOPICA Native và để được đàm phán thẳng thuộc giáo viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 26:

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upmix about this.

There’s no point in getting upmix about this.

(Cthị xã đó không đáng nhằm bi thiết đâu)

 

Cấu trúc viết lại câu 27:

Sử dụng kết cấu cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một trong thiếu nữ xinh đẹp)

 


Để chạy thử chuyên môn với cải thiện năng lực Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu yêu cầu các bước như viết E-Mail, biểu đạt,…quý khách hoàn toàn có thể xem thêm khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm trên TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp cùng giảng viên bản xđọng.

Cấu trúc viết lại câu 28:

– Cấu trúc it is necessary that:

Need to lớn V

⇔ khổng lồ be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you khổng lồ come here.

(Ah không nhất thiết phải mang đến đây đâu)

Not…any more

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love sầu you anymore.

No longer bởi vì I love sầu you.

↔ I no more love you.

(Anh không còn yêu em nữa)

 

Cấu trúc viết lại câu 29:

– Sử dụng cấu tạo used to tương đương với cấu trúc accustomed to

S + be accustomed lớn + V-ing/N

⇔ S + be used to lớn + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không nhất thiết phải mang đến trên đây đâu)

 

Cấu trúc viết lại câu 30:

– Dùng to lớn infinitive thay thế sửa chữa mang đến cấu trúc because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to lớn V

Ví dụ: She studies hard because she wants khổng lồ pass the exam.

↔ She studies hard to lớn pass the exam.

(Cô ấy học hành chuyên cần bởi ý muốn đậu kỳ thi)


Để demo trình độ chuyên môn cùng nâng cấp năng lực Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu yếu các bước nlỗi viết Email, diễn đạt,…Quý khách hàng có thể xem thêm khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm trên TOPICA Native sầu sẽ được Bàn bạc trực tiếp cùng giáo viên bản xứ.

3. Những bài tập viết lại câu

Rewrite the following sentences by changing the indicated component.

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got trang chính, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes and green vegetables. (reorder list)The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)

Đáp án

The man was angry.The council refused to lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home page.She cooked green vegetables, a pie và some potatoes.The game was cancelled because of the rain.
Để kiểm tra trình độ với cải thiện năng lực Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu quá trình nhỏng viết E-Mail, diễn đạt,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được hội đàm thẳng cùng giảng viên phiên bản xđọng.