Bài văn tiếng anh về sức khỏe

      74
Hướng dẫn cách viết đoạn văn bằng tiếng anh về sức khỏe lớp 7 có dịch giúp các em hoàn thành bài tập writing unit 2 lớp 7: Health.

Bạn đang xem: Bài văn tiếng anh về sức khỏe


Trong bài học unit 2 Health SGK tiếng anh 7 thì các em đã được tìm hiểu về những thông tin và từ vựng liên quan tới lĩnh vực sức khỏe, vậy để viết được đoạn văn bằng tiếng anh về sức khỏe thì hãy cùng Đọc tài liệu tham khảo một số mẫu dưới đây nhé:

Đoạn văn bằng tiếng anh về sức khỏe số 1

Being healthy should be a part of our lifestyle as a whole. Good health and a happy mind are priceless possessions that one can have. If one is healthy, he or she can always work on getting wealth, however, wealth without good health is useless.Going on a daily walk, pursuing a hobby, staying fit, eating well can be various ways to maintain your health. It is necessary to live a healthy life to prevent chronic diseases and illnesses. It is also important to feel good about yourself and take care of your health for enhanced self-esteem and self-image. Good health brings us joy, happiness and gratefulness. Adopting a healthy lifestyle by doing what is right for your body hence becomes really important for us at a young age.DịchSống khỏe mạnh cần phải là một phần trong lối sống của chúng ta. Một sức khỏe tốt và tâm hồn vui vẻ là tài sản vô giá mà mỗi người muốn có được. Nếu một người khỏe mạnh, người đó luôn có thể làm việc để có được sự giàu có, tuy nhiên, sự giàu có mà không có sức khỏe tốt là vô ích.
Đi bộ hàng ngày, theo đuổi sở thích, giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ có thể là những cách khác nhau để duy trì sức khỏe của bạn. Cần sống lành mạnh đề phòng ốm đau, bệnh tật. Điều quan trọng là cảm thấy hài lòng về bản thân và chăm sóc sức khỏe của bạn để nâng cao lòng tự trọng và hình ảnh bản thân. Sức khỏe tốt mang lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và lòng biết ơn. Sống một lối sống lành mạnh bằng cách làm những gì phù hợp với cơ thể của bạn vì thế đã trở nên thực sự quan trọng đối với chúng ta khi còn trẻ.

Xem thêm: Cách Có Sức Khỏe Tốt Cho Sức Khỏe Mà Bạn Nên Làm Mỗi Ngày, 10 Phương Pháp Giúp Có Sức Khỏe Tốt

Đoạn văn bằng tiếng anh về sức khỏe số 2

Health is not just about what you are eating or how you physically appear to be. It’s also about what you are displaying in your behaviour, manifesting in your thoughts and speaking in your words. In today’s era there is so much competition at every step in life where everyone wants to outperform the others, be it at school or office. Students start running this rat race since children where they fail to recognize the fact that their health comes first.
It is only when we are healthy that we can work to our best potentials. Health is a wealth even better than gold. One who does not have good mental health fails to maintain good physical strength and stamina.  Beside, the greatest source of happiness is spending quality time with loved ones. Hence, when you are very healthy, you will have more times and can enjoy these quality times completely.So It is important to maintain a healthy lifestyle.DịchSức khỏe không chỉ nằm ở việc bạn đang ăn gì hay thể chất của bạn như thế nào. Nó cũng nói về những gì bạn đang thể hiện trong hành vi của mình, thể hiện trong suy nghĩ và cách nói của bạn. Trong thời đại ngày nay, có rất nhiều sự cạnh tranh ở mọi bước trong cuộc sống, nơi mọi người đều muốn vượt trội hơn những người khác, có thể là ở trường học hoặc văn phòng. Học sinh bắt đầu chạy cuộc đua chuột này kể từ khi những đứa trẻ không nhận thức được sự thật rằng sức khỏe của mình là trên hết.Chỉ khi khỏe mạnh, chúng ta mới có thể phát huy hết khả năng của mình. Sức khỏe là của cải thậm chí còn tốt hơn vàng. Người không có sức khỏe tinh thần tốt sẽ không duy trì được thể lực và sức chịu đựng tốt. Bên cạnh đó, nguồn hạnh phúc lớn nhất là dành thời gian chất lượng cho những người thân yêu. Do đó, khi bạn rất khỏe mạnh, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn và có thể tận hưởng những khoảng thời gian chất lượng này một cách trọn vẹn.