*

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, góc ABC=60 độ, S A ⊥ ( A B C D ) ; S A = a 3  . Gọi α là góc giữa SA và mặt phẳng (SCD). Tính tanα.

Đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi cạnh a góc abc=60 độ

A. 1/2

B. 1/3

C.1/4

D.1/5

*

Chọn đáp án A

*

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C ^ 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng A B C D trùng với trọng tâm tam giác ABC. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng S C…

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C ^ = 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng A B C D trùng với trọng tâm tam giác ABC. Gọi φ là góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng S C D , tính sin φ biết rằng S B = a .

A. sin φ = 2 2

B. sin φ = 2 3

C. sin φ = 3 2

D. sin φ = 6 2

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của đoạn OA và góc S D ; A B C D ^ 60 ° . Gọi a là góc giữa…

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Gọi O là giao điểm của ACBD. Biết hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của đoạn OA và góc S D ; A B C D ^ = 60 ° . Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng (SCD)(ABCD). Tính tanα

A. tan α = 4 15 9

B. tan α = 30 12

C. tan α = 10 3

D. tan α = 30 3

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Góc B A D ⏜ có số đo bằng 60 ° . Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm tam giác ABC .Góc giữa (ABCD) và (SAB) bằng 60 ° . Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) . A. 3 a 17…

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD  là hình thoi cạnh a. Góc B A D ⏜  có số đo bằng 60 ° . Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABCD) là trọng tâm tam giác ABC .Góc giữa (ABCD) và (SAB)  bằng   60 ° . Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) .

A. 3 a 17 14

B. 3 a 7 14

C. 3 a 17 4

D.

Xem thêm:

3 7 4

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Gọi φ là goc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD), tính sin φ biết rằng SB a. A. sin φ 1 4 B. sin φ…

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và A B C = 60 ° . Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Gọi φ là goc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD), tính sin φ biết rằng SB = a.

A. sin φ = 1 4

B. sin φ = 1 2

C. sin φ = 3 2

D. sin φ = 2 2

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, A B C ^ 60 ° mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi α là số đo gó giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD). Khi đó cosα bằng A. 1 4 B. 6 4 C. 3 2…

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, A B C ^ = 60 ° mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi α là số đo gó giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD). Khi đó cosα bằng

A. 1 4

B. 6 4

C. 3 2

D. 10 4

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BDa. Cạnh SA vuông góc với mặt đáy và S A a 6 2 . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD). A. 60 ° B. 120 ° C. 45 ° D. 90 °

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BD=a. Cạnh SA vuông góc với mặt đáy và S A = a 6 2 . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD).

A. 60 °

B. 120 °

C. 45 °

D. 90 °

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, B A D 60 ° , SAa và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng A. a 21 7 B. a 15 7 C…

Xem thêm:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, B A D = 60 ° , SA=a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng

A. a 21 7  

B. a 15 7  

C. a 21 3  

D. a 15 3  

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BD a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và S A a 6 2 . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SCD) A. 60 0 B. 120 0 C. 45 0…

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BD = a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và S A = a 6 2 . Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (SCD)

A. 60 0

B. 120 0

C. 45 0

D. 90 0

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy (ABCD). Gọi H là trung điểm của AB, SH HC, SA AB. Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD). Tính giá trị của tan α A. 1 2 B. 2 3 C. 1 3 D. 2

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy (ABCD). Gọi H là trung điểm của AB, SH = HC, SA = AB. Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD). Tính giá trị của tan α

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *