Chú dược sư mới nhất 2021

      18

Bài viết share bí quyết trì Chụ Dược Sư cửa hàng đhình họa chơn ngôn theo phương thức của Thầy Hoàng Quý Sơn.

Bạn đang xem: Chú dược sư mới nhất 2021

*

1. Công dụng

Những ai trở ngại, nghèo khổ, vợ ông xã hay gây sự, bệnh tật, bị khiếu nại tụng, tính cách tranh tài rộng lose, nghiệp quả nhiều…đề nghị trì chụ này càng nhiều càng giỏi. Vì Chụ này giúp họ gồm công đức, góp tiêu diệt toàn bộ những khổ của bọn chúng sinh tuyệt bạt trừ toàn bộ những nghiệp chướng.

Những người tuyệt bị sa vào ác đạo nếu chí thành hành trì Kinc hay Chụ này thì sẽ tiến hành dẫn dắt trở lại chánh Đạo, không còn thảy tkhô nóng tịnh, không xẩy ra đọa lạc vào mặt đường ác.

Tâm chí thành: Nhất quyết tin, một mực làm thì cố định 100% sẽ đạt suôn sẻ nguyện. Chuyên trì 1-3 năm thì đang cầu được ước thấy.

2. Trì chú

Tối thiểu 108 lần mỗi ngày, ví như hoàn toàn có thể sáng 108 lần, buổi tối 108 lần.

*

3. Hành trì Chú Dược Sư

3.1. Tịnh Pháp giới cùng lập Ba Đàn

Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)Tkhô nóng Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)Pđợi Diệm Khẩu Ba Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)

3.2. Nguyện hương

Nguyện lấy lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự tánh có tác dụng lành

Cùng Pháp giới Chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu không trì tụng trước bàn thờ, ko đốt nhang thì rất có thể miễn phần này. Đọc phần bên dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, Hương Huệ cùng Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng trong mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng nhường nhịn Vô Thượng Phật mười pmùi hương.

Xem thêm: Giúp Bạn Giải Đáp: Ung Thư Vú Sống Được Bao Lâu ? Tìm Hiểu Ngay!

3.3. Bài tán Phật

Ta Bà chình ảnh giới thiệt mong manh

Vì để giúp đời, nói Pháp kinh

Bảy Phật Dược Sư khử tội chướng

Mười nhị nguyện phệ cứu giúp quần sanh

Ba ndại hóa Phật đồng gia hộ

Tám vị Bồ Tát chứng lòng thành

Giải kết tiêu tai tăng phúc thọ

Phúc dulặng lợi lạc, sinh sống lành mạnh.

Nam tế bào Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật! (3 lần)

3.4. Chú Dược Sư 108 lần

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN:

Nam tế bào bạc già phạt đế, bệ gần kề làng, tập thể lô ưa thích giữ ly, chưng lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết nhiều da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà domain authority, đát điệt tha. Án! Bệ tiếp giáp thệ, bệ gần kề thệ, bệ sát xã tam một yết đế tóa ha.

(Đọc tự Nam mô Bạc đãi già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết giải oan kết

Nghiệp chướng bao đời đa số giải hết

Rửa sạch lòng nai lưng, phát tình thực kính

Quỳ trước Phật đài cầu xin tẩy oan nghiệt

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!

Tiêu tai tăng tbọn họ Dược Sư Phật!

Tùy trung tâm tán đồng Dược Sư Phật!

Nam tế bào Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật!

(Đọc 3 lần trường đoản cú Giải kết…mang lại …. Dược Sư Phật).

Dường như, ngôi trường phù hợp thời hạn bức bách cấp thiết triệu tập để đọc chụ được thì hoàn toàn có thể niệm danh hiệu Dược Sư cũng có thể có đồng tác dụng: Nam tế bào Dược Sư Phật! (1080 lần hay nhiều hơn thế càng tốt).

3.5. Hồi hướng

Nguyện mang công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng những phúc huệ

Viên thành căn uống thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sảnh si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều khử không bẩn không còn

Quyến thuộc đồng An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ba ndại mang đến vài ba chục nđần lần không thể không có. Hành trì như vậy sau 3 năm vẫn cầu được ước thấy.

4. Cách thắt chỉ ngũ sắc

Nếu có Việc gì không hề giải pháp cứu vớt giải thì có thể sử dụng chỉ ngũ dung nhan hiểu tên 12 vị Đại Tướng Dược Xoa và thắt 12 gút ít. Nhưng trước kia đề nghị trì crúc Dược Sư 108 vươn lên là trong tầm 7 ngày, sau bắt đầu đọc tên với thắt gút. Sau đó hằng ngày cđọng gọi chụ Dược Sư giỏi niệm Nam Mô Dược Sư Phật thì sẽ được may mắn nguyện.

Mười Hai Đại Tướng Dược Xoa Giúp Phật tulặng dương chỉ ngũ dung nhan gút ít tên cơ. Tùy nguyện được viên thành phước thọ mãi khang minh:

Cung Tỳ La Đại Tướng

Phạt Chiết La Đại Tướng

Mê Súy La Đại Tướng

An Để La Đại Tướng

Át Nể La Đại Tướng

San Để La Đại Tướng

Nrộng Đạt La Đại Tướng

Ba Di La Đại Tướng

Ma Hổ La Đại Tướng

Chơn Đạt La Đại Tướng

Chiêu Hổ La Đại Tướng

Tỳ Yết La Đại Tướng

Nguyện cầu đến tất cả ai hiểu được bài bác này đang được rất nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!