Chữa bệnh bằng niệm phật

      164

*
*
Khi xuất gia, tôi đã được Hòa thượng bổn sư là Hòa thượng Trí Đức dạy cách thức niệm Phật. Bao gồm nhờ pháp môn này mà trung khu hồn tôi bắt đầu yên tĩnh cùng phiền óc cũng lắng đọng. Từ đó, trí tuệ phát sinh, mỗi ngày tăng trưởng hơn giúp tôi vững bước trên con phố đạo hạnh. Bởi vì vậy, tôi chia sẻ với quý vị niềm hỷ lạc mà tôi đã sở hữu trải qua suốt quá trình hành đạo trên 50 năm.

Bạn đang xem: Chữa bệnh bằng niệm phật


Pháp môn Niệm Phật, ngày này quen hotline là pháp môn Tịnh độ, đã tất cả từ khi ra đời tông Tịnh Độ nghỉ ngơi Trung Hoa, Nhật Bản. Tông Tịnh Độ siêng tu niệm Phật Di Đà cùng phát nguyện vãng sinh tây phương Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên, Đức Phật mê say Ca đã trình làng pháp môn Tịnh độ trong các kinh như gớm Di Đà, Vô Lượng Thọ, tiệm Vô Lượng Thọ, Đại Bảo Tích, Hoa Nghiêm.

Về sau, pháp môn tịnh độ được ngài Thiện Đạo ở Trung Hoa ra đời căn cứ trên bố kinh là Di Đà, Vô Lượng thọ và tiệm Vô Lượng Thọ. Khác với tịnh thổ tam kinh, Tịnh Độ tông của Nhật bản xây dựng tĩnh thổ theo ngũ kinh. Tĩnh thổ ngũ kinh vày ngài Ấn quang đề xướng. Ngoài ba kinh là Di Đà,Vô Lượng Thọ, cửa hàng Vô Lượng Thọ, ngài đưa sản xuất kinh Thủ Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm. Dù là Tịnh độ tam tởm hay tịnh thổ ngũ khiếp cũng gần như phát xuất từ tởm Nguyên thủy vị Đức Phật say mê Ca giảng nói mới có.

Như vậy, rất có thể khẳng định rằng pháp môn Tịnh độ căn nguyên từ đạo giáo Nguyên thủy, nghĩa là bắt đầu từ khi Đức Phật say mê Ca thành đạo bên dưới cội người yêu đề, chân tánh của Ngài tương thông với nhân loại của chư Phật mười phương. Khi Đức Phật ưa thích Ca chưa thành đạo, Ngài còn phương pháp Phật vượt xa, nhưng khi Ngài đạt quả vị Phật thì giữa Phật ưa thích Ca và chư Phật mười phương thông thành một cụ giới; kia là nhân loại Phật, tuyệt Tịnh độ mà kinh Hoa Nghiêm điện thoại tư vấn là Tịch quang đãng chơn cảnh. Ở thế giới Thường Tịch Quang, chỉ bao gồm chư Phật mới truyền thông media với nhau; còn những loài hữu tình khác thì hoàn toàn tuyệt phần. Do vậy, khi Đức Phật phù hợp Ca thành đạo, Ngài nói kinh Hoa Nghiêm trong trái đất Thường Tịch Quang với chỉ tất cả Bồ tát Pháp thân new nghe được.

Chính vày chỉ có Pháp thân người tình tát mới thâm nhập được thế giới Thường Tịch quang để tiếp nhận giáo pháp cao siêu, vì vậy Đại Phạm Thiên vương vãi mới lộ diện và thỉnh Phật chuyển pháp luân. Vị vậy, Đức Phật yêu thương xót chúng sinh tất yêu nghe, tất yêu hiểu được pháp chân thật, Ngài bắt đầu từ tình nhân Đề Đạo Tràng đi đến Lộc Uyển thuyết pháp độ sinh. Trường đoản cú đó, loài tín đồ mới tìm tòi hình bóng của Đức Phật. Đến Lộc Uyển, Đức Phật chạm chán năm công ty hiền triết tu khổ hạnh là năm anh em Kiều trằn Như. Trong những năm vị này, Tôn giả Kiều è Như tất cả căn lành sâu dày nhất, nên vừa thấy Phật, nghĩ mang lại Phật, ngài tức thì đắc quả A la hán. Điều này nói lên rằng lâu nay chúng ta niệm chúng sinh, niệm phiền não, đề nghị chúng sinh cùng phiền não mới luôn hiện lên vào ta. Trong những khi Tôn mang Kiều trần Như niệm Phật, tức thấy Phật, nghĩ mang đến Phật, đề nghị tâm ngài ngay tắp lự thanh tịnh, tức thì thâm nhập quả đât Phật và được an vui, giải thoát.

Có thể nói pháp môn Niệm Phật bước đầu từ Tôn giả Kiều trằn Như giúp ngài giải thoát toàn bộ phiền não è lao từ bỏ bao đời. Như vậy, niệm Phật gồm nghĩa là chúng ta nghĩ mang đến Phật. Ngài Kiều nai lưng Như được phước duyên lớn, nên bao gồm Phật hiện hữu trước phương diện thì ngài được thanh tịnh, giải bay một cách dễ dàng. Thực tế cho biết thêm nếu đối tượng trước mặt chúng ta là tín đồ thánh thiện, chúng ta dễ được an vui, thanh tịnh. Trái lại, nếu thân cận người cực ác, phiền não bọn họ dễ khởi lên.

Vì vậy, niệm bọn chúng sinh thì phiền não nghiệp chướng nổi dậy, nai lưng lao phân phát khởi. Niệm Phật thì tâm chúng ta an lạc giải thoát, chính là kết quả khởi đầu của pháp môn Niệm Phật; nói cách khác, chổ chính giữa nghĩ mang đến Phật, tức khắc được chư Phật hộ niệm.

Tiếp theo Tôn trả Kiều trằn Như, ngài Mã thắng đi khất thực chạm mặt Xá Lợi Phất là 1 trong những nhà hùng biện nổi tiếng thời bấy giờ bởi nói giỏi, hiểu các và đoạt được được nhiều người; nhưng càng khôn ngoan, phiền óc càng nhiều. Điều này cho họ thấy sự khác hoàn toàn giữa học giả cùng hành giả Phật giáo. Mã thắng Tỳ kheo là hành giả, buộc phải ngài ko nói, mà lại hiện tướng giải thoát. Xá Lợi Phất nói giỏi, dẫu vậy phiền não nhiều; đến nên chạm chán hành đưa giải bay là Tỳ kheo Mã Thắng, trung tâm Xá Lợi Phất vơi đi nỗi khổ; đó đó là niệm Tăng đang được an lạc giải thoát.

Xá Lợi Phất hỏi thầy của Mã chiến thắng là ai. Mã win mới reviews Đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni. Tìm đến tên Phật, Xá Lợi Phất ngay tức khắc nhớ lại 60 đái kiếp trước đã có lần trồng căn lành cùng với Ngài, thì liền hết phiền não, mà kinh miêu tả là râu tóc rơi rụng, vày râu tóc vượt trội cho phiền não. Xá Lợi Phất nghe thương hiệu Phật, nghĩ đến Phật, phiền não liền dứt sạch, tâm an nhàn giải bay và đến lúc thấy Phật, Xá Lợi Phất đắc quả A la hán.

Như vậy, Kiều è cổ Như cùng Xá Lợi Phất vừa gặp Phật, chưa tu gì cả, cơ mà hai vị này đang đắc Thánh quả. Điều này hội chứng mình rằng công năng niệm Phật tất cả sức điều trị nghiệp chướng trần lao của chúng ta lớn lao và khỏe mạnh như thế.

Về sau, trong kinh điển Nguyên thủy thường chỉ dẫn sáu niệm và để được giải thoát là niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm Thiên. Tín đồ tu yêu cầu thể hiện sáu niệm này để trị liệu phiền óc nghiệp chướng trần lao của bao gồm mình. Nếu luôn luôn giữ gìn sáu niệm này, tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh lần với công đức theo trên đây được phát sinh.

Niệm Phật là gì? chúng ta thường niệm phái nam mô ưa thích Ca Mâu Ni Phật, Nam tế bào A Di Đà Phật, Nam tế bào đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, Nam tế bào Quan nạm Âm ý trung nhân tát, v.v… toàn bộ niệm này chỉ là xưng danh. Niệm Phật là nghĩ mang lại Phật, cơ mà Phật do hạnh thành danh. Vị vậy, niệm Phật là niệm hạnh của Đức Phật. Tỉ dụ niệm phái nam mô say mê Ca Mâu Ni Phật. Ham mê Ca Mâu Ni là hạnh của Đức Phật. Hồng danh ham mê Ca Mâu Ni là tên gọi kế thừa tía đời mười phương Phật mà có, không phải do bố mẹ đặt. Thương hiệu thật của Ngài là Sĩ Đạt Ta, chúng ta là Gotama. Bởi vì vậy, Ngài thành Phật, không sử dụng tên bọn họ này, mà dùng tên đam mê Ca Mâu Ni.

Chính vị vậy, họ không niệm Sĩ Đạt Ta, ko niệm Gotama; tuy vậy niệm thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng khi niệm mê thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta liền nghĩ mang lại Thích Ca là một người vĩ đại, vạn năng. Nghĩ đến Mâu Ni là bọn họ nghĩ mang đến con bạn trầm khoác vô song, bao gồm đời sống nội trung khu mãnh liệt, có tầm nhìn đúng mực vô cùng. Nghĩa là bọn họ niệm Phật tưởng tượng ra Đức Phật với đầy đủ phẩm chất vẹn toàn như thế, nghĩ đến Phật hoàn hảo nhất như thế, thì chắc chắn rằng tâm họ được an lạc. Nghĩ về đến người tốt, người thánh thiện để thay cho tất cả những người xấu ác; rước hình ảnh tốt để xóa sổ hình ảnh xấu. Niệm Phật bởi thế lâu ngày, vào tâm họ chỉ có trọn vẹn hình ảnh Đức Phật ngự trị, không thể hình hình ảnh ác ma hung dữ, là đã áp dụng được phương thức trị liệu rất đặc biệt quan trọng tốt đẹp.

Xem thêm: Slide Lý Thuyết Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Thống Kê, Tài Liệu Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Thật vậy, tâm chúng ta nghĩ mang đến Phật, thấy có Phật, thì vào ta, trên ta và thông thường quanh ta cũng đều sở hữu Phật hiện nay diện; cho tới lần lần thấy mọi mười phương cũng có Phật với đạt đến mức độ cao tột như kinh Hoa Nghiêm dạy rằng không có gì chưa hẳn là Phật. Xâm nhập được nhân loại thuần thiện này, dù bên phía ngoài là cảnh dầu sôi lửa bỏng đi nữa, chúng ta cũng vẫn an nhiên từ bỏ tại, không tồn tại gì xứng đáng buồn, giận, lo, sợ; vì bọn họ đang sinh sống với Phật và tầm thường quanh ta không có người xấu, tín đồ ác, hay là không có gì trở mắc cỡ được bước chân hành đạo của chúng ta. Riêng biệt tôi nhờ nương theo pháp niệm Phật, có được hướng đi thực sự xuất sắc đẹp; từ đó, tôi ít cân nhắc việc xung quanh, chỉ ghi nhớ nghĩ mang đến Phật và tình nhân tát.

Từ thương hiệu Đức Phật thích Ca Mâu Ni, bom tấn Đại thừa xúc tiến thành 10 hiệu của Đức Phật là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh thay đổi Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật nỗ lực Tôn.

Niệm Phật, bọn họ nghĩ đến Phật là Đức Như Lai, tức Ngài sống với thực tế, cùng với chân lý, không sống cùng với ảo giác, thì chúng ta cũng lần lao vào chân lý. Chân lý, xuất xắc thật tướng những pháp nhưng kinh Pháp Hoagọi là Thập như thị. Toàn bộ các pháp thật tướng là như thế, mang đến nên chúng ta quan gần kề mọi câu hỏi trên cuộc sống không thắc mắc, vì thấy rõ nó là như thế. Nhờ vào vậy tất cả vọng tưởng điên hòn đảo rơi xuống, tâm bọn họ được thanh thản, mới phân biệt Phật là Như Lai, là trung ương thanh thản trước mọi biến động của cuộc đời. Mọi việc của nai lưng gian cốt truyện ngược xuôi như vậy nào, Đức Phật xuất xắc Đức Như Lai vẫn như như bất động, Ngài không còn bị cuộc đời mê hoặc, đưa ra phối, vì đã nhận rõ cuộc sống này là giả tạm và Ngài sẽ an trụ ở cầm giới sống động thì dòng giả tạm này có nghĩa lý gì đối với Ngài.

Vì vậy, niệm Phật ưng ý Ca, pháp hiệu Như Lai, tâm họ ngang qua Như Lai trọng tâm của Đức say đắm Ca, thì hai tâm này phối hợp thành một, giúp họ sống được với nhân loại thật tướng cùng nhờ đó, nhân loại sanh khử này vẫn tốt với chúng ta. Điều này thể hiện qua cuộc sống thường ngày của những vị thiền sư ngộ đạo, tuy các ngài không làm, nhưng mà mọi bài toán đều xuất sắc đẹp. Điển ngoài ra Trí đưa đại sư ngồi thiền ở chiếc suối, ngài ngộ được Như Lai tạng trọng điểm và dùng Như Lai tạng vai trung phong quán chiếu hình ảnh Đức Phật; đến lúc xả định, vùng váy sình lầy trước phương diện ngài biến đổi ngôi miếu tráng lệ. Trung khu tịnh thì độ tịnh là như vậy. Nếu trọng điểm nhiễm ô, các ham muốn, nhiều phiền não, luôn đòi hỏi, bực bội, thì trên đời này không có gì thỏa mãn nhu cầu được; nhưng mà tâm xuất sắc thì phần lớn việc xuất sắc lành trường đoản cú có.

Trên bước đường tu, năm mươi, sáu mươi năm trước, tôi đã thể nghiệm điều này. Khi đề nghị thì việc dễ dàng nhất cũng không tới; cơ mà nhiếp tâm niệm Phật, nỗ lực cố gắng tu hành, tất cả mọi việc tốt đẹp mang lại dễ dàng, chưa phải dụng công, kinh hotline là Hộ pháp Thiện thần thường ủng hộ. Niệm Phật, nhớ suy nghĩ đến danh hiệu Như Lai thì được tác dụng này.

Niệm thương hiệu Ứng Cúng, họ nghĩ đến một bậc đức hạnh vẹn toàn khiến mọi người cho đến chư Thiên đều cung kính cúng dường, thì lòng tôn thờ và chổ chính giữa hoan hỷ của bọn họ đối cùng với Đức Phật được tăng trưởng. Niệm Chánh đổi mới Tri là nghĩ cho Đấng Toàn giác biết chính xác tất cả mọi vấn đề trong mười phương pháp giới, thúc đẩy bọn họ phát trọng điểm mở có hiểu biết theo Phật. Niệm Minh Hạnh Túc, nghĩ cho một bậc hiền khô nói đầy đủ điều Ngài đã có tác dụng và có tác dụng được hầu như gì Ngài đã nói; chưa phải nói suông, hay chỉ hẹn hẹn. Nghĩ mang lại một bậc bao gồm uy tín to đùng như vậy, bọn họ cảm thấy an lòng. Niệm Thiện Thệ, nghĩ đến Phật sẽ vượt qua biết bao nặng nề khăn trong nhiều kiếp, bọn họ tu hành cũng lập chí vượt nặng nề khổ y như Phật thì sẽ tiến hành Ngài hộ niệm. Riêng rẽ tôi, hay tìm câu hỏi khó mà làm, vì bạn không làm, mình làm, Phật bắt đầu thương tưởng cho mình với sẽ gia bị đến mình những hơn.

Niệm Phật không phải kêu thương hiệu Phật, dẫu vậy nghĩ cho bậc anh hùng siêu nhân thánh thiện tạo nên tâm chúng ta và bài toán làm chúng ta tốt đẹp theo. Niệm Phật phù hợp Ca do vậy thì niệm Phật Di Đà cũng giống như vậy, chúng ta hình dung ra Đức Phật Di Đà là một người được mọi tín đồ kính trọng, tôn thờ, học tập hỏi.

Niệm Phật Di Đà, nghĩ cho Đức Phật Di Đà là nghĩ mang đến vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tức thị nghĩ mang lại một Bậc Toàn giác điều gì rồi cũng thông suốt, việc gì cũng thành tựu viên mãn cùng thọ mạng của Ngài vĩnh viễn vô thuộc tận. Kế bên ra, hướng vai trung phong đến Đức Phật Di Đà, họ cũng lưu giữ đến quá trình tu hành của Ngài được kể tới trong ghê Bảo Tích cùng nghĩ đến quả đât mà Ngài tạo ra trong kinh tiệm Vô Lượng Thọ, tự đó hình dung ra con người cũng giống như xã hội của Đức Phật Di Đà hoàn toàn tốt đẹp. Tâm bọn họ đặt vào nhân loại của Ngài thuần thanh tịnh và tràn trề an lạc, chắc chắn chúng ta được an nhàn giải thoát ngay trong cuộc sống này. Thành lập trên nền tảng niệm Phật Di Đà như vậy, mặc dù thân còn ở Ta bà mà trung tâm đã ở cực lạc, cho nên vì vậy trải qua cuộc sống khó khăn ở bất cứ nơi như thế nào tại nhân loại ô trược này, họ cũng được an vui, giải bay trong từng phút giây.

Niệm Phật như thế, cửa hàng tưởng như thế, lâu dần trong tâm bọn họ có chư Phật, chư bồ tát với Thánh hiền khô ngự trị, tác động khiến cho tâm chúng ta trở thành thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Đạt được kết quả này là vẫn trị liệu được phiền não è lao nghiệp chướng với khi phiền não trằn lao nghiệp chướng ngừng sạch thì đời sống bên ngoài tự động hóa tốt đẹp mắt theo.

Như vậy, trước tiên là điều trị nghiệp của trọng điểm và kế là điều trị được thân bệnh. Thật vậy, nhờ siêng niệm Phật, chúng ta không niệm cơm ăn, áo mặc, nhà ở, ngủ nghỉ, v.v… và tập trung vào sáu niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm Thiên, thì tạp niệm từ tiêu mất. Không niệm thức ăn, dịch vị với nước bọt bong bóng không máu ra, bắt buộc quên cái đói và không bị đau bao tử. Đến đạo tràng này tham dự khóa tu một ngày, Ban tổ chức triển khai lo mang lại quý Phật tử nạp năng lượng sáng, rồi nạp năng lượng trưa. Cơ mà tu đúng, thì đến khóa tu lần lắp thêm 3, đồ vật 4, không bữa sáng nữa, chỉ ăn trưa thôi cùng tu cho lần sản phẩm công nghệ 10, khẩu phần ăn uống nên sút bớt, chỉ ăn uống một dĩa cơm và một không nhiều vừng (mè). Ví như quý vị giữ lại được chánh niệm thì sẽ cảm xúc nhẹ nhàng đối với việc ăn uống uống. Không tu, nghĩ về đến ăn thì cảm xúc đói; tuy nhiên tu giỏi, ăn uống được pháp, và thực tập Thiền quán, auto cắt bỏ việc ăn uống, không hề muốn nạp năng lượng uống. Phật dạy dỗ rằng đối với các vị Thánh La hán, nạp năng lượng không thành vấn đề.

Đi hành hương Ấn Độ, tôi thấy một người tài xế thông thường ăn rất đối chọi giản, từ sáng tới chiều mà người ta chỉ nạp năng lượng một miếng bánh. Bạn không tu còn hạn chế được nghiệp ăn như vậy, dễ thường Phật tử cứ một chút ít lại ăn. Đi xa không ăn uống uống, thì ko ra mồ hôi và không đi ngoài. Đạo tràng họ tu hành, duy nhất định đề nghị tập bớt nạp năng lượng uống. Bọn họ niệm Phật, ko niệm thức ăn, không niệm nước uống, được vậy nên là thành công. Fan xưa tu hành có kết quả cũng đang nói rằng: Hầu trung cam lộ quyên quyên nhuận. Khẩu nội đề hồ nước trích trích lương. Tức là trong cổ nước cam lộ rịn nhuần, trong mồm nước đề hồ bé dại mát. Tự nhiên không khát nước, nhưng thấy vào cổ bao gồm vị ngọt; bạn tu hành an trụ pháp thì có cuộc sống khác với những người đời như thế.

Niệm Phật điều trị được bệnh tâm và bệnh thân. Vị tâm phiền não, tâm tạm bợ mới chế tạo thành thân bệnh, từ bệnh mới bắt đầu tiến đến căn bệnh nặng. Nếu trung khu được chữa trị mạnh khỏe rồi, thân sẽ từ đó trở thành khỏe mạnh. Với cuối cùng, mặc dù quả vị Thánh chưa đạt tới, nhưng đã đạt được kết quả là trị được căn bệnh đói và bệnh dịch khát. Tất cả mọi bài toán đều vì chưng thói quen nhưng mà thành, Phật gọi đó là nghiệp tập cửa hàng lâu đời, tuyệt nghiệp của kiếp này. Đi trên quãng thời gian Phật đạo, chúng ta chuyển đổi được nghiệp tập quán phát triển thành nếp sống giải thoát, an lạc, thanh tịnh tức thì trong cuộc sống hiện tại; đó đó là sự thành tựu cần lao niệm Phật đúng thật pháp.