Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 2016

      64

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINHTRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINHTRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

Bạn đang xem: Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 2016

0276 3880 252 | cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252Quốc lộ 22, thành phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xóm Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Xem thêm: Sáng 17/4, Không Có Ca Nhiễm Mới Covid, Cập Nhật Covid

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*