Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

      90

 


Thông bốn 46/2016/BYT phát hành Danh mục bệnh yêu cầu nghỉ vấn đề dài ngày để chữa trị. Danh mục bệnh buộc phải chữa trị dài thời nay là các đại lý để giải quyết các chính sách bảo hiểm buôn bản hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bạn đang xem: Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày


Thông tư số 46 cũng giải thích thêm về mã căn bệnh và tên bệnh trong hạng mục bệnh bắt buộc nghỉ vấn đề để chữa bệnh dài ngày, theo đó:
Mã căn bệnh trong hạng mục bệnh dài ngày là mã bệnh theo Phân loại thế giới bệnh tật (ICD-10), có mã căn bệnh dài ngày 3 cam kết tự và mã bệnh dịch dài ngày 4 cam kết tự. Trong đó, mã bệnh 4 cam kết tự thuộc đội 3 cam kết tự tương ứng. Ví như mã bệnh dịch K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 là ở trong mã dịch K74.
Cũng theo Thông tứ 46 năm 2016, có một số bệnh bắt buộc chữa trị lâu năm ngày chưa được gán mã dịch theo phân loại thế giới thì được xác định theo thương hiệu theo chẩn đoán bệnh. Ví dụ: lây nhiễm trùng do vi trùng đa chống thuốc thì khẳng định tên theo chẩn đoán dịch là truyền nhiễm trùng do vi trùng đa phòng thuốc.
+ Hen phế truất quản, căn bệnh bụi phổi than, amian, silic, vết mờ do bụi phổi do bụi vô cơ không giống và vết mờ do bụi phổi vì chưng bụi ko xác định.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 46/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY

Căn cứ Luật bảo đảm xã hội số 58/2014/QH13ngày đôi mươi tháng 11 năm năm trước của Quốc hội nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của cục Y tế;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng Cục cai quản Khám,chữa bệnh,

Bộ trưởng bộ Y tế phát hành Thông bốn ban hànhDanh mục bệnh bắt buộc chữa trị nhiều năm ngày.

Điều 1.Danh mục bệnh bắt buộc chữa trị dài ngày

1. Phát hành kèm theo Thông tưnày hạng mục bệnh đề xuất chữa trị lâu năm ngày.

2. Hạng mục bệnh buộc phải chữa trịdài ngày là cửa hàng để thực hiện chế độ, quyền lợi cho những người lao đụng theo quy địnhcủa Luật bảo đảm xã hội.

3. Mã dịch và tên căn bệnh trongDanh mục bệnh cần chữa trị lâu năm ngày:

a) những bệnh trong danh mục bệnhcần chữa bệnh dài ngày được gán mã bệnh theo Phân loại thế giới bệnh tật (ICD-10)có mã dịch 3 cùng 4 ký kết tự (gồm số và chữ). Các bệnh có mã 4 ký tự thuộc đội bệnhcó mã bệnh dịch 3 ký tự.

Ví dụ: Gan xơ hóa cùng xơ gan cómã căn bệnh là K74, bao gồm:

- Gan xơ hóa, mã bệnh: K74.0

- Gan xơ cứng, mã bệnh: K74.1

- Gan xơ hóa cùng với gan xơ cứng,mã bệnh: K74.2

- Xơ gan mật tiên phát, mã bệnh:K74.3

- Xơ gan mật đồ vật phát, mã bệnh:K74.4

- Xơ gan khác với không đặc hiệu,mã bệnh: K74.5

- Xơ gan khác với không sệt hiệu:K74.6

b) một số bệnh không được gán mãbệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật (ICD-10) thì thống nhất xác định tên theochẩn đoán bệnh.

Ví dụ: lây truyền trùng do vi khuẩnđa chống thuốc hoặc Viêm tụy trường đoản cú miễn thì xác định tên theo chẩn đoán dịch làNhiễm trùng do vi trùng đa chống thuốc hoặc Viêm tụy tự miễn.

Điều 2. Hiệulực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 mon 3 năm 2017.

Bãi vứt Phụ lục I về hạng mục bệnhcần chữa trị dài ngày phát hành kèm theo Thông tứ số 14/2016/TT-BYT ngày 12tháng 5 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số trong những điều củaLuật bảo hiểm xã hội thuộc nghành y tế kể từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực.

Điều 3.Trách nhiệm thi hành

1. Viên trưởng Cục cai quản Khám,chữa căn bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiền chỉ đạo, tổ chức triển khai và kiểmtra việc tiến hành Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Người có quyền lực cao Sở Y tế tỉnh, thànhphố trực nằm trong Trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, ngành có trọng trách chỉ đạo, tổchức và đánh giá việc thực hiện Thông tứ này so với cơ sở khám bệnh, trị bệnhthuộc thẩm quyền quản lý.

3. Thủ trưởng cửa hàng khám bệnh,chữa bệnh dịch có trọng trách tổ chức thực hiện việc chẩn đoán xác minh đúng bệnhtheo hạng mục quy định trên Thông tư này và phụ trách trước điều khoản vềkết luận chẩn đoán xác định.

Trong quy trình thực hiện nay nếucó cực nhọc khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan lại tổ chức, cá thể phản ánh kịp thờivề Cục cai quản Khám, chữa trị bệnh- bộ Y tế xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng tin tức điện tử CP); - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc thiết yếu phủ; - cỗ Tư pháp (Cục soát sổ VBQPPL); - bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); - những Thứ trưởng BYT (để kết hợp thực hiện); - các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, thanh tra BYT; - những cơ sở đi khám bệnh, chữa căn bệnh trực trực thuộc BYT; - các trường đại học Y - Dược, học viện chuyên nghành Y - Dược; - Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - Y tế những Bộ, ngành; - BHXH những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Cổng tin tức điện tử bộ Y tế; - Lưu: VT, KCB (03b), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

DANH MỤC

BỆNH CẦN CHỮA TRỊ DÀI NGÀY(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 46/2016/TT-BYTngày 30 mon 12 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Danh mục căn bệnh theo các chuyên khoa

Mã bệnh theo ICD 10

I

Bệnh lan truyền trùng và cam kết sinh trùng

1.

Nhiễm Amip dai dẳng (ở ruột với gan)

A06

2.

Tiêu tan kéo dài

A09

3.

Bệnh lao những loại trong tiến độ điều trị với di chứng

A15 đến A19

4.

Bệnh vày trực trùng lao không điển hình NTM (Trực khuẩn tất cả ở khắp phần nhiều nơi tất cả da, hạch, phổi)

A15.3

5.

Bệnh Withmore

A24.4

6.

Bệnh lây nhiễm Brucella

A23

7.

Uốn ván nặng và di chứng

A35

8.

Bệnh phong (bệnh Hansen) cùng di chứng

A30, B92

9.

Di hội chứng do lao xương cùng khớp

B90.2

10.

Viêm gan vi rút B mạn tính

B18.1

11.

Viêm gan vi rút C mạn tính

B18.2

12.

Viêm gan vi rút D mạn tính

B18.8

13.

Viêm gan E mãn tính

B18.8

14.

Bệnh nhiễm vi rút suy bớt miễn dịch ở bạn HIV/AIDS

B20 đến B24, Z21

15.

Di bệnh viêm não, màng não bởi vì vi khuẩn, virus, ký sinh trùng

B94.1, B94.8, B94.9

16.

Viêm màng não vày nấm (candida, cryptococcus)

B37.5, B45.1

17.

Bệnh phổi do nấm

B38 cho B46

18.

Nhiễm nấm Cryptococcus

B45

19.

Nhiễm mộc nhĩ penicillium marneffei

B48.4

20.

Sốt rét vì chưng Plasmodium Falciparum thể não

B50.0

21.

Sốt rét do Plasmodium Falciparum thể nặng nề và đổi mới chứng

B50.8

22.

Nhiễm xoắn trùng sán lợn sống não

B70

23.

Nhiễm giun xoắn

B75

24.

Nhiễm sán lá gan nhỏ

B66.1

25.

Nhiễm sán lá gan lớn

B66.3

26.

Nhiễm cam kết sinh trùng (Toxocara, Cysticerose, Stronglyloides,…)

B89

27.

Nhiễm trùng do vi khuẩn đa chống thuốc

28.

Viêm màng não do Streptococcus suis

G00.2

29.

Viêm nội tâm mạc lây truyền khuẩn

I33

30.

Viêm xoang

J32

31.

Viêm gan do rượu

K70.5

32.

Viêm khớp do lao

M01.1

33.

Lao cột sống

M49.0

34.

Viêm đường tiết niệu tái phát

N00

II

Bướu tân sinh (Neoplasm)

35.

Bệnh ung thư các loại

C00 cho C97;

D00 mang lại D09

36.

U xương lành tính bao gồm tiêu hủy xương

D16

37.

U tuyến đường thượng thận

D35.0

38.

U không tiên lượng được tiến triển cùng tính chất

D37 cho D48

III

Bệnh của máu, cơ quan sinh sản máu và các rối loạn liên quan đến hình thức miễn dịch

39.

Bệnh Thalassemia

D56

40.

Bệnh hồng mong hình liềm

D57

41.

Các thiếu huyết tan tiết di truyền

D58

42.

Thiếu ngày tiết tan huyết mắc phải

D59

43.

Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm (Hội chứng Marchiafava)

D59.5

44.

- Suy tủy xương một chiếc hồng ước mắc phải

- những thể suy tủy xương khác

D60

D61

45.

Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A)

D66

46.

Thiếu nguyên tố IX dt (Hemophilia B)

D67

47.

Bệnh Von Willebrand

D68.0

48.

Thiếu những yếu tố XI di truyền

D68.1

49.

Thiếu những yếu tố máu đông khác vì chưng di truyền

D68.2

50.

Các rối loạn đông máu đặc biệt quan trọng khác

D68.8

51.

Bất thường quality tiểu cầu

D69.1

52.

Ban xuất huyết bớt tiểu mong vô căn

D69.3

53.

Tăng tiểu cầu tiên phát

D75.2

54.

Hội chứng thực bào tế bào máu tương quan đến nhiễm trùng

D76.2

55.

Bệnh Sarcoidosis

D86

56.

Tăng Gammaglobulin huyết không quánh hiệu

D89.2

IV

Bệnh nội tiết, bổ dưỡng và gửi hóa

57.

Suy đường giáp

E03

58.

Nhiễm độc giáp

E05

59.

Viêm tuyến liền kề mạn tính

E06.2,3,4

60.

Bệnh suy đường cận giáp

E20.8

61.

Đái túa đường

E10 mang lại E14

62.

Hạ đường huyết nghi bởi vì cường Insulin

E16.1

63.

Cường cận liền kề và các rối loạn khác của tuyến cận giáp

E21

64.

Cường tuyến đường yên

E22

65.

Bệnh đái toá nhạt

E23.2

66.

Hội chứng Cushing

E24

67.

Tăng Aldosteron

E26

68.

Bệnh Bartter

E26.8

69.

Các náo loạn của con đường thượng thận

E27

70.

Rối loạn tác dụng đa tuyến

E31

71.

Bệnh Wilson

E83.0

72.

Chuyển hóa + giảm Kali máu

E87.6

73.

Suy giáp sau điều trị

E89.0

74.

Đái dỡ đường kỳ mang thai (nguy cơ dọa xảy thai, thai lưu nhiều lần)

O24

V

Bệnh trung ương thần

75.

Mất trí trong căn bệnh Alzheimer

F00

76.

Mất trí tuệ trong các bệnh lý khác được xếp loại ở đoạn khác

F02

77.

Mất trí tuệ không biệt định

F03

78.

Hội chứng quên thực tổn không bởi rượu với chất tác động tâm thần khác

F04

79.

Rối loạn tinh thần do tổn thương, rối loạn chức năng não và bệnh lý cơ thể

F06

80.

Các xôn xao nhân phương pháp và hành động do căn bệnh não, tổn thương với rối loạn công dụng não

F07

81.

Các rối loạn tâm thần với hành vi bởi rượu

F10

82.

Tâm thần phân liệt

F20

83.

Rối loạn một số loại phân liệt

F21

84.

Rối loàn hoang tưởng dẻo dẳng

F22

85.

Rối loạn phân liệt cảm xúc

F25

86.

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

F31

87.

Giai đoạn trầm cảm

F32

88.

Rối loạn trầm cảm tái diễn

F33

89.

Các trạng thái náo loạn khí sắc

F34

90.

Các rối loạn khiếp sợ ám ảnh sợ hãi

F40

91.

Các rối loạn lo âu khác

F41

92.

Rối loàn ám hình ảnh nghi thức

F42

93.

Rối loạn ức chế sau sang chấn

F43.1

94.

Các rối loạn sự đam mê ứng

F43.2

95.

Các náo loạn dạng cơ thể

F45

96.

Các rối loạn nhân giải pháp đặc hiệu

F60

97.

Các rối loạn nhân biện pháp hỗn hòa hợp và những rối loàn nhân bí quyết khác

F61

98.

Các chuyển đổi nhân cách lâu dài hơn không thể gán cho một tổn thương não hoặc một căn bệnh não

F62

99.

Các xôn xao khác về hành vi cùng nhân giải pháp ở fan thành niên

F68

100.

Chậm phát triển tâm thần

F70 mang đến F79

101.

Các rối loạn về cải tiến và phát triển tâm lý

F80 mang lại F89

102.

Các náo loạn hành vi và xúc cảm thường khởi phát ở tuổi trẻ nhỏ và thanh thiếu hụt niên

F90 mang đến F98

VI

Bệnh hệ thần kinh

103.

Sa giảm trí tuệ trong dịch mạch máu

F01

104.

Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ (bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu cho tới hệ thần kinh trung ương trong dịch phân một số loại nơi khác)

G13

105.

Bệnh Parkinson

G20

106.

Hội bệnh Parkinson đồ vật phát

G21

107.

Loạn trương lực cơ (Dystonia)

G24

108.

Bệnh Alzheimer

G30

109.

Xơ cứng rải rác rưởi (Multiple Sclerosis)

G35

110.

Viêm tủy hoại tử buôn bán cấp

G37.4

111.

Động kinh

G40

112.

Bệnh nhược cơ

G70.0

113.

Viêm não viêm tủy cùng viêm óc tủy

G04

114.

Di chứng của bệnh viêm hệ thần khiếp trung ương

G09

115.

Teo cơ vì tủy sống cùng hội chứng liên quan (Bao tất cả G12.2 – dịch nơ ron vận động)

G12

116.

Viêm tủy thị thần kinh

G36.0

117.

Viêm tủy giảm ngang

G37.3

118.

Đau dây thần kinh tam bôi (dây thần khiếp số V)

G50.0

119.

Co thắt lag cơ, múa giật

G51.3

120.

Đau rễ thần kinh sau zona

G53.0

121.

Các tổn thương đám rối thần khiếp cánh tay

G54

122.

Hội chứng Guillain-Barré (Hội bệnh viêm nhiều rễ nhiều dây thần kinh)

G61.0

123.

Bệnh những dây thần kinh do viêm (mãn tính)

G61

124.

Bệnh cơ tiên phát

G71

125.

Bệnh cơ khác

G72

126.

Bại óc trẻ em

G80

127.

Liệt 2 chân hoặc liệt tứ chi

G82

128.

Bệnh khác của tủy sống

G95

129.

Xuất huyết não

I61

130.

Nhồi tiết não

I63

131.

Đột quỵ ko rõ nhồi ngày tiết não giỏi xuất tiết não

I64

132.

Di chứng bệnh mạch và máu não

I69

133.

Não úng thủy

Q03

134.

Neuroblastomas

135.

Hội triệu chứng Down

Q90

136.

Hội bệnh Edward với hội bệnh Pateau

Q91

VII

Bệnh mắt và phần phụ của mắt

137.

Hội triệu chứng khô mắt

H04.1.2

138.

Viêm loét giác mạc

H16

139.

Viêm màng người thương đào trước

H20.2

140.

Bệnh teo mi mắt

H21

141.

Hội chứng Harada

H30.8.1

142.

Viêm màng bồ đào (sau, toàn bộ)

H30.9.1, H30.9.2

143.

Bệnh dịch kính võng mạch tăng sinh

H33.4.1

144.

Tắc quan trọng trung vai trung phong võng mạc

H34.8

145.

Bệnh võng mạc đái tháo dỡ đường

H35

146.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Bệnh Ung Thư Đại Tràng Có Di Truyền Không ?

Bệnh viêm võng mạc vày CMV

H35

147.

Viêm mạch máu võng mạc

H35.0.6

148.

Bệnh lý võng mạc trẻ con sinh non

H35.1

149.

Bệnh hắc võng mạc trung vai trung phong thanh dịch

H35.7.1

150.

Bệnh lý võng mạc vì xơ vữa động mạch

H36.6

151.

Bệnh Glôcôm

H40

152.

Nhãn viêm giao cảm

H44.1.2

153.

Viêm gai thị

H46.2

154.

Viêm thị thần gớm hậu nhãn cầu

H46.3

155.

Bệnh lí mặt phẳng nhãn cầu vì chưng hội bệnh Stve Jonhson, hội triệu chứng Lyell

156.

Đã ghép giác mạc

Z94.7

VIII

Bệnh lý tai mũi họng

157.

Khối u dây VII

D43.3

158.

Khối u dây VIII

D43.3

159.

Sarcoidosis tai

D86

160.

Papilome thanh quản

B97.7

161.

Viêm tai thân mạn tính

H66.3

162.

Viêm tai xương chũm tất cả biến chứng

H70.91

163.

Cholesteatoma đỉnh xương đá

H71

164.

Bệnh Meniere

H81.0

165.

Điếc nghề nghiệp

H83.3

166.

Điếc tiến triển

H90.5

167.

Các dị tật ở tai gây ảnh hưởng tới thính lực

H90.0

168.

Điếc chào đón sau chấn thương xương thái dương

H91.8

169.

Viêm họng mạn tính

K21

170.

Viêm mũi xoang mạn tính

J32

171.

Thoát vị não, màng não vào tai - xương chum

Q01

172.

Sẹo bé khí quản

Q32.4

173.

Hội bệnh Tumer

Q96.9

174.

Chấn yêu thương thanh khí quản

S27.5, S11.96

IX

Bệnh hệ tuần hoàn

175.

Hội chứng mạch vành cấp

I20, I21, I22, I23

176.

Bệnh tim vì thiếu máu tổng thể mạn

I25

177.

Tắc mạch phổi

I26

178.

Các bệnh tim do phổi khác

I27

179.

Viêm màng ko kể tim cấp

I30

180.

Viêm teo thắt màng ngoài tim mạn

I31.1

181.

Viêm cơ tim

I40

182.

Viêm nội vai trung phong mạc lây nhiễm trùng

I33; I38

183.

Suy tim độ 3-4 do các vì sao khác nhau

I50

184.

Phình động mạch, lóc bóc tách động mạch

I71

185.

Viêm tắc rượu cồn mạch

I74

186.

Viêm tắc tĩnh mạch

I80

187.

Biến triệu chứng sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch

I97

188.

Tăng huyết áp bao gồm biến chứng

I10

189.

Bệnh cơ tim: Cơ tim giãn; Cơ tim hạn chế; Cơ tim phì đại; căn bệnh cơ tim khác

I42

190.

Tăng tiết áp gồm biến bệnh khác (Bệnh não vày tăng máu áp, TBMMN thoáng qua) có tổn thương ban ngành đích

I10

191.

Bệnh tim bẩm sinh có vươn lên là chứng

Tăng áp lực động mạch phổi tiên phân phát (Các bệnh về tim do phổi khác)

Q20-Q22

192.

Bệnh van tim tất cả biến triệu chứng (Rối loàn nhịp tim, tắc mạch, lây truyền trùng, khác)

I08 - > I34, I35

193.

Rung nhĩ mãn tính bao gồm biến chứng

I48

194.

Rối loạn nhịp tim gồm biến bệnh (Hội triệu chứng nút xoang bệnh, block nhĩ thất cấp II, III tốt cao độ)

I49

195.

Thông hễ tĩnh mạch phổi

Q25.7, Q26

196.

Bất thường cồn mạch phổi bẩm sinh

Q25.7

X

Bệnh hệ hô hấp

197.

Viêm thanh cai quản mạn

J37.0

198.

Políp của dây thanh âm cùng thanh quản

J38.1

199.

Bệnh phổi ùn tắc mạn tính

J44

200.

Hen phế truất quản

J45

201.

Giãn phế truất quản

J47

202.

Bệnh lớp bụi phổi than

J60

203.

Bệnh lớp bụi phổi amian

J61

204.

Bệnh những vết bụi phổi silic

J62

205.

Bệnh vết mờ do bụi phổi bởi bụi vô sinh khác

J63

206.

Bệnh những vết bụi phổi do bụi ko xác định

J64

207.

Các dịch phổi mô kẽ khác

J84

208.

Áp xe cộ phổi cùng trung thất

J85

209.

Mủ màng phổi mạn tính

J86

210.

Suy hô hấp mạn (Dị dạng lồng ngực)

J96, J96.1

211.

Kén khí phổi

J94.0

212.

Cystic Fibrosis (xơ nang phổi)

E84

213.

Tăng áp động mạch phổi vô căn

XI

Bệnh hệ tiêu hóa

214.

Viêm gan mạn tính tiến triển

K73

215.

Xơ gan hóa với xơ gan

K74

216.

Viêm gan từ bỏ miễn

K75.4

217.

Viêm con đường mật mạn

K80.3

218.

Viêm tụy mạn

K86.0; K86.1

219.

Bệnh Crohn

K50

220.

Xơ gan ứ mật nguyên phát

K74.3

221.

Viêm loét đại trực tràng chảy máu

K52

222.

Wilson

223.

Viêm tụy tự miễn

XII

Bệnh da cùng mô bên dưới da

224.

Pemphigus

L10

225.

Bọng nước dạng Pemphigus

L12

226.

Bệnh Duhring Brocq

L13.0

227.

Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh

L14

228.

Viêm domain authority cơ địa

L20; L30

229.

Viêm da tróc vảy/ Đỏ da toàn than

L26

230.

Vảy nến

L40

231.

Vảy phấn đỏ nang long

L44.0

232.

Hồng ban nút

L52

233.

Viêm domain authority mủ hoại thư

L88

234.

Loét mạn tính da

L98.4

235.

Bệnh Á vẩy nến:

- Á vẩy nến Pleva

- Á vẩy nến Plc

- Á vẩy nến màng nhỏ

- Á vẩy nến màng lớn

- Á vẩy nến dạng lưới

- Á vẩy nến dạng khác

L41

L41.0,

L41.1,

L41.3,

L41.4,

L41.5,

L41.8

236.

Mày đay mạn tính

L50

XIII

Bệnh hệ cơ - xương - khớp cùng mô liên kết

237.

Lupus ban đỏ hệ thống

M32

238.

Viêm khớp phản ứng

M02.8, M02.9

239.

Viêm khớp dạng thấp

M05

240.

Viêm khớp vảy nến với viêm khớp trong bệnh lý ruột

M07.3

241.

Bệnh Gút

M10

242.

Các bệnh khớp vì chưng vi tinh thể

M11

243.

Thoái hoá khớp háng

M16

244.

Thoái hoá khớp gối

M17

245.

Viêm quanh nút hễ mạch và những bệnh lý liên quan

M30

246.

Bệnh lý mạch hoại tử khác

M31

247.

Viêm nhiều cơ với viêm domain authority cơ

M33

248.

Xơ cứng suy bì toàn thể

M34

249.

Hội hội chứng khô (Sjogren’s syndrome)

M35.0

250.

Trượt đốt sống

M43

251.

Viêm cột sống dính khớp

M45

252.

Thoái hóa cột sống

M47

253.

Bệnh đĩa đệm xương cột sống cổ

M50

254.

Viêm quanh khớp vai thể đông cứng

M75.0

255.

Loãng xương có gãy xương bệnh dịch lý

M80

256.

Gãy xương không liền (khớp giả)

M84.1

257.

Gãy xương bệnh dịch lý

M84.4

258.

Loạn sản xơ xương

M85.0

259.

Cốt tuỷ viêm (viêm xương- tủy xương)

M86

260.

Hoại tử xương vô trùng tự phát

M87.0

261.

Hội triệu chứng đau vùng tinh vi (Loạn chăm sóc giao cảm bội phản xạ)

M89.0

262.

Gãy xương trong căn bệnh khối U

M90.7

263.

Các biến chuyển dạng mắc phải của hệ cơ xương khớp và mô liên kết

M95

264.

Viêm khớp mủ

M00

265.

Bệnh lý khớp bội phản ứng và sau nhiễm trùng sinh sống những bệnh đã được phân các loại khác tiến triển thành mãn tính

M03

266.

Viêm khớp dạng rẻ RF (-)

M06

267.

Bệnh Still người lớn

M06.1

268.

Viêm khớp thiếu thốn niên

M08

269.

Viêm khớp thiếu niên sống những dịch đã được phân các loại khác

M09

270.

Viêm khớp khác

M13

271.

Thoái hóa các khớp

M15

272.

Thoái hóa khớp bàn ngón tay

M18

273.

Thoái hóa khớp khác

M19

274.

Bệnh khớp sệt hiệu khác

M24

275.

Bệnh lý không giống của tổ chức liên kết

M35

276.

Bệnh của tổ chức liên kết trong những bệnh lý khác

M36

277.

Bệnh lý xương cột sống ở những căn bệnh đã được phân một số loại khác

M49

278.

Bệnh lý đĩa vùng đệm gọi tắt đĩa đệm khác

M51

279.

Bệnh lý xương cột sống không được phân các loại khác

M53

280.

Đau cột sống

M54

281.

Viêm cơ

M60

282.

Canxi và cốt hóa của cơ

M61

283.

Viêm màng hoạt dịch cùng viêm gân

M65

284.

Bệnh lý khớp vai

M75

285.

Viêm tổ chức triển khai mỡ dưới domain authority không quánh hiệu

M79.3

286.

Đau xơ cơ

M79.7

287.

Loãng xương ko gãy xương bệnh lý

M81

288.

Loãng xương trong những bệnh lý khác

M82

289.

Nhuyễn xương fan lớn

M83

290.

Bệnh Paget

M88

XIV

Bệnh hệ sinh dục - ngày tiết niệu

291.

Viêm thận lupus

N01

292.

Tiểu máu dẻo dẳng cùng tái phát

N02

293.

Hội triệu chứng viêm thận mạn

N03

294.

Hội chứng thận hư

N04

295.

Các bệnh cầu thận mạn do lý do nguyên phát cùng thứ phát

N08

296.

Viêm ống kẽ thận mạn tính

N11

297.

Suy thận mạn

N18

298.

Viêm bàng quang mạn tính

N30

299.

Tiểu không tự chủ

N39.3; N39.4

300.

Rò bàng quang - sinh dục nữ

N82

301.

Dị tật lỗ đái thấp

Q54

XV

Thai nghén, sinh đẻ và hậu sản

302.

Chửa trứng

O01

303.

Biến bệnh sau xảy thai, chửa trứng, chửa kế bên tử cung

O08 (O08.0-O08.9)

304.

Tiền sản lag thể trung bình

O14.0

305.

Tiền sản giật thể nặng

O14.1

306.

Rỉ ối tất cả điều trị để làm chậm gửi dạ

(có thể áp mã O42.2 là mã của bệnh ối tan vỡ sớm)

O42.2

307.

Rau tải răng lược

O43.2

308.

Rau tiền đạo trung tâm

(Mã thông thường của rau củ tiền đạo là O044, không tồn tại mã riêng rẽ của rau xanh tiền đạo trung trọng điểm nên hoàn toàn có thể áp mã O44)