Danh mục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2017

      40
Danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu Tp HCM 2022 Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu tại TP.HCM Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu 2022 tại TP.HCM mới nhất vừa được cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành, mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2017

43.640 Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu - Mẫu số 13-HSB Mẫu số 13-HSB: Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là giấy tờ không thể thiếu trong Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng. 9.862

Bạn đang xem: Danh mục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2017

*

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. 7.976
*

Mẫu đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh Mẫu đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 7.459 Thông tư 40/2015/TT-BYT về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến Quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Thông tư 40/2015/TT-BYT về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến vừa được Bộ y tế ban hành. Theo đó, cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quy định tại Thông tư 40 được xác định theo các tuyến trong hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và tương đương. 6.954
*

Mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh Danh sách đăng ký người hành nghề Mẫu danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách đăng ký về người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 1.081 Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2018 Danh sách Bệnh viện và cơ sở KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018 Bảo hiểm xã hội hà nội vừa công bố hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo. 1.042

Xem thêm: Danh Sách Thuốc Trị Tiểu Đường Tốt Và Hiệu Quả Nhất Năm 2021

*

Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Danh sách đăng ký hành nghề khám chữa bệnh Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép danh sách đăng ký hành nghề khám chữa bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 509 Quyết định về giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình số 09/2015/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Bình Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về quy định giá một số dịch vu khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý. 484 Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội Danh mục đăng ký Khám Chữa Bệnh ban đầu 2017 tại Hà nội Hướng dẫn 2616/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2017 thành phố Hà Nội góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo. 448
*

Mẫu thông báo thông tin cơ sở khám, chữa bệnh Thông báo thông tin cơ sở khám, chữa bệnh cho người lao động Mẫu thông báo thông tin cơ sở khám, chữa bệnh là mẫu bản thông báo thông tin của cơ sở khám chữa bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 399 Hướng dẫn 2584/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội Hướng dẫn về đăn ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội Hướng dẫn 2584/HD-YT-BHXH về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội là văn bản hướng dẫn về việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội, bacsixanh.com.com xin gửi tới bạn đọc bài viết để bạn đọc cùng tham khảo và có thể thuận tiện hơn trong quá trình đăng ký khám chữa bệnh. 134 Mẫu 13A-HBQP: Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là mẫu sử dụng phổ biến dành cho các chiến sĩ quân đội đã về hưu thực hiện đăng ký. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 6184/QĐ-BQP 2019. 97 Mẫu báo cáo kết quả sử dụng dược liệu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mẫu báo cáo kết quả sử dụng dược liệu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả sử dụng dược liệu tại các cơ sở khám chữa bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 51 Mẫu báo cáo kết quả sử dụng vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mẫu báo cáo kết quả sử dụng vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả sử dụng vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 38
Mẫu danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú Mẫu danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 33
Mẫu báo cáo kết quả sử dụng thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mẫu báo cáo kết quả sử dụng thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả sử dụng thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. 31 Danh sách các điểm đăng ký thi lại đại học Hà Nội Điểm đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2021 cho các thí sinh thi lại Danh sách các điểm đăng ký thi lại đại học Hà Nội - bacsixanh.com.com xin chia sẻ đến các bạn các điểm đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2021 cho các thí sinh thi lại, mời các bạn cùng tham khảo. 24