Đơn xin nghỉ ốm chữa bệnh

      38
Mẫu đơn xin nghỉ ốm mới nhất được soạn thảo theo đúng quy định pháp luật, được sử dụng trong trường hợp người lao động xin công ty nghỉ ốm, xin công ty nghỉ chữa bệnh, cá nhân xin cơ quan nghỉ ốm..... Mẫu có thể đánh máy hoặc viết tay, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Bạn đang xem: Đơn xin nghỉ ốm chữa bệnh


Mẫu đơn xin nghỉ ốm mới nhất

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nghỉ ốm là gì?2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm dành cho nhân viên số 13. Mẫu đơn xin nghỉ ốm dành cho nhân viên số 23. Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học sinh4. Chế độ cho người lao động nghỉ ốm

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nghỉ ốm là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ ốm là mẫu đơn được cá nhân là nhân viên, công chức viên chức, học sinh lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được nghỉ do bị ốm, bệnh. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin nghỉ...
bacsixanh.com xin gửi tới bạn đọc 3 mẫu đơn xin nghỉ ốm để bạn đọc cùng tham khảo:Đơn xin nghỉ ốm ban hành theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVTĐơn xin nghỉ ốm cho nhân viênĐơn xin nghỉ ốm cho học sinh

2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…ĐƠN XIN NGHỈ ỐM ĐAUKính gửi: ……………………………(2)…………………………………Tên tôi là: …………………………………………………………………………………….……Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………………Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ ốm đau, thời gian là…………. ngày, kể từ ngày ………………………………………….. đến hết ngày ………………………….Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………….………………………………Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.Kính đề nghị …………………………………….(2)……………………………….. xem xét, giải quyết.Xin trân trọng cảm ơn!Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNGƯỜI LÀM ĐƠN (3)(Chữ ký)Họ và tên
Ghi chú:(1) Địa danh.(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ ốm đau.(3) Thân nhân của người nghỉ ốm đau (trong trường hợp người nghỉ ốm đau không làm được đơn).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------***-------ĐƠN XIN NGHỈ ỐMKính gửi: - Ban Giám đốc Công ty (1)......................................- Trưởng phòng Hành chính Nhân sự (2- Trưởng phòng (3)................................................Tên tôi là: ........................................................... Nam/nữ:.........................Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................Quê quán (4): ………………………………..................................................Địa chỉ thường trú (5): .................................................................................Đơn vị công tác (6): ................................................. Chức vụ (7): ...............Điện thoại liên hệ khi cần (8): .....................................................................Do (9) ………....………………………………………………………………….Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi được nghỉ ốm từ ngày......tháng ...... năm....... đến ngày......tháng ...... năm.......Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà) (10):………………………………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà) (11) ................................ sẽ thay tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng mặt. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm: Chi Phí Chữa Bệnh Lậu Có Tốn Kém Không ? Điều Trị Bệnh Lậu Có Tốn Kém Không

........,ngày…..tháng.....năm.......Giám Đốc(Duyệt)TP Hành chính Nhân sự(Xác nhận)Người quản lý(Nêu ý kiến cụ thể,ký, ghi rõ họ tên)Người làm đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------***-------ĐƠN XIN NGHỈ ỐMKính gửi:- Ban giám đốc - Công ty......................................- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị- Trưởng................................................................Tên tôi là:...............................................................................Nam/nữ.........................Ngày, tháng, năm sinh:................................. tại...........................................................Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................Điện thoại liên hệ khi cần:.............................................................................................Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:..............Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty cho tôi được nghỉ ốm.Từ: ..........giờ .........phút, ngày:......tháng ...... năm........Đến:..........giờ.........phút, ngày:......tháng ...... năm........Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ ốm lại cho ông (bà): là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà): ..............................sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong công ty xem xét chấp thuận.Trân trọng........., ngày....tháng....năm.......Ban Giám Đốc(Duyệt)PhòngTổ chức – Hành chính – Quản trị(Xác nhận)Ý kiến củaTrưởng đơn vị(Nêu ý kiến cụ thể,ký và ghi rõ họ tên)Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------o0o---------------ĐƠN XIN NGHỈ ỐM(Điều trị tại nhà trên 3 ngày)Kính gửi BGH trường ..................................................................................................Tôi tên là ....................................................................................................................Là phụ huynh của cháu: ............................................. Lớp ..........................................Do cháu bị ..................................................................................................................Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày .......................... đến ngày .....................................Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.Tôi xin trân trọng cảm ơn!Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

6. Chế độ cho người lao động nghỉ ốm

Tùy thuộc vào chế độ chính sách của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà người lao động có thể được hưởng những quyền lợi nhất định khi bị ốm.Với những doanh nghiệp có chế độ phúc lợi tốt, trong thời gian nghỉ ốm, người lao động không chỉ được động viên thăm hỏi bằng tinh thần mà còn được hỗ trợ bằng vật chất.Ngoài các chế độ từ người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH còn được hưởng chế độ ốm đau khi:- Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền, ngoại trừ trường hợp tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy;- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.(Điều 25 Luật BHXH hiện hành)Theo đó, tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH và điều kiện làm việc, người lao động sẽ được nghỉ ốm từ 30 đến 70 ngày. Trường hợp mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì được nghỉ nhiều nhất 180 ngày, nếu hết thời gian này vẫn tiếp tục điều trị thì được nghỉ tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.
Trong thời gian nghỉ ốm này, người lao động được hưởng chế độ với mức hưởng hàng tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.(Điều 27 và Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)Đơn xin nghỉ việcĐơn xin thôi việcĐơn xin nghỉ thai sảnMẫu đơn xin thuyên chuyển công tácMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh
*
Đơn xin nghỉ học cho con Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh