Giá khám sức khỏe theo thông tư 14

      66
A.

Bạn đang xem: Giá khám sức khỏe theo thông tư 14

KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
NỘI DUNG GIÁ TIỀN (VNĐ)
Khám sức khỏe người lớn 120.000
Khám sức khỏe trẻ em 60.000
B. KHÁM SỨC KHỎE THEO THÔNG TƯ 14 (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn 120.000
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27.400
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 46.200
Định lượng Glucose 21.500
Định lượng Urê máu 21.500
Định lượng Creatinin (máu) 21.500
Đo hoạt độ AST (GOT) 21.500
Đo hoạt độ ALT (GPT) 21.500
Chụp Xquang ngực thẳng 65.400
TỔNG CỘNG 366.500
C.

Xem thêm: Ôn Luyện Bài Tập Danh Từ Số Ít Số Nhiều Violet, Bai Tap_Danh Tu_Bai Tap

KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE TỪ 4 BÁNH TRỞ LÊN (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn 120.000
Định tính Morphin (test nhanh) 43.100
Định tính Amphetamin (test nhanh) 43.100
Định tính Metamphetamin (test nhanh) 43.100
Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) 43.100
Định lượng Ethanol (cồn) 32.300
TỔNG CỘNG 324.700
D. KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn 120.000
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 46.200
Định lượng Glucose 21.500
Định lượng Urê máu 21.500
Định lượng Creatinin (máu) 21.500
Đo hoạt độ AST (GOT) 21.500
Đo hoạt độ ALT (GPT) 21.500
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27.400
HAV Ab test nhanh 119.000
HEV Ab test nhanh 119.000
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi 38.200
Chụp Xquang ngực thẳng 65.400
TỔNG CỘNG 642.700
E. KHÁM SỨC KHỎE SỔ HỒNG (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn 120.000
Định lượng Glucose 21.500
Định lượng Urê máu 21.500
Định lượng Creatinin (máu) 21.500
Đo hoạt độ AST (GOT) 21.500
Đo hoạt độ ALT (GPT) 21.500
HBsAg test nhanh 53.600
HCV Ab test nhanh 53.600
Treponema pallidum RPR định tính và định lượng 38.200
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27.400
Định tính Morphin (test nhanh) 43.100
Định tính Amphetamin (test nhanh) 43.100
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi 38.200
Vi nấm soi tươi 41.700
Chụp Xquang ngực thẳng 65.400
TỔNG CỘNG 631.800