Giải 1000 bài tập của thầy nguyễn tấn trần minh khang

      42

Bạn đang xem: Giải 1000 bài tập của thầy nguyễn tấn trần minh khang

*

*

Chào các bạn, Hôm nay mình xin chia sẻ bộ 1000 bài tập C/C++ của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang với lời giải chi tiết.Theo mình thì bộ 1000 bài tập C/C++ này khá hay phù hợp cho những bạn học nhập môn lập trình cần luyện code nhiều để có tư duy lập trình.Mình xin phép được chia thành nhiều phần để các bạn đở bị ngợp.Dưới đây là phần 1 của bộ bài tập khủng này,ở đây mình xin viết băng ngôn ngử lập trình C. Xin Lưu Ý: Toàn Bộ Code Dưới Đây Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Và Các Bạn Nên Tự Code Trước Khi Xem Đáp Án Tham Khảo Của Mình. Bài Tập
Bài 1: Tính S(n)=1+2+3+...+n Bài 2: Tính S(n)=1^2+2^2+3^2+...+n^2 Bài 3: Tính S(n)=1+1/2+1/3+...+1/n Bài 4: Tính S(n)=1/2+1/4+...+1/2n Bài 5: Tính S(n)=1+1/3+1/5+...+1/(2n+1) Bài 6: Tính S(n)=1/(1*2)+1/(2*3)+...+1/(n*(n+1)) Bài 7: Tính S(n)=1/2+2/3+3/4+...+n/(n+1) Bài 8: Tính S(n)=1/2+3/4+5/6+...+(2n+1)/(2n+2) Bài 9: Tính S(n)=1*2*3*...*n Bài 10: Tính T(x,n)=x^n Bài 11; Tính S(n)=1+1*2+1*2*3+...+1*2*3*...n Bài 12: Tính S(n)=x+x^2+x^3+...+x^n Bài 13: Tính S(n)=x^2+x^4+...+x^2n Bài 14: Tính S(n)=x+x^3+x^5+...+x^(2n+1) Bài 15: Tính S(n)=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+...+1/(1+2+3+...+n) Bài 16: Tính S(n)=x+x^2/(1+2)+x^3/(1+2+3)+...+x^n/(1+2+3+...+n) Bài 17: Tính S(n)=x+x^2/2!+x^3/3!+...+x^n/n! Bài 18: Tính S(n)=1+x^2/2!+x^4/4!+...+(x^(2n))/(2n)! Bài 19: Tính S(n)=x+x^3/3!+x^5/5!+...+x^(2n+1)/(2n+1)! Bài 20: Liệt kê tất cả các “ước số” của số nguyên dương n
Code Tham Khảo:
Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14Bài 15Bài 16Bài 17Bài 18Bài 19Bài 20Dù đã dò rất kĩ nhưng không thể tránh sai sót cho nên mọi góp ý xin các bạn bình luận ở phía dưới để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn.Xin Cám Ơn.

Share This:


LikeTweet+Pin it

Xem thêm: Các Bài Tập Giúp Chân Dài - 5 Bài Tập Giúp Chân Dài Hơn 2

*
Jillur Rahman

I"m Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I"m working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.


Social Links:
Người đăng:An Nguyễnvào lúc04:56:00
Nhãn:C - Cpp , Lập Trình
No Comment to " - 1000 Bài Tập C/C++ Của Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang (Phần 1) "