Giải bài tập hóa lớp 11 nâng cao

      373
• Bài 1: Sự năng lượng điện li • Bài 2: Phân nhiều loại các hóa học năng lượng điện li • Bài 3: Axit, bazơ và muối hạt • Bài 4: Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ • Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối • Bài 6: Phản ứng hiệp thương ion vào hỗn hợp các chất năng lượng điện li. • Bài 7: Luyện tập: Phản ứng thương lượng ion vào hỗn hợp những chất năng lượng điện li

Chương thơm 2: Nhóm Nitơ


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 nâng cao

• Bài 9: Khái quát tháo về đội nitơ • Bài 10: Nitơ • Bài 11: Amoniac và muối amoni • Bài 12: Axit nitric cùng muối hạt nitrat • Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ cùng vừa lòng hóa học của nitơ • Bài 14: Photpho • Bài 15: Axit photphoric và muối bột photphat • Bài 16: Phân bón hóa học • Bài 17: Luyện tập: Tính hóa học của photpho cùng các đúng theo hóa học của photpho

Cmùi hương 3: Nhóm Cacbon


• Bài 19: Khái quát mắng về team cacbon • Bài 20: Cacbon • Bài 21: Hợp chất của cacbon • Bài 22: Silic và hợp chất của silic • Bài 23: Công nghiệp silimèo • Bài 24: Luyện tập: Tính hóa học của cacbon, silic và phù hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học hữu cơ


• Bài 25: Hóa học cơ học và thích hợp hóa học cơ học • Bài 26: Phân loại về call thương hiệu phù hợp chất cơ học • Bài 27: Phân tích nguyên ổn tố • Bài 28: Công thức phân tử hòa hợp hóa học hữu cơ • Bài 29: Luyện tập hóa học hữu cơ, công thức phân tử • Bài 30: Cấu trúc phân tử thích hợp chất hữu cơ • Bài 31: Phản ứng hữu cơ • Bài 32: Luyện tập Cấu trúc phân tử vừa lòng chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no


• Bài 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp • Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và đặc điểm thiết bị lí • Bài 35: Ankan: Tính hóa chất, pha chế và vận dụng • Bài 36: Xicloankan • Bài 37: Luyện tập: Ankan với xicloankan

Chương thơm 6: Hiđrocacbon ko no


Xem thêm: Tầm Soát Ung Thư Là Gì ? Ở Đâu Tốt Hiện Nay Hướng Dẫn Dự Phòng Và Tầm Soát Ung Thư

• Bài 39: Anken: Danh pháp, cấu trúc và đồng phân • Bài 40: Anken: Tính Hóa chất, điều chế với áp dụng • Bài 41: Ankađien • Bài 42: Khái niệm về tecpen • Bài 43: Ankin • Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon ko no

Chương thơm 7: Hiđrocabon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên


• Bài 46: Benzen cùng ankylbenzen • Bài 47: Stiren với naphtalen • Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên • Bài 49: Luyện tập So sánh Điểm sáng cấu trúc cùng tính chất của hiđrocacbon thơm cùng với hiđrocacbon no với ko no

Cmùi hương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol


• Bài 51: Dẫn xuất halogene của hiđrocacbon • Bài 52: Luyện tập Dẫn xuất halogene • Bài 53: Ancol: Cấu tạo, danh pháp, đặc thù đồ dùng lí. • Bài 54: Ancol: Tính Hóa chất, điều chế và ứng dụng • Bài 55: Phenol • Bài 56: Luyện tập Acol, phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• Bài 58: Anđehit cùng xeton • Bài 59: Luyện tập Anđehit cùng xeton • Bài 60: Axit cacbonxylic: Cấu trúc, danh pháp cùng đặc điểm đồ lí • Bài 61: Axit cacboxylic: Tính Hóa chất, pha trộn với ứng dụng • Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic
Mục lục Giải bài xích tập SGK Hóa học tập 11 cải thiện theo chương •Chương thơm 1: Sự năng lượng điện li •Chương 2: Nhóm Nitơ •Cmùi hương 3: Nhóm Cacbon •Cmùi hương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học cơ học •Cmùi hương 5: Hiđrocacbon no •Chương 6: Hiđrocacbon ko no •Cmùi hương 7: Hiđrocabon thơm - Nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên •Chương thơm 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic