Giải bài tập toán hình lớp 10 bài 2

      20


*

Trả lời thắc mắc Tân oán 10 Hình học Bài 2 trang 9: Hãy đánh giá những tính chất của phxay cùng bên trên hình 1.8.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 10 bài 2

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán thù 10 Hình học tập Bài 2 trang 10: Vẽ hình bình hành ABCD. Hãy dấn xem về độ dài cùng vị trí hướng của hai vectơ AB→ và CD→.

Lời giải

*

Về độ dài: nhị vectơ AB→ và CD→ có cùng độ dài

Về hướng: hai vectơ AB→ và CD→ có hướng ngược nhau.

Trả lời câu hỏi Tân oán 10 Hình học Bài 2 trang 10: Cho AB→ + BC→ = 0→. Hãy chứng tỏ BC→ là vectơ đối của AB→.

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Tân oán 10 Hình học Bài 2 trang 11: Hãy lý giải bởi vì sao hiệu của nhị vectơ OB→ và OA→ là vectơ AB→.

Lời giải

*

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho đoạn trực tiếp AB với điểm M nằm trong lòng A và B làm thế nào để cho AM > MB. Vẽ các vector

*

Lời giải:

*

– Trên đoạn MA, lấy điểm C sao cho:

*

(Vì MA > MB phải C ở trong đoạn AM).

– Ta có:

*

Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho hình bình hành ABCD và điểm M tùy ý. Chứng minh rằng

*

Lời giải:

*

Vì ABCD là hình bình hành nên

*

Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 10): Chứng minch rằng so với tứ giác ABCD ngẫu nhiên ta luôn luôn có:

*

Lời giải:

*

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

Từ (1) cùng (2) suy ra:

*

Bài 4 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho tam giác ABC. Bên bên cạnh của tam giác vẽ các hình bình hành: ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minch rằng

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Do đó:

*

Bài 5 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho tam giác mọi ABC cạnh bằng a. Tính độ nhiều năm của những vectơ

*

Lời giải:

*

Ta có:

*

Gọi I là giao điểm của AC cùng BD.

Xem thêm: 15 Mẫu Đồng Hồ Theo Dõi Sức Khỏe Đáng Chú Ý Của Năm 2020, Mua Online Vòng Đeo Thông Minh

Dễ thấy ABCD là hình thoi đề nghị I là trung điểm BD cùng vuông tại I.

*

Bài 6 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho hình bình hành ABCD tất cả tâm O. Chứng minc rằng:

*

Lời giải:

(Áp dụng qui tắc tính tổng, hiệu của nhì vectơ nhằm chuyển đổi mang đến đpcm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 7 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Cho vectơ a, b là hai vectơ không giống vectơ 0. khi làm sao có đẳng thức

*

Lời giải:

*

a) Giả sử vẽ hình bình hành ABCD có các kích thước:

*

b) Tương từ bỏ phần a) ta có:

*

Lúc kia hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.

*

Bài 8 (trang 12 SGK Hình học 10): So sánh độ lâu năm, phương thơm cùng hướng của nhị vectơ a cùng b.

*

Lời giải:

*

Vậy nhị vectơ a cùng b là nhì vector cùng phương thơm, gồm thuộc độ mập cùng ngược hướng nhau. (đpcm)

Bài 9 (trang 12 SGK Hình học tập 10): Chứng minc rằng

khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

Lời giải:

– Chiều thuận: Nếu

=> AB // CD và AB = CD

=> ABCD là hình bình hành. Lúc kia AD với BC có trung điểm trùng nhau.

– Chiều nghịch: Nếu trung điểm AD và BC trùng nhau => tứ giác ABCD là hình bình hành

Do đó:

Bài 10 (trang 12 SGK Hình học 10): Cho cha lực

*

cùng ảnh hưởng vào một trong những thứ trên điểm M cùng trang bị đứng lặng. Cho biết độ mạnh của nhị lực F1, F2 hầu như là 100N với ∠AMB = 60o. Tìm cường độ cùng vị trí hướng của lực F3.

Lời giải:

*

Vẽ nhì tia MA, MB làm thế nào để cho ∠AMB = 60o. Từ điểm M vẽ tia đối MC của tia MD sao cho MC = MD.