– Chọn bài -Bài 1: Đo độ dàiBài 2: Đo độ dài (tiếp theo)Bài 3: Đo thể tích chất lỏngBài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nướcBài 5: Khối lượng – Đo khối lượngBài 6: Lực – Hai lực cân bằngBài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lựcBài 8: Trọng lực – Đơn vị lựcBài 9: Lực đàn hồiBài 10: Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượngBài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêngBài 12: Xác định khối lượng riêng của sỏiBài 13: Máy cơ đơn giảnBài 14: Mặt phẳng nghiêngBài 15: Đòn bẩyBài 16: Ròng rọcBài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 9: Lực đàn hồi giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 31 SGK Vật Lý 6): Tìm từ thích hợp: bằng, tăng lên, dãn ra để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) …. chiều dài của nó (2) … khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) … chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Lời giải:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) dãn ra, chiều dài của nó (2) tăng lên khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) bằng chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Đang xem: Giải bài tập vật lý 6 bài 9 lực đàn hồi

Bài C2 (trang 31 SGK Vật Lý 6): Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1

Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lượng của các quả nặng Chiều dài của lò xo Độ biến dạng của lò xo
0 0 (N) l0 = … (cm) 0 cm
1 quả nặng … (N) l = … (cm) l – l0 = … (cm)
2 quả nặng … (N) l = … (cm) l – l0 = … (cm)
3 quả nặng … (N) l = … (cm) l – l0 = … (cm)

Lời giải:

Tùy thí nghiệm ở mỗi học sinh.

Ví dụ:

Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lượng của các quả nặng Chiều dài của lò xo Độ biến dạng của lò xo
0 0 (N) l0 = 4 (cm) 0 cm
1 quả nặng 0,5 (N) l = 7 (cm) l – l0 = 3 (cm)
2 quả nặng 1 (N) l = 10 (cm) l – l0 = 6 (cm)
3 quả nặng 1,5 (N) l = 13 (cm) l – l0 = 9 (cm)

Bài C3 (trang 32 SGK Vật Lý 6): Trong thí nghiệm vẽ ở hình 9.2, khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào?

*

Như vậy cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào?

Lời giải:

+ Khi quả nặng đứng yên thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với trọng lượng quả nặng.

+ Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của trọng lực của quả nặng.

Bài C4 (trang 32 SGK Vật Lý 6): Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

Xem thêm: Mùa Xuân Là Tết Trồng Cây Làm Cho Đất Nước Càng Ngày Càng Xuân Bác Hồ Muốn Khuyên Dạy Chúng Ta

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Xem thêm:

Lời giải:

Chọn câu C: Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Bài C5 (trang 32 SGK Vật Lý 6): Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau:

a. Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *