Giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi ở đâu

      110

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hà My làm giám định sức khỏe để làm thủ tục nghỉ hưu từ năm 2015, nhưng thời điểm đó bà chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Bạn đang xem: Giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi ở đâu

Nay bà đã đủ tuổi nghỉ hưu, bà hỏi giấy giám định sức khỏe năm 2015 có còn hiệu lực để làm hồ sơ nghỉ hưu trong năm 2021 không, hay bà phải làm lại giám định sức khỏe?


*
Biên bản giám định y khoa có giá trị đến khi có biên bản giám định liền kề sau đó với cùng nội dung và mục đích giám định

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi;

b) Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe : Top 90+ Danh Ngôn Hay, Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe Đáng Lưu Tâm Nhất

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo đó, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với mốc tuổi theo lộ trình tùy thuộc vào từng đối tượng bảo đảm điều kiện theo quy định của Luật BHXH và mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm 2%.

Trường hợp bà chỉ có biên bản giám định y khoa năm từ 2015 thì đến nay nếu bà đã đủ điều kiện nghỉ hưu (thời gian đóng BHXH, tuổi) theo quy định nêu trên thì bà có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí.