Hướng dẫn giải bài tập diode

      572

Giới thiệu, văn bản môn học tập

Mục tiêu của môn học này là trình làng thiết bị lý bán dẫn với buổi giao lưu của hồ hết luật pháp cung cấp dẫn cơ bảnChuyển tiếp PN (côn trùng nối), BJT, Thyristor, JFET, MESFET, MOSFET với một trong những khí cụ quang quẻ năng lượng điện tử.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập diode

Giới thiệu một số ứng dụng của luật pháp buôn bán dẫn.Chương 1–Giới thiệu1. Dụng nạm bán dẫn2. Công nghệ buôn bán dẫnChương 2–Dải tích điện với nồng độ phân tử dẫn sinh hoạt thăng bằng nhiệt1. Vật liệu bán dẫn2. Cấu trúc tinh thể cơ bản3. Liên kết hóa trị4. Dải năng lượng 5. Nồng độ phân tử dẫn nội tại6. Các hóa học donor cùng acceptor. 7. Nồng độ hạt dẫn vào chào bán dẫn nhiều loại N cùng P.Chương 3–Hiện tượng chuyển động hạt dẫn1. Sự trôi phân tử dẫn 2. Sự khuếch tán hạt dẫn3. Các quá trình sinh cùng tái hợp4. Pmùi hương trình liên tụcChương thơm 4–Chuyển tiếp P-N1. Các bước sản xuất cơ bản2. Các điều kiện cân đối nhiệt 3. Miền nghèo4. Điện dung miền nghèo5. Đặc đường dòng-áp6. Các quy mô của diode phân phối dẫn7. Điện tích cất với quá trình vượt độ8. Đánh thủng chuyển tiếp9. Heterojunction10. Các một số loại diode phân phối dẫn11. Giới thiệu những vận dụng của diode cung cấp dẫn Cmùi hương 5–Transistor lưỡng rất (BJT) và những công cụ liên quan1. Cấu tạo và phép tắc hoạt động của BJT2. Đặc tính tĩnh của BJT3.

Xem thêm: Bài Tập Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Lớp 10, Bài Tập : Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Đáp ứng tần số cùng chuyển động chuyển mạch của BJT4. Các quy mô của BJT5. Thyristor với các cơ chế năng suất liên quan6. Giới thiệu những áp dụng Cmùi hương 6–Transistor cảm giác ngôi trường (FET)1. Giới thiệu2. JFET và MESFET: điều khiển và tinh chỉnh điện tích3. Đặc tuyến dòng-áp4. Mô hình bộc lộ bé dại của JFET5. MODFET6. Giới thiệu những ứng dụng của JFETChương 7–MOSFET cùng các công cụ liên quan1. Diode MOS2. Cấu sản xuất cùng nguyên lý hoạt động vui chơi của MOSFET3. Các quy mô của MOSFET4. CMOS với BiCMOS5. Cấu trúc bộ nhớ lưu trữ MOS6. MOSFET công suất7. Giới thiệu những ứng dụng của MOSFETChương 8–Dụng nắm quang điện tử 1. Sự hấp thụ photon và phản xạ photon2. Diode phạt quang đãng (LED)3. Laser chào bán dẫn 4. Cảm biến chuyển quang5. Tế bào mặt trời

Kết quả bắt buộc đạt được

Sinch viên nắm rõ về đồ dùng lý phân phối dẫn và buổi giao lưu của hầu như lý lẽ buôn bán dẫn cơ bạn dạng.

Tài liệu tham khảo

1. S.M. Sze–Semiconductor Devices:Physics & Technology 2nd Ed.–John Wiley và Sons, 20022. Umesh K. Mishra với Jasprit SinghH–Semiconductor Device Physics and Design–Springer 2008.3. Paul Horowitz cùng Winfield Hill–The art of electronics 2nd Ed.–Cambridge University Press, 1994.4. Albert Phường. Malvino–Electronic Principles 6th Ed.–McGraw-Hill, 1999