Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý kế toán

      102

các bài tập luyện nguyên lý kế toán giúp bạn phát âm khối hệ thống lại toàn thể những kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan vận dụng vào nhiệm vụ cùng định khoản kế toán. Dưới đấy là các dạng bài xích tập nguyên lý kế tân oán tất cả giải mã để độc giả tyêu thích khảo

*

những bài tập nguyên lý kế tân oán bao gồm lời giải

Bài 1. cửa hàng ABC tất cả số dư đầu kỳ bên trên một số thông tin tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1.TK tiền khía cạnh 10

2.TK tiền gửi bank 20

3.TK buộc phải thu người tiêu dùng 15

4.TK đề nghị trả cho tất cả những người cung cấp 20

5.TK nguyên liệu 5

6.TK hàng hoá 30

7.TK vay với nợ thuê tài bao gồm 27

8.TK yêu cầu trả bạn lao rượu cồn 5

9.TK vốn chi tiêu của chủ thiết lập 68

10.TK tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 40

Trong kỳ bao gồm các nghiệp vụ kinh tế phân phát sinh:

Mua vật liệu tiền không trả cho những người phân phối 2 Vay thời gian ngắn bank trả nợ cho người bán 10 Chi tiền khía cạnh trả lương công nhân viên cấp dưới 5 Khách mặt hàng trả nợ thu bởi chi phí mặt 12 Đem tiền phương diện gửi ngân hàng 10 Mua mặt hàng hoá thanh khô toán thù bởi tiền gửi ngân hàng 6 Dùng chi phí gửi ngân hàng trả nợ cho những người chào bán 4

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính tạo ra vào kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 Có TK331: 2 Nợ TK331: 10 Có TK341: 10 Nợ TK334: 5 Có TK111: 5 Nợ TK111: 12 Có TK131: 12 Nợ TK112: 10 Có TK111: 10 Nợ TK156: 6 Có TK112: 6 Nợ TK331: 4 Có TK112: 4

Bài 2. Tại doanh nghiệp sản xuất tất cả thực trạng nlỗi sau: Số liệu thời điểm đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi ngân hàng 20.000.000 Phải thu của chúng ta 16.000.000 Nguyên vật liệu, vật liệu 17.000.000 giá thành cung ứng kinh doanh dngơi nghỉ dang 3.000.000 Thành phđộ ẩm 10.000.000 Vốn đầu tư của nhà cài đặt 80.000.000 Quỹ chi tiêu cải cách và phát triển 6.000.000 Lợi nhuận không phân phối 10.000.000 Hao mòn TSCĐ 10.000.000 Vay với nợ thuê tài thiết yếu 9.000.000 Phải trả cho những người cung cấp 15.000.000 Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 60.000.000

Chi máu thứ liệu:  t/t là gì

o Vật liệu A: 9.000kilogam x 1.000đ/kg

o Vật liệu B: 1.600 lít x 5.000đ/l Chi máu thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ tạo ra các nhiệm vụ sau:

1.Mua vật tư A nhập kho 10.000kilogam, giá cài đặt 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá bán download, không trả tiền bạn chào bán, chi phí đi lại 100.000đ trả bởi tiền mặt

2.Mua vật tư B nhập kho 2.400 lít; giá bán thiết lập 5.000đ/l; thuế GTGT 10% bên trên giá chỉ cài, không trả chi phí bạn buôn bán, chi phí di chuyển 1đôi mươi.000đ trả bởi chi phí mặt

3.Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá bán 15.000.000đ nhằm tiếp tế sản phẩm

4.Xuất kho vật tư B: 3.000 lít; trị giá bán 15.070.000đ để cung ứng sản phẩm

5.Vay thời gian ngắn nhằm trả nợ người bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương bắt buộc trả:

o Công nhân cấp dưỡng sản phẩm: đôi mươi.000.000đ

o Nhân viên thống trị phân xưởng: 1.000.000đ

o Nhân viên phân phối hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên làm chủ doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên ổn dùng để làm phân phối sản phẩm: 1.800.000đ

o Dùng đến bài toán thống trị sản xuất: 200.000đ

o Dùng đến phần tử bán hàng: 400.000đ

o Dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8.túi tiền không giống trả bởi chi phí phương diện 1.800.000đ, tính cho:

o Sở phận sản xuất: 1.000.000đ

o Bộ phận phân phối hàng: 300.000đ

o Sở phận quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, cho biết thêm ngân sách phân phối dlàm việc dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá bán vốn hàng bán: 54.800.000đ; cung cấp thẳng đến khách hàng; giá thành 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán bán; không thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản các nhiệm vụ tài chính vạc sinh?

b.Xác định tác dụng gớm doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phân phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lkhông nhiều x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 1trăng tròn.000

Có TK 111: 1trăng tròn.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: trăng tròn.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: đôi mươi.000.000

 Có TK 627: 4.000.000

Tổng Ngân sách sản phẩm sản xuất xong trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định tác dụng khiếp doanh:

Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 72000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết đưa chi phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế tân oán trước thuế TNDN: 72 nghìn.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN cần nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết gửi thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết gửi lãi:

Nợ TK 911: 9.1đôi mươi.000

Có TK421: 9.1trăng tròn.000

Trên đó là dạng bài bác tập nguyên tắc kế tân oán tất cả giải mã. Hy vọng bài viết hữu dụng với bạn đọc.