Kế hoạch ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu

      189
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 258/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘIGIAI ĐOẠN 2021-2025

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mụcđích

Thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe để mọingười dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe; được tư vấn sức khỏe;được điều trị hoặc được chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh.

Bạn đang xem: Kế hoạch ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu

2. Yêu cầu

- Đảm bảo công tác khám, quản lý sứckhỏe, theo dõi tình hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân Hà Nội gắnvới Bảo hiểm Y tế toàn dân.

- Phát huy tối đa hiệu quả của hệ thốngy tế trên toàn địa bàn Thành phố hiện có; nâng cao năng lực chuyên môn của nhânviên y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, tận dụng nguồn lực của hệ thống y tếngoài công lập.

II. Nội dung trọngtâm

1. Thiết lập hồsơ quản lý sức khỏe

- Sử dụng các thông tin sẵn có từ dữ liệucủa Bảo hiểm Y tế trên địa bàn Thành phố và thông qua rà soát các đối tượng cònlại tại các xã, phường, thị trấn. Đối tượng lập hồ sơ Quản lý sức khỏe là toànbộ người dân Thủ đô.

- Sử dụng phần mềm do Cục Công nghệthông tin - Bộ Y tế xây dựng và chuyển giao để thực hiện tại các cơ sở y tếtrong và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố.

2. Thực hiện quảnlý sức khỏe cho người dân

Phân loại nhóm đối tượng và chỉ đạocác đối tượng theo nhóm thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo luật Lao động,khám sức khỏe học sinh, sinh viên, khám sức khỏe cho các đối tượng, chính sách,khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh tại các đơn vị y tế trong và ngoài công lậptrên địa bàn thành phố Hà Nội.

* Phân loại đối tượng thành cácnhóm:

(1) Trẻ em dưới 5 tuổi (694.775 trẻ:nguồn Tổng cục Dân số).

(2) Học sinh: Tiểu học, Trung học cơsở, Trung học phổ thông (2.112.931 học sinh: nguồn Sở Giáo dục và Đào tạo).

(3) Sinh viên: Đại học, cao đẳng,trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (505.627 sinh viên: nguồn niên giám Cục Thốngkê Hà Nội).

(4) Cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động: Trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức xã hội, xí nghiệp, doanhnghiệp (1.836.257 người: nguồn niên giám Cục Thống kê Hà Nội).

(5) Người cao tuổi, hưu trí: Ngườicao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người nghỉ hưu, hưởng BHXH hàng tháng (1.014.230người; nguồn Tổng cục Dân số).

(6) Người dân lao động tự do và ngườikhác: Nội trợ, buôn bán nhỏ, thợ xây, giúp việc... ngoài các đối tượng đã nêu ởtrên (1.883.398 người: nguồn Tổng cục Dân số).

* Thu thập dữ liệu sức khỏe nhậpvào phần mềm theo dữ liệu khám sức khỏe định kỳ theo quy định tại các cơ quan,đơn vị, trường học

- Trẻ em dưới 5 tuổi đến trường.

- Học sinh.

- Sinh viên.

- Cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động.

(Yêu cầu các đơn vị thực hiện khám sứckhỏe nhập kết quả khám vào hệ thống quản lý sức khỏe)

3. Tích hợp cácnguồn dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe

- Cập nhật cho mọi đối tượng khi đikhám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trong và ngoài công lập trên địa bànThành phố.

- Tích hợp dữ liệu về sức khỏe từ cácchương trình mục tiêu, các hệ thống thông tin quản lý bệnh truyền nhiễm, khônglây nhiễm, tai nạn thương tích, hệ thống thông tin tiêm chủng vào hồ sơ quản lýsức khỏe điện tử, thông qua phần mềm quản lý sức khỏe. Tổ chức hệ thống, cập nhậtthông tin, sức khỏe của người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

- Hồ sơ sức khỏe phải đảm bảo tính bảomật, cá nhân; Hồ sơ sức khỏe được gán mã cá nhân (ID) theo QR Code của Bảo hiểmY tế.

4. Tăng cườngnăng lực y tế cơ sở

- Các Trạm Y tế và tất cả các các cơsở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài cơ sở được cung cấp, hướng dẫn thực hànhquản lý chăm sóc điều trị bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường,bệnh phổi,...

- Đầu tư bổ sung hệ thống máy tính,đường truyền Internet để đáp ứng công tác quản lý sức khỏe tại các Trạm Y tế,phòng khám đa khoa, bệnh viện.

- Bố trí đủ cánbộ theo vị trí việc làm tại Trạm Y tế, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kếthợp với luân chuyển nhân viên y tế giữa quận, huyện, xã, phường để đảm bảo cácTrạm Y tế đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác tư vấn dự phòngnâng cao sức khỏe.

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất,năng lực cán bộ tại y tế cơ sở.

5. Tổ chức, vậnhành hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe

- Phối hợp triển khai phần mềm quản lýhồ sơ sức khỏe điện tử gắn với hệ thống mã định danh Bảo hiểm Y tế, hệ thống quảnlý dữ liệu dân cư và bảo đảm liên thông, đồng bộ với hệ thống khám bệnh, chữa bệnhcủa các cơ sở y tế trong và ngoài công lập. Hệ thống phần mềm có thể liên thôngvà cập nhật thông tin khám bệnh, chữa bệnh của tất cả các cơ sở y tế.

- Triển khai thực hiện đến các cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội (baogồm hệ thống bệnh viện, phòng khám đa khoa, Trạm Y tế, các bệnh viện, phòng khámtư nhân và tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành Trung ươngtrên địa bàn Thành phố).

6. Tổ chức tuyêntruyền, vận động

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằmnâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc quản lý sức khỏe, phòng bệnh,điều trị ngay từ ban đầu và tham gia bảo hiểm y tế cho mỗi người dân.

- Rà soát các đơn vị, cơ quan, xínghiệp, trường học thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định; khám sứckhỏe cho các đối tượng chưa được chăm sóc y tế trên địa bàn và vận động tuyêntruyền cho người dân ý nghĩa của việc khám, quản lý sức khỏe.

III. Thời gian thựchiện: (giai đoạn 2021-2025)

- Năm 2021 triển khai phần mềm hồ sơsức khỏe, tổ chức cập nhật dữ liệu đối với những người được khám sức khỏe, khámbệnh tại tất cả các cơ sở y tế trong và ngoài công lập (Phần mềm của Bộ Y tế).

- Từ năm 2022-2025: Tiếp tục cập nhậtdữ liệu sức khỏe của người dân khi đi khám sức khỏe, khám chữa bệnh tại các cơsở y tế và rà soát, đôn đốc tất cả người dân phải được khám, quản lý sức khỏe tốithiểu 01 lần/năm.

IV. Kinh phí thựchiện

- Đối với người lao động tại các đơnvị, cơ quan, xí nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

Xem thêm: Chân Tay Tê Mỏi Là Bệnh Gì : 8 Bệnh Lý Thường Gặp Nhất, Bị Tê Tay Chân Do Nguyên Nhân Nào

- Đối với học sinh, sinh viên: thựchiện theo quy định khám sức khỏe định kỳ của học sinh, sinh viên.

- Đối với các đối tượng chính sách tổchức theo các hoạt động của các chương trình y tế.

- Đối với người dân đi khám bệnh, chữabệnh tại các cơ sở y tế thực hiện theo quy định của Bảo hiểm Y tế và chi phíkhám, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị máytính cần bổ sung cho các Trạm Y tế và phòng khám đa khoa khu vực sử dụng nguồnngân sách đầu tư hàng năm đối với các đơn vị y tế công lập và xã hội hóa đối vớiđơn vị ngoài công lập.

- Kinh phí vận hành triển khai phần mềmquản lý sức khỏe (nguồn ngân sách Thành phố hàng năm trong đề án Thành phốthông minh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì).

V. Phân công nhiệmvụ

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực, xây dựng Kếhoạch cụ thể để triển khai khám, quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bànthành phố Hà Nội và chăm sóc sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tập trung huy động lực lượng ngànhy tế công lập và ngoài công lập khám, quản lý sức khỏe cho người dân trên địabàn thành phố Hà Nội.

- Phối hợp Sở Tài chính xây dựng dựtoán và đề xuất nguồn kinh phí Thành phố để thực hiện Kế hoạch theo mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổchức tuyên truyền về mục đích, lợi ích và trách nhiệm của các cấp, các ngành vàmỗi người dân trong quản lý sức khỏe người dân.

- Tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại,tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, chuyênmôn để triển khai hiệu quả kế hoạch quản lý sức khỏe người dân.

- Trực tiếp phối hợp với Cục Công nghệthông tin - Bộ Y tế để triển khai phần mềm quản lý sức khỏe cho Nhân dân tạicác cơ sở y tế.

-Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốcthực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phốtheo quy định.

2. Sở Tài chính

Căn cứ Kế hoạch được Ủy ban nhân dânThành phố phê duyệt, trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp vớiSở Y tế tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về nguồn kinh phí(vốn sự nghiệp) để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Bảo hiểm xãhội thành phố Hà Nội

- Cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu sẵncó về người dân, hộ gia đình với Sở Y tế để thiết lập hồ sơ sức khỏe, bảo đảman toàn, thống nhất và tiết kiệm.

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện việc kết nốihệ thống giám định Bảo hiểm Y tế tại y tế cơ sở, tích hợp vàohệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đểngười dân và toàn xã hội tích cực tham gia BHYT toàn dân.

4. Sở Thông tinvà Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cáccơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí bổ sung trang thiết bị cho việc thựchiện quản lý sức khỏe của các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

- Quản lý máy chủ, cơ sở dữ liệu, đảmbảo an toàn thông tin và dữ liệu theo đúng quy định.

- Chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống thôngtin cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác quản lý sức khỏe cánhân, khám lập hồ sơ sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và tham gia Bảo hiểm Y tếtoàn dân.

5. Sở Giáo dụcvà Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cáctrường thuộc hệ thống giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám,quản lý sức khỏe cho các đối tượng là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinhtheo đúng kế hoạch đề ra.

6. Các Cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệptrên địa bàn thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch quản lýhồ sơ sức khỏe của cơ quan, đơn vị và phối hợp với các đơn vị y tế thực hiệnkhám sức khỏe cho đơn vị, phải nhập dữ liệu khám vào phần mềm khám, quản lý sứckhỏe của Thành phố.

- Cung cấp, chia sẻ thông tin sức khỏecủa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị cho cơ sởy tế trên địa bàn để phối hợp quản lý.

7. Ủy ban nhândân quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai côngtác quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, đônđốc việc thực hiện hoạt động khám sức khỏe định kỳ tại các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp theo Luật Lao động. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiệnkhám sức khỏe định kỳ tại các trường học trên địa bàn.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát các đối tượng chưa được chăm sócy tế trên địa bàn và xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe cá nhân cho toàn bộ ngườidân trên địa bàn.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị(máy tính, máy in...) để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngườidân trên địa bàn và khám, quản lý sức khỏe cho người dân.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyềnđể người dân tích cực chủ động tham gia để được quản lý sức khỏe và hưởng các dịchvụ y tế ngay tại tuyến y tế cơ sở.

- Bố trí kinh phí cho việc khám, quảnlý sức khỏe cho người dân trên địa bàn theo quy định.

8. Đài Phát thanhvà Truyền hình Hà Nội, các Báo Hànộimới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô

- Tăng thời lượng phát sóng, số lượngbài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền, truyền thông để người dân hiểurõ lợi ích và tham gia tích cực công tác chăm sóc sức khỏe ban đầucho người dân trên địa bàn và việc quản lý sức khỏe.

- Tăng cường tuyên truyền cho ngườidân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc quản lý sức khỏe để vận động 100% ngườidân tham gia thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện quảnlý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Ủyban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện,thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: - Bộ Y tế; - Đồng chí Bí thư Thành ủy; - Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Thường trực HĐND Thành phố; - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; - UBMTTQVN thành phố Hà Nội; - Các Ban Đảng Thành ủy; - Văn phòng Thành ủy; - Văn phòng ĐĐBQH&HĐND Thành phố; - Các Ban: KTNS, VHXH - HĐND Thành phố; - Các Sở: YT, KH&ĐT, TC, NV, TTTT; - BHXH thành phố Hà Nội; - UBND các quận, huyện, thị xã; - VPUB: CVP, PVP P.T.T. Huyền; Phòng: KGVX, KT, TKBT, TH; - Lưu VT, KGVXAN.