Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2012

      186
*

Tới dự Hội nghị có TS.

Bạn đang xem: Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2012

Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng, Bộ Y tế; ThS. Nguyễn Quang Ân, Vụ phó Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế; Bác sĩ Đặng Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Bộ Y tế; lãnh đạo các Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ các tỉnh, thành phố; đại diện Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, TS. Trần Đức Long cho biết, truyền thông giáo dục sức khoẻ năm 2012 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe góp phần phòng chống hiệu quả bệnh dịch, giải quyết tình trạng quá tải các bệnh viện, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế hướng tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân… Năm 2012 Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng ra đời là mốc quan trọng trong công tác xây dựng, điều chỉnh và triển khai các chế độ chính sách, chương trình mục tiêu trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Về phương hướng hoạt động năm 2013, TS. Trần Đức Long nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ nhằm tạo dư luận xã hội đồng thuận về chính sách, nguồn lực để các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mỗi người dân tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân nhân.

TS.

Xem thêm: Những Quy Định Về Khám Sức Khỏe Định Kỳ Theo Thông Tư Mới Nhất

Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương báo cáo kết quả công tác của hệ truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013. Năm 2012 mặc dù còn một số khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể nên mạng lưới Truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục được kiện toàn và hoàn thiện. Đã có sự chủ động trong phòng chống dịch bệnh. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phong phú hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong năm 2013 hệ Truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ tập trung triển khai các hoạt động như thực hiện chương trình hành động truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn 2011 – 2015, tiếp tục thực hiện chỉ thị 08/CT - BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chỉ đạo hệ truyền thông giáo dục sức khỏe tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế, chủ động truyền thông phòng chống dịch bệnh, thiên tai…


Các tham luận về quản lý, chỉ đạo công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tại địa phương, triển khai Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế … đã được trình bày tại Hội nghị. Nhiều bài học kinh nghiệm cũng như những ý kiến tâm huyết với hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe đã được các đại biểu chia sẻ.