Khái niệm sức khỏe cộng đồng

      11

Chương I: Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng thuộc Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng dành cho lớp công tác xã hội, do GV.

Bạn đang xem: Khái niệm sức khỏe cộng đồng

Thân Thị Diệp Nga thực hiện, trình bày về khái niệm sức khỏe cộng đồng và cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.


*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CHUYÊN ĐỀSỨC KHỎE CỘNG ĐỒNGDÀNH CHO LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI GV: THÂN THỊ DIỆP NGABẠN NGHĨ GÌ?BẠN NGHĨ GÌ?BẠN NGHĨ GÌ?CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNGBẠN NGHĨ GÌ?CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Bạn có biết?Thành công một ca giải phẫu có thể cứu sốngmột mạng người, nhưng thành công trongmột chiến lược y tế dự phòng có thể cứu sốngnhiều triệu người, và kéo dài tuổi thọ cũngnhư nâng cao chất lượng sống cho cả một dântộc. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬNCỦA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNGNỘI DUNG: KHÁI NIỆM SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA SỨC KHỎE CỘNGĐỒNG CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Cộng đồng là gì?Cộng đồng là tập hợp những người cùng chia sẻ mộtsố điểm chung (common: chung; community: cộngđồng) đặc biệt là các giá trị, chuẩn mực, cung cáchứng xử chứ không phải đơn thuần là những ngườicùng sống trong một khu vực nhất định. “Cộng đồnglà con người chứ không phải đất đai”. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG1- Các khái niệm :-Khái niệm Sức khỏe : Là trạng thái thoải mái toàndiện về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phảichỉ bao gồm tình trạng không có bệnh hay thương tật. .-Khái niệm sức khỏe cộng đồng: CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG- Khái niệm sức khỏe cộng đồng:Sức khỏe của cộng đồng hay sức khỏe của xã hội làsức khỏe chung. Hiểu toàn diện một hệ thống tổ chứcgiữa những con người quan hệ và tác động lẫn nhautrong một môi trường hữu sinh và vô sinh với một môitrường xã hội. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG- Khái niệm sức khỏe cộng đồng:Sức khỏe của một cộng đồng chỉ có thể được nângcao khi người dân trong cộng đồng hiểu biết về cáchphòng ngừa bệnh tật, chủ động tham gia vào việcphòng ngừa và kiểm soát bệnh, đóng góp ý kiến đểgiải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe củachính họ, cũng như các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm: Các Giai Đoạn Của Ung Thư Đại Tràng Giai Đoạn Cuối Có Biểu Hiện Gì?

CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG1- Các khái niệm-Khái niệm sức khỏe công cộng:-“Y tế công cộng là khoa học và nghệ thuật phòngbệnh, kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe thôngqua những cố gắng có tổ chức của xã hội.”-Các can thiệp của y tế công cộng tập trung vào vấnđề phòng bệnh hơn là chữa bệnh thông qua giám sátcác trường hợp và khuyến khích các hành động tốt chosức khoẻ. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Khái niệm nâng cao sức khỏe: Nâng cao sức khoẻ(Health Promotion) là một quá trình làm cho mọi người nâng cao sự kiểm soát các vấn đề sức khoẻ và cải thiện sức khoẻ của chính bản thân họ. Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (CSSKCĐ): Là các dịch vụ chẩn đoán, điều trị và y tế dự phòng được cung cấp cho các cá nhân trong cộng đồng. CHUNG TAY VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG-Khái niệm chăm sóc sức khỏe ban đầu:“Chăm sóc sức khỏe ban đầu là những CSSK thiếtyếu, dựa trên những phương pháp và kỹ thuật thựchành, đưa đến tận cá nhân và từng gia đình trong cộngđồng, được mọi người chấp nhận thông qua sự thamgia đầy đủ của họ, với giá thành mà họ có thể chấpnhận được nhằm đạt được mức sức khỏe cao nhất cóthể được.CSSK ban đầu nhấn mạnh đến những vấn đề sứckhỏe chủ yếu của cộng đồng, đến tăng cường sứckhỏe, phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi sức khỏe. Các quan điểm chỉ đạo của Đảng về Công tác Chăm sóc và BVSK nhân dân 1- SK và con người 2- Công bằng trong CSSKCÁC 3- Dự phòng tích cực và chủ độngQUANĐIỂM 4- Kết hợp YHHĐ VÀ YHCT 5- Đa dạng hóa các hình thức CSSK 2- Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng2.1. Cơ sở thứ nhất: Chăm sóc sức khỏe cho toàndân trong thời kỳ quá độ với nền kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa2.2. Cơ sở thứ hai: Quan điểm dự phòng hiện đại2.3. Cơ sở thứ ba: Lồng ghép y học cổ truyền dân tộcvới y học hiện đại2.4. Cơ sở thứ tư: Phát huy nội lực, tranh thủ sự việntrợ của quốc tế2.5. Cơ sở thứ năm: Nhân lực y tế và chất lượngnhân lực là một yếu tố quan trọng trong xây dựngngành y tế tiến bộ.