Luật khám chữa bệnh 2016

      97

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- Nơi tiếp nhận: Bộ phận Một cửa - Sở Y tế Quảng Bình

- Điện thoại: 0232 3844656

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bạn đang xem: Luật khám chữa bệnh 2016

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ về:

Bộ phận Một cửa - Sở Y tế Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3844656

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Từ 14h đến 16h30’ các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp nộp trực tiếp: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra các giấy tờ liên quan, nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP và thu phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu chưa đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu điện thì trong thời hạn 02 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Bước 3: Sở Y tế xem xét để thẩm định và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi.

Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung về Sở Y tế. Sở Y tế gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận bổ sung hồ sơ, Sở Y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ thì Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp Sở Y tế đã có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mà trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Sở Y tế có văn bản yêu cầu nhưng người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì phải thực hiện lại từ đầu hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4- Cách thức thực hiện:

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề theo mẫu;

2. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

a) Văn bằng chuyên môn y;

b) Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;

c) Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;

d) Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp;

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp;

3. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo mẫu hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 6 Điều 23 và Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP;

5. Phiếu lý lịch tư pháp;

6. Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

7. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; Giấy xác nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo do tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

6- Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn 180 ngày, đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

Xem thêm: Convalescence - Tăng Huyết Áp Có Thể Chữa Khỏi Được Không

7- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

8- Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Bình.

9- Kết quả thực hiện TTHC:

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP;

- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

*
Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:

Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề: 360.000đ

(Thông tư số 278/2016/TT-BTC)

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

1. Đối tượng: Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) Theo quy định tại Điều 17 Mục 1 và Điều 26 Mục 2 Chương 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề

1. Bác sỹ, y sỹ

2. Điều dưỡng viên

3. Hộ sinh viên.

4. Kỹ thuật viên

5. Lương y

6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

- Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề

1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp sau đây:

a) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

b) Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

c) Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề:

Quy định tại Điều 18 Mục I Chương 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, gồm:

2.1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận là lương y;

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

2.2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2.3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

2.4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành :

Quy định tại Điều 24 Mục I Chương 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ ;

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

13- Căn cứ pháp lý của TTHC: