Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

      11
L>Viện Chiến lược và Chính sách Y tế
TRANG CHỦ|TÌM KIẾM|SƠ ĐỒ WEBSITE|LIÊN HỆThứ năm, Ngày 26 Tháng 08 Năm 2021
.LinkOtherLeft {font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;}
Tin tứcGiới thiệuCác đơn vị nghiên cứuCác nghiên cứu khoa họcThông tin Y tếVăn bản pháp quy y tế
*
function onQSearchClick(){var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang truy cập: 27 1 8 2 1 4 8 1 6
function openPreview(newsOptionsUrl) {var preview = window.open(newsOptionsUrl,"","width=540,height=525,toolbar=no,status=no,resizable=no,scrollbars=yes");preview.focus();}
*
Thông tin Y tế
*
Việt Nam
Bộ Y tế ban hành Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu

Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân bao gồm 4 phần:

-Phần Thông tin hành chính;

-Phần Thông tin tiền sử và các yếu tố liên quan đến sức khỏe, bao gồm: Tình trạng lúc sinh; Yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe; Tiền sử bệnh tật, dị ứng; Khuyết tật; Tiền sử phẫu thuật; Tiền sử gia đình (dị ứng, bệnh tật); Sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; Các vấn đề khác (nếu có).

Bạn đang xem: Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

-Phần Tiêm chủng: Tiêm chủng cơ bản cho trẻ em; Tiêm chủng ngoài chương trình TCMR; Tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai.

-Phần Khám lâm sàng và cận lâm sàng: Bệnh sử; Thăm khám lâm sàng; Kết quả cận lâm sàng; Chẩn đoán/Kết luận (ghi tên, mã bệnh theo ICD10); Tư vấn.

Xem thêm: Các Bài Tập Cơ Bụng Hiệu Quả, Các Bài Tập Bụng Tốt Nhất Bạn Có Thể Làm

Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân được sử dụng để lập hồ sơ, quản lý sức khỏe cá nhân toàn diện, liên tục tại các trạm y tế cấp xã và tương đương, phòng khám bác sỹ gia đình và được cập nhật hàng năm khi có yêu cầu.

Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân hướng tới quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục tại cộng đồng, hỗ trợ phát hiện sớm và xử lý sớm các bệnh thông thường ngay tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu, hạn chế biến chứng và diễn biến bệnh tật nặng, giúp giảm quá tải bệnh viện và giảm áp lực với ngành y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

*
TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display & always stick beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) {coeff=-coeff;ie = 1;}function FloatRightDiv(){ //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight){startY = 3} else {startY = bannerHeight};/*if (document.body.clientWidth >= 1024){ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);}else{*///always stick in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//}}setTimeout("stayTopRight()", 1);}ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv(){startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight){startY2 = 3} else {startY2 = bannerHeight};//if (document.body.clientWidth >= 1024){//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}else{//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//}}setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*