Mẫu kế hoạch khám sức khỏe định kỳ

      124

Căn cứ Công văn số.......................... Ngày …./…./…… của thị xã ủy, ubnd huyện (thành phố)…………….

Thực hiện tại Kế hoạch công tác năm……….. Của……………. Đơn vị………xây dựng kế hoạch khám sức mạnh định kỳ năm ……. đối với cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao động…………. Như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- âu yếm và đảm bảo an toàn sức khỏe trọn vẹn cho cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao động.

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch khám sức khỏe định kỳ

- Đánh giá tình trạng chung và phân loại sức khỏe.

- giúp cán bộ, công chức, viên chức, fan lao cồn phát hiện nhanh nhất có thể những vết hiệu không bình thường có nguy cơ phát triển thành bệnh dịch lý, chủ động phòng và điều trị căn bệnh từ đó tạo thành tâm lý xuất sắc để yên trọng điểm công tác, lao động, sản xuất.

2. Yêu thương cầu: 100% cán bộ, công chức, viên chức, fan lao động tham gia khám sức mạnh định kỳ theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng xét nghiệm sức khỏe

- Cán bộ, công chức, viên chức, bạn lao rượu cồn của đơn vị……..

- Số lượng: …. Bạn (Trong đó bao gồm ….. Người vợ và ….. Nam)

2. Đơn vị khám sức khỏe: …………………………..

3. Nội dung đi khám sc khỏe mạnh gồm:

3.1. đi khám tổng quát: Bao gồm

+ cân nặng nặng, đo chiều cao, đem mạch, đo tiết áp, đo thị lực,

+ đi khám nội tổng quát; ngoại tổng hợp; Tim mạch

+ Khám siêng khoa: da liễu; Răng - Hàm - Mặt; Tai - Mũi - Họng; Mắt.

+ thăm khám phụ khoa (nữ)

3.2. Khám cận lâm sàng:

+ X quang: Phổi thẳng

+ hết sức âm tổng quát: Ồ bụng

+ Xét nghiệm: công thức máu, Định lượng Glucose; SGOT-SGPT; Creatinin - Urê máu; Acid Uric; Triglycerid; HDL-LDL.

………………………………………….

……………………………………………

(Thêm những nội dung khám cho tương xứng với mỗi đối chọi vị)

3.3. Đối với những dịch vụ khác (Ngoài kế hoạch): fan lao động đăng ký và tự đóng góp thêm nếu gồm nhu cầu.

4. Tổ chức triển khai khám mức độ khỏe

- Thời gian: …………………………..

- Địa điểm: ………………………….

* lưu ý

+ Nhịn bữa sáng và triển khai lấy huyết từ cơ hội 6….. Sáng cho 8…. Phút

+ Đem theo đôi mắt kính (đối cùng với những bạn bè có các vấn đề bệnh lý về mắt)

+ Uống các nước trước lúc thực hiệu hết sức âm bụng tổng quát.

III. Khiếp PHÍ THỰC HIỆN

- Cơ quan, đối chọi vị, doanh nghiệp giao dịch thanh toán 100% kinh phí khám sức khỏe theo kế hoạch.

- Đối với những dịch vụ khác (ngoài kế hoạch- File đính kèm) fan lao động đk và tự đóng thêm nếu có nhu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chống (ban)…………….

- tạo ra Kế hoạch tổ chức triển khai khám mức độ khỏe.

- xuất bản dự toán, quyết toán ngân sách đầu tư tổ chức xét nghiệm sức khỏe.

- Thông báo tác dụng khám sức mạnh đến cán bộ, CNVCLĐ.

……………………………………….

Xem thêm: Công Dụng Chữa Bệnh Tuyệt Vời Của Lá Mơ Lông Chữa Bệnh Gì, Lợi Ích Của Lá Mơ Lông

2. Đề nghị Ban Chấp hành công đoàn

- dữ thế chủ động liên hệ, trao đổi, thống duy nhất với… (cơ sở y tế) về các nội dung thích hợp đồng thăm khám sức khỏe.

- Tổng hợp nhu cầu khám thêm các dịch vụ không giống của cán bộ, CNVCLĐ bên cạnh ngoài danh mục khám của planer này để đk với………. (cơ sở y tế)

3. Đoàn viên công đoàn

- thâm nhập khám sức mạnh đầy đủ.

- Đối với cá thể có nhu yếu khám thêm các dịch vụ không giống (ngoài kế hoạch): Đăng ký kết với Ban Chấp hành công đoàn cửa hàng và đóng kinh phí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm ….. . Đề nghị cán bộ, CNVCLĐ thực hiện khám mức độ khoẻ đầy đủ, đúng thời hạn và vị trí quy định.

Nơi nhận:

Gửi bạn dạng điện tử:

- LĐLĐ tỉnh(hoặc LĐLĐ huyện, TP, CĐ ngành) (b/c);

- (Cơ sở y tế) (phối hợp);

- BCH CĐCS;

- các Phòng, ban;

- Cán bộ, CNVCLĐ cơ quan;

- Lưu: Cơ quan, CĐCS.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NỘI DUNG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

(Kèm theo chiến lược số….. /KH-KH-……., ngày… tháng… năm… của…)

STT

Nội dung

Đơn giá

I

Khám lâm sàng theo những chuyên khoa

……..

1

………..

………..

2

……….

……..

…….

….

II

Khám cận lâm sàng

1

………..

2

…….

….

3

……….

……..

……

……….

….

Tổng

…………..

(Nội dung trên có đặc thù tham khảo. địa thế căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, công ty lớn để xây dựng các danh mục xét nghiệm cho tương xứng (thêm các nội dung khám khác)