Những câu chúc sức khỏe bằng tiếng anh

      191

Những câu chúc ấm áp, hy vọng, khích lệ và thậm chí là hài hước mà bạn có thể nói với người bị thương hoặc bị ốm sẽ giúp cải thiện tinh thần của người đó rất nhiều. Lời chúc sức khỏe bạn viết sẽ phụ thuộc rất nhiều vào người nhận và tình hình sức khỏe cụ thể của người đó. Trong bài viết này, bacsixanh.com sẽ liệt kê cho bạn các lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh hay nhất.

Bạn đang xem: Những câu chúc sức khỏe bằng tiếng anh


*

“Hope you get to feeling better soon!”

“Hy vọng bạn sẽ sớm cảm thấy tốt hơn!”

“Wishing you well.”

“Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.”

“Take extra good care!”

“Hãy chăm sóc thật tốt!”

“Sending good, healthy vibes your way.”

“Gửi những rung cảm tốt lành, lành mạnh với bạn.”

It’s hard to believe you are taking this much time to recover. Get well soon buddy. I am badly missing you here!

Thật khó tin là bạn đang mất nhiều thời gian như vậy để hồi phục. Sớm khỏe nhé bạn thân. Tôi rất nhớ bạn ở đây!

The sickness that you have is not even half as strong as you are. I believe you will make a full recovery in no time. Take care of yourself!

Căn bệnh mà bạn mắc phải thậm chí còn không mạnh bằng một nửa. Tôi tin rằng bạn sẽ phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn. Chăm sóc bản thân!

It’s not a time to worry. I wish you all the comfort and care during this time. May you get well soon and be back with good health and a kicking attitude.

Không phải là lúc để lo lắng. Chúc bạn luôn thoải mái trong thời gian này. Chúc bạn sớm bình phục và trở lại với sức khỏe tốt và tinh thần phấn chấn.

There are so many people who want to see you healthy and safe always. I am one of those who is saying 24/7 for you to get around soon!

Có rất nhiều người muốn nhìn thấy bạn luôn khỏe mạnh và an toàn. Tôi là một trong những người luôn nói 24/7 để bạn sớm khỏe lại!

Sending all my positive and healing thoughts to you and wish you a speedy and full recovery from your illness! I miss you so much dear friend!

Gửi tất cả những suy nghĩ tích cực và chữa bệnh của tôi đến bạn và chúc bạn nhanh chóng bình phục khỏi bệnh của bạn! Tôi nhớ bạn rất nhiều bạn thân mến!

Khoá học trực tuyến bacsixanh.com ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao


My thoughts and prayers are with you in this crucial time of yours! I hope you will be feeling better soon! May God bless you with a healthy life onwards!

Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi ở bên bạn trong thời gian quan trọng này của bạn! Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn sớm! Cầu Chúa ban phước cho bạn với một cuộc sống khỏe mạnh trở đi!

Dear friend, have some faith and confidence. Everything will be alright, and you will feel as sound as you’ve never felt. Just please get well soon!

Bạn thân mến, hãy có niềm tin và sự tự tin. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ mong bạn sớm khỏe lại!

Being sick can feel so unjustifiable from time to time, but I hope you realize that people out here consider you and send healing messages and love on your way.

Đôi khi, việc bị bệnh có thể cảm thấy thật vô lý, nhưng hy vọng bạn nhận ra rằng mọi người ở đây đang mong ngóng bạn và gửi những thông điệp chữa lành và yêu thương cho bạn.

I feel so sorry to hear about your sickness and how I cannot visit you! Sending you lots of love and blissful wishes for you to recover as soon as possible!

Tôi cảm thấy rất tiếc khi biết về bệnh tật của bạn và làm thế nào tôi không thể đến thăm bạn! Gửi đến bạn nhiều tình yêu thương và lời chúc hạnh phúc để bạn sớm bình phục sức khỏe!

We are glad to hear that you are reacting great to your treatment. Hoping you will feel like yourself soon, dear! Sending hugs and kisses!

Chúng tôi rất vui khi biết rằng bạn đang có phản ứng tốt với phương pháp điều trị của mình. Hy vọng bạn sẽ sớm cảm thấy như mình, thân yêu! Gửi những cái ôm và nụ hôn!

Get well soon dear, and come back with full energy in your lively soul!

Bạn sẽ sớm khỏe lại, và trở lại với năng lượng tràn đầy trong tâm hồn sống động của bạn!

Get well soon dear, and come back with full energy in your lively soul!

Bạn sẽ sớm khỏe lại, và trở lại với năng lượng tràn đầy trong tâm hồn sống động của bạn!

I am praying every moment to the Almighty for your fastest recovery. Get well soon.

Tôi đang cầu nguyện từng giây phút với Đấng toàn năng để bạn hồi phục nhanh nhất. Sớm khỏe lại.

I pray that the Almighty provides you enough strength for the fastest recovery. Get well soon.

Tôi cầu nguyện rằng Đấng toàn năng sẽ cung cấp cho bạn đủ sức mạnh để phục hồi nhanh nhất. Sớm khỏe lại.

My wishes for your healthy and successful life will be there always with you. Get well soon.

Lời chúc của tôi cho cuộc sống khỏe mạnh và thành công của bạn sẽ luôn ở đó với bạn. Sớm khỏe lại.

I know you will come back stronger and healthier, nothing can win over your determination and strength. Get well soon.

Tôi biết bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và khỏe mạnh hơn, không gì có thể thắng được quyết tâm và sức mạnh của bạn. Sớm khỏe lại.

You have an aim to achieve in life along with goals that you dream to reach every day. Get well soon and complete all your targets.

Bạn có một mục tiêu để đạt được trong cuộc sống cùng với những mục tiêu mà bạn mơ ước đạt được mỗi ngày. Hãy sớm khỏe lại và hoàn thành mọi chỉ tiêu của bạn.

You are bound to recover as I know that your illness got defeated in front of your strength and willpower, got well soon and came back stronger.

Bạn nhất định hồi phục vì tôi biết rằng căn bệnh của bạn đã bị đánh bại trước sức mạnh và ý chí của bạn, hãy mau khỏe lại và trở lại mạnh mẽ hơn.

Though I hate your mischievous pranks that make me angry, but I am missing them badly. Get well soon.

Mặc dù tôi ghét những trò đùa tinh quái của bạn khiến tôi tức giận, nhưng tôi đang nhớ chúng lắm. Sớm khỏe lại nha.

Everything happens the way God has planned so don’t feel pressed or upset! God will recover you soon, don’t worry much! Keep your faith strong!

Mọi thứ diễn ra theo cách mà Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch nên đừng cảm thấy bị thúc ép hay khó chịu! Chúa sẽ sớm hồi phục cho bạn, đừng lo lắng nhiều! Hãy giữ vững niềm tin của bạn!

God always tests his favorites, keep that in mind! Be brave, be strong! May God bless you with safe and sound health real soon.

Xem thêm: Giải Bài Tập Thực Hành 1 Tin Học 11 : Bài Tập Và Thực Hành 1

Chúa luôn kiểm tra các mục yêu thích của mình, hãy ghi nhớ điều đó! Hãy dũng cảm, hãy mạnh mẽ lên! Xin Chúa phù hộ cho bạn sớm bình an vô sự.

I hope God blesses you with good health so that you prosper in life achieving success. Get well soon.

Tôi hy vọng Chúa ban phước lành cho bạn với sức khỏe tốt để bạn thịnh vượng trong cuộc sống và đạt được thành công. Sớm khỏe lại.

May god keep your smile bright like always. Get well soon.

Cầu mong ông trời giữ nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Sớm khỏe lại.

I pray that all your wishes get granted and you live a healthy life ahead. Get well soon.

Tôi cầu nguyện rằng tất cả mong muốn của bạn được thành công và bạn sống một cuộc sống khỏe mạnh ở phía trước. Sớm khỏe lại.

I wish that the Almighty bestows all his blessings upon you so that you get cured faster. Get well soon.

Tôi ước rằng Đấng Toàn Năng sẽ ban tất cả các phước lành của mình cho bạn để bạn được chữa khỏi nhanh hơn. Sớm khỏe lại.

With the love of Almighty and your loved ones, no harm will be caused to you. Get well soon, dear.

Với tình yêu thương của Đấng Toàn Năng và những người thân yêu của bạn, sẽ không gây tổn hại gì cho bạn. Sớm khỏe lại, thân yêu.

I pray that the Almighty bestows all his blessings upon you so that you heal quickly and achieve all the goals of your life. Get well soon.

Tôi cầu nguyện rằng Đấng toàn năng sẽ ban cho bạn tất cả các phước lành để bạn mau chóng chữa lành và đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc sống của bạn. Sớm khỏe lại.

I am astonished to see your fearlessness in this hard time. You are a very brave soul, without any doubt. May you get speed recovery!

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy sự dũng cảm của bạn trong thời gian khó khăn này. Bạn là một linh hồn rất dũng cảm, không nghi ngờ gì. Mong bạn phục hồi nhanh!

You have a lot to achieve to lead a successful life ahead, get well soon and start working on your dreams.

Bạn còn rất nhiều điều phải đạt được để có một cuộc sống thành công phía trước, hãy sớm khỏe lại và bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình.

I pray for you to be always soulful with full confidence, like the sunshine of the early morning. Get well soon

Em cầu mong cho anh luôn hồn nhiên tràn đầy tự tin, như ánh nắng ban mai. Sớm khỏe lại.

I am eagerly waiting for you to come back with more liveliness, to light up our lives, get well soon.

Tôi đang háo hức chờ đợi bạn trở lại với sức sống hơn, để thắp sáng cuộc sống của chúng ta, sớm khỏe lại.

I am sending my warm love and best wishes for your fastest recovery, you know you are the most valuable to me. Get well soon.

Tôi đang gửi tình yêu ấm áp của tôi và những lời chúc tốt nhất để bạn bình phục nhanh nhất, bạn biết bạn là giá trị nhất đối với tôi. Sớm khỏe lại.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do bacsixanh.com xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.