Quy chế phối hợp giữa nhà trường gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh

      146
Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
*

*

Qui chế phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng, sức khỏe

Nội dung, trách nhiệm , quyền hạn của hai bên trong chỉ đạo thực hiện chăm sóc GD, ND và sức khỏe trẻ

Nội dung

UBND THỊ XÃ KỲ ANH TRƯỜNG MN KỲ TRINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 54 /QC-TMN Kỳ Trinh, ngày 02 tháng 01 năm 2019
QUY CHẾPHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC, NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺChương INHỮNG QUI ĐỊNH CHUNGĐiều I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.Bạn đang xem: Quy chế phối hợp giữa nhà trường gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh

1.Qui chế này qui định đối tượng thực hiện; trách nhiệm, quyền hạn của nhà trường và gia đình, nội dung phối hợp giwuax gia đình, nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong nhà trường.2.Quy chế này được áp dụng trong trường mầm non Kỳ Trinh, toàn thể CB, GV, nhân viên và gia đình trẻ tham gia học và ăn bán trú tại trường.

Bạn đang xem: Quy chế phối hợp giữa nhà trường gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh

Điều II. Nguyên tắc phối hợp.1.Đảm bảo sự thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.2.Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa gia đình và gia đình trong việc thực hiện công tác giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo qui định của pháp luật.3. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả trong các hoạt động phối hợp nâng cao trách nhiệm của đôi bên.Điều 3. Nội dung phối hợp.1.Phối hợp trong xây dựng chương trình kế hoạch giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe hằng năm.2. Phối hợp trong quá trình thực hiện kế hoạch đề ra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức bán trú cho trẻ tại trường như: tìm nguồn cung cấp thực phẩm, tiếp nhận thực phẩm, chế biến món ăn, định lượng khẩu phần ăn trẻ hằng ngày…3. Chia sẻ trách nhiệm để thúc đẩy và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực tự nguyện để tổ chức bán trú cho trẻ.4. Nắm bắt được tình hình sức khỏe của con em mình kịp thời hỗ trợ trẻ phát huy hoặc ngăn chặn, điều chỉnh, sửa chữa các điểm hạn chế trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.Điều 4. Đại diện Đại diện nhà trường là Hiệu trưởng; đại diện gia đình học sinh là cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người được cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp ủy quyền. Đại diện cho phụ huynh toàn trường là Ban liên lạc hội phụ huynh được phụ huanh toàn trường bầu công khai trong hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học.Chương IITRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH.Điều 5.Trách nhiệm của nhà trường1. Quản lý, tổ chức giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu chương trình giáo dục mầm non, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm rèn cho trẻ kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, nếp sống, ý thức tổ chức kỷ luật.2. Quản lý, giáo dục và đánh giá trẻ cuối các độ tuổi, đánh giá chuẩn trẻ 5 tuổi. Quản lý việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong quá trình trẻ ăn bán trú tại trường.3.Quản lý việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, có kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh khắc phục một số bệnh thường gặp ở trẻ, khắc phục trẻ bị suy dinh dưỡng.4. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đặc biệt là vai trò của giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá chính xác sự phát triển của trẻ, đối xử công bằng với trẻ, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích trẻ phát triển năng khiếu, năng lực cá nhân.5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và vị trí của tổ chức đoàn, đội, hội trong việc nâng cao chất lượng CS-GD trẻ.6. Tham mưu với các cấp có thẩm quyền qui hoạch, xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn quốc gia, xây dựng nhà trường đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giáo dục học sinh có ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường.7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, thiên tai, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tệ nạn xã hội.8. Huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với địa phương triển khai công tác phổ cập giáo dục, chủ động cùng chính quyền và gia đình tạo điều kiện cho trẻ được hưởng quyền học tập theo quy định của pháp luật.9. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với gia đình trao đổi thông tin, hỗ trợ cha mẹ học sinh về kiến thức, phương pháp chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng con em. Định kỳ họp với cha mẹ học sinh thông tin đầy đủ quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phù hợp trong phối hợp giáo dục học sinh.Điều 6.Quyền hạn của nhà trường1. Thực hiện các quyền hạn theo quy định của Điều lệ trường mầm non và quy định của pháp luật.2. Tham mưu với UBND các cấp đầu tư về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy và học của nhà trường theo mục tiêu giáo dục toàn diện và quy định xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.3.Triệu tập hội nghị cha mẹ học sinh bàn bạc, thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục - chăm sóc nuôi dưỡng, sức khỏe cho trẻ.4. Kiến nghị với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự khu vực trường học và cơ sở giáo dục, không để các tiêu cực, tệ nạn xã hội tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.5. Phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội khác tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học theo pháp luật hiện hành.Điều 7.Trách nhiệm của gia đình1. Nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con em được CS-GD, tại trường; không để con em bỏ học, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của trẻ em2. Xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em; tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập tại nhà, cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.3.Tham gia các hoạt động CS-GD trẻ và các hoạt động ngoại cùng trẻ khi nhà trường yêu cầu. Tham gia khảo sát chất lượng thực phẩm thị trường để chọn nhà cung cấp thực phẩm phục vụ trẻ ăn bán trú.4. Giám sát hoạt động hàng ngày của trẻ, giám sát công tác bán trú: Qui trình thực hiện, hợp đồng thực phẩm, hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng, quá trình chế biến thực phẩm, đinh lượng khẩu phần ăn của trẻ.5.Phối hợp với nhà trường xây dựng chế độ ăn hợp lý cho những trẻ bị suy dinh dưỡng.6. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức, tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục và hưởng ứng các hoạt động phục vụ cho CS-GD trẻ của trường.

Xem thêm: 7+ Cách Chữa Bệnh Gút Và Cách Chữa Trị An Toàn, Không Tái Phát Từ Thảo Dược

Điều 8.Quyền của gia đình1. Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục và trong Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.2. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, chương trình phối hợp và phương pháp CS-GD trẻ của trường.3.Kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra có báo trước đối với các hoạt động bán trú tại nhà trường.Điều 09. Ban đại diện cha mẹ học sinh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này.Chương III:TỔ CHỨC THỰC HIỆNĐiều 10. Đề nghị Ban liên lạc hội phụ huynh, CB, GV, nhân viên của trường mầm non Kỳ Trinh thực hiện nghiêm túc qui chế này.Điều 11. Tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên tuyên truyền qui chế tới tất cả các đoàn viên của mình.Điều 12.Các Tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tổ chức thực hiện Quy chế này.Điều 13. Tổng kết, sơ kếtĐịnh kỳ sơ kết học kì I , tổng kết năm học nhà trường phối hợp với Ban liên lạc HPH tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết phối hợp thực hiện Quy chế.Điều 14.Khen thưởngTập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội được nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý giáo dục xem xét, khen thưởng theo quy định.Điều 15.Xử lí vi phạmTập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện Quy chế, ảnh hưởng tới sự nghiệp giáo dục, thiệt hại đến lợi ích của nhà trường, gia đình học sinh và gây hậu quả xã hội nghiêm trọng tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc phát sinh, Hiệu trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể tập hợp ý kiến báo cáo về cơ quan chủ trì các cấp để giải quyết./.Nơi nhận: - BĐDCMHS;- CTCĐ, BTĐTN, TTCM, VP- Đăng Website ;- Lưu NT.
BAN ĐẠI DIỆN CMHS(Đã ký)Nguyễn Thị Phương DungHIỆU TRƯỞNG(Đã ký)Nguyễn Thị Lệ Thủy