Quy định về khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp

      251
Thông tư 28/2016/TT-BYT gợi ý về hồ sơ, câu chữ khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, xét nghiệm phát hiện bệnh nghề nghiệp cho tất cả những người lao động, đi khám định kỳ cho người lao rượu cồn mắc bệnh dịch nghề nghiệp, điều tra bệnh công việc và nghề nghiệp và cơ chế báo cáo.

Bạn đang xem: Quy định về khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp

 

1. Khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc


- Giấy reviews từ tín đồ lao hễ hoặc list có điền tương đối đầy đủ thông tin về nghề, công việc, yếu đuối tố ăn hại tại nơi làm việc trong trường vừa lòng cơ sở có tương đối nhiều lao động đề xuất khám sức mạnh trước khi bố trí làm việc;
+ fan lao đụng tiếp xúc với các yếu tố vô ích có kỹ năng mắc bệnh nghề nghiệp và công việc hoặc làm các nghề, quá trình nặng nhọc, độc hại, nguy nan và đặc trưng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kể cả người học nghề, tập nghề, đang nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác hoặc bạn lao rượu cồn tham gia bảo đảm xã hội trên Khoản 1 và Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo đảm xã hội đang bảo lưu thời gian đóng hoặc sẽ có ra quyết định nghỉ vấn đề chờ giải quyết và xử lý hưu trí, trợ cung cấp hàng tháng;
+ bạn lao đụng không nằm trong trường thích hợp trên nhưng chuyển sang có tác dụng nghề, quá trình có nguy cơ mắc căn bệnh nghề nghiệp.
+ phiên bản sao hợp lệ 1 trong các các giấy tờ sau: kết quả thực hiện tại quan trắc môi trường thiên nhiên lao động; Biên phiên bản xác nhấn tiếp xúc với yếu tố ăn hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính;
Người lao hễ đã được chuẩn chỉnh đoán mắc bệnh công việc và nghề nghiệp được khám chu kỳ 06 hoặc 12 tháng theo Phụ lục 6 đương nhiên Thông bốn số 28/2016.
Người thực hiện lao động sẵn sàng hồ sơ gồm: Giấy reviews của người tiêu dùng lao rượu cồn và hồ nước sơ bệnh dịch nghề nghiệp. Ngôi trường hợp fan lao đụng đã thôi việc, nghỉ ngơi việc, nghỉ chính sách thì tín đồ lao cồn tự sẵn sàng hồ sơ bệnh nghề nghiệp.
Thông bốn số 28 năm năm 2016 quy định các trường hợp dưới đây phải tiến hành khảo sát lần đầu dịch nghề nghiệp:
- bạn lao động bao gồm yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp có tương quan đến bản thân mà chưa được giải quyết chế độ;
- xảy ra nhiều trường vừa lòng mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính hoặc đa số người bị ốm, mắc căn bệnh tại một cơ sở trong cùng thời điểm;
- kết quả quan trắc môi trường xung quanh lao cồn vượt giới hạn có thể chấp nhận được nhưng không tồn tại trường thích hợp được phát hiện bệnh nghề nghiệp và công việc hoặc không quan trắc môi trường xung quanh và khám sức khỏe cho người lao động;
Ngoài ra, Thông tứ 28 còn quy định các trường hợp khảo sát lại và khảo sát lần cuối căn bệnh nghề nghiệp.
Thời hạn khảo sát bệnh công việc và nghề nghiệp là không thực sự 45 ngày tính từ lúc ngày quyết định thành lập và hoạt động Đoàn điều tra có hiệu lực.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 28/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Bộ vẻ ngoài lao hễ số 10/2012/QH13 ngày 18 mon 6 năm 2012;

Căn cứLuật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày đôi mươi tháng 11 năm 2014;

Căn cứ luật an toàn, lau chùi lao độngsố 84/2015/QH13 ngày 25tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ vàcơ cấu tổ chức triển khai của bộ Y tế;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng viên Quảnlý môi trường xung quanh y tế;

Bộ trưởng cỗ Y tế phát hành Thôngtư phía dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tứ này khuyên bảo về hồ nước sơ, nộidung khám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc, xét nghiệm phát hiện bệnh dịch nghề nghiệpcho bạn lao động, xét nghiệm định kỳ cho người lao cồn mắc bệnhnghề nghiệp, khảo sát bệnh công việc và nghề nghiệp và cơ chế báo cáo.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Bạn lao đụng tiếp xúc với các yếutố vô ích có năng lực mắc bệnh công việc và nghề nghiệp hoặc làm những nghề, các bước nặng nhọc,độc hại, nguy hại và quan trọng đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy khốn kể cả người họcnghề, tập nghề, người lao rượu cồn đã về hưu hoặc bạn lao động đã chuyển công tác không còn hỗ trợ việc trong các nghề, quá trình có nguy cơ tiềm ẩn bị bệnhnghề nghiệp hoặc bạn lao đụng tham gia bảo đảm xã hội khí cụ tại Khoản 1 cùng Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 sẽ bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội hoặcđã có đưa ra quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng.

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợptác xã, hộ khiếp doanh, cá nhân có thuê mướn, áp dụng lao rượu cồn theo dụng cụ tạiKhoản 1 Điều này (sau đây call tắt là người tiêu dùng lao động).

3. Những cơ sở y tế có đủ điều kiệnkhám bệnh công việc và nghề nghiệp theo giải pháp của lao lý khám bệnh, chữa bệnh thực hiệnviệc khám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc, xét nghiệm phát hiện dịch nghề nghiệpcho người lao động, khám định kỳ cho tất cả những người lao cồn mắc bệnhnghề nghiệp (sau đây hotline tắt là đại lý khám dịch nghề nghiệp).

Chương II

KHÁM SỨC KHỎETRƯỚC khi BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Điều 3. Đối tượng và thời giankhám sức mạnh trước khi sắp xếp làm việc

1. Đối tượngkhám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc là bạn lao cồn theo chế độ tại Khoản 3 Điều 21 nguyên tắc an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động.

2. Vấn đề khám sức khỏe cho tất cả những người lao động mức sử dụng tại Khoản 1 Điều này nên được thực hiệntrước khi bố trí người lao cồn vào có tác dụng các công việc có yếu tố bao gồm hại.

Điều 4. Hồ sơkhám sức mạnh trước khi bố trí làm việc

1. Giấy reviews của người sử dụnglao động thực hiện theo mẫu giải pháp tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tưnày; ngôi trường hợp đại lý lao động có tương đối nhiều người đề nghị khám sứckhỏe trước khi bố trí làm vấn đề thì người sử dụng lao cồn lập danh sách và điềncác thông tin về nghề, công việc chuẩn bị cha trí, yếu tốcó hại tại nơi làm việc gửi cố nhiên Giấy giới thiệu.

2. Phiếu khám sức khỏe triển khai theomẫu cách thức tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Nội dungkhám

1. Khám sức khỏetrước khi bố trí làm việc tiến hành theo nội dung của mẫu mã Phiếu khám sức mạnh quy định trên Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Ngoài các nội dung cơ chế tạiKhoản 1 Điều này, bác sỹ Trưởng đoànkhám hướng đẫn khám siêng khoa tương xứng với vị trí thao tác của người lao động.

3. địa thế căn cứ vị trí làm việc của ngườilao động và chỉ định khám siêng khoa của Trưởng đoànkhám, người triển khai khám chăm khoa rất có thể chỉ định thựchiện xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng) phù hợp với vị trí làm việc của bạn lao độngđó.

4. Trường hợp bạn lao cồn đã đượckhám sức mạnh theo lý giải tại Thông tư số14/2013/TT-BYT ngày 05 tháng 6 năm trước đó của cỗ Y tế lý giải khám sức mạnh (sau đây hotline tắt là Thông bốn 14/2013/TT-BYT) thì sử dụng công dụng khámsức khỏe khoắn còn quý hiếm và thực hiện khám siêng khoa theoquy định tại Khoản 2 Điều này.

Chương III

KHÁM PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Đối tượng khám phát hiệnbệnh nghề nghiệp

1. Đối tượng phảikhám phát hiện tại bệnh công việc và nghề nghiệp là bạn lao động công cụ tại Khoản 1 Điều 2Thông tư này.

2. Tín đồ lao rượu cồn không nằm trong Khoản 1Điều này chuyển sang làm cho nghề, công việc có nguy cơ mắc căn bệnh nghề nghiệp.

Điều 7. Thời gian khám phát hiệnbệnh nghề nghiệp cho người lao động

1. Thời hạn khám phát hiện dịch nghềnghiệp cho người lao cồn theo hình thức tại Khoản 1 Điều 21 Luậtan toàn dọn dẹp vệ sinh lao động.

2. Đối với các trường hợp ngờ vực mắc bệnh nghề nghiệp và công việc cấp tính hoặc vị yêu mong củangười thực hiện lao đụng hoặc fan lao cồn thì thời gian khám phát hiện tại bệnhnghề nghiệp theo ý kiến đề xuất của tổ chức hoặc cá thể yêu cầu.

Điều 8. Hồ sơkhám phạt hiện bệnh nghề nghiệp

1. Phiếu xét nghiệm sức khỏe trước khi bốtrí thao tác theo mẫu pháp luật tại Phụ lục 2 phát hành kèmtheo Thông bốn này; ngôi trường hợp người lao động đã thao tác làm việc trước ngày Thông tưnày có hiệu lực hiện hành thì sử dụng công dụng khám sức khỏe gần nhất.

2. Sổ khám sức mạnh phát hiện bệnhnghề nghiệp thực hiện theo mẫu nguyên lý tại Phụ lục 3 banhành tất nhiên Thông bốn này.

3. Bạn dạng sao hợp lệ của 1 trong những cácgiấy tờ sau:

a) tác dụng thực hiện quan trắc môitrường lao động. Đối với ngôi trường hợp bạn lao động tất cả tiếp xúc với nguyên tố visinh đồ gia dụng trong môi trường thiên nhiên lao động mà bài toán quan trắc môi trường xung quanh lao rượu cồn được thựchiện trước ngày Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm 2016 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của chế độ an toàn, vệ sinh lao động về hoạt độngkiểm định kỹ thuật an ninh lao động, đào tạo an toàn, vệsinh lao hễ và quan lại trắc môi trường xung quanh lao động tất cả hiệu lựcthì hồ sơ phải tất cả thêm Phiếu đánh giá tiếp xúc yếu hèn tốvi sinh vật vì cơ quan tất cả thẩm quyền cấp trước thời gian ngày 01 mon 7năm 2016;

b) Biên bản xác dìm tiếp xúc với yếutố bất lợi gây bệnh công việc và nghề nghiệp cấp tính tiến hành theo mẫuquy định trên Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông bốn này so với trường hợp mắc bệnh nghềnghiệp cấp cho tính nhưng tại thời điểm xảy ra bệnh công việc và nghề nghiệp cấp tính chưa kịp xácđịnh được mức xúc tiếp yếu tố tất cả hại;

4. Phiên bản sao hòa hợp lệ giấy ra viện hoặctóm tắt hồ nước sơ bệnh án bệnh có tương quan đến bệnh nghề nghiệp và công việc (nếu có).

Điều 9. Quy trìnhvà câu chữ khám phát hiện bệnh dịch nghề nghiệp

1. Tiến trình khám phân phát hiện căn bệnh nghềnghiệp

a) trước lúc khám phân phát hiện bệnh dịch nghềnghiệp, người sử dụng lao đụng hoặc tín đồ lao động cần gửi cho đại lý khám bệnh công việc và nghề nghiệp hồ sơ theo biện pháp tại Điều 8 Thôngtư này;

b) sau khi nhận đủ hồ sơ, cửa hàng khám bệnh dịch nghề nghiệp thông tin thời gian, địa điểm và cácnội dung quan trọng khác tương quan đến đi khám phát hiện nay bệnh nghề nghiệp và công việc cho ngườisử dụng lao hễ hoặc fan lao động;

c) tiến hành việc khám phát hiện tại bệnhnghề nghiệp thứ 1 theo phương pháp tại Khoản 2 Điều này;

d) xong đợt khám, các đại lý khám bệnhnghề nghiệp có trách nhiệm ghi không thiếu các thông tin trongsổ khám sức mạnh phát hiện nay bệnh công việc và nghề nghiệp và tổng hòa hợp kếtquả đợt khám phát hiện dịch nghề nghiệp thực hiện theo mẫuquy định tại Phụ lục 10 phát hành kèm theo Thông tư này;

đ) ngôi trường hợp người lao đụng được chẩn đoán mắc dịch nghề nghiệp, các đại lý khám bệnh nghề nghiệp và công việc phải lập hồ nước sơbệnh nghề nghiệp tiến hành theo mẫu cơ chế tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này và lập báo cáo trường hợp fan lao rượu cồn mắc căn bệnh nghề nghiệp triển khai theo mẫu cách thức tạiPhụ lục 9 phát hành kèm theo Thông tứ này;

e) sau khi tổ chức thăm khám phát hiện tại bệnhnghề nghiệp, trong thời hạn 20 ngày làm cho việc, cửa hàng khám bệnh công việc và nghề nghiệp phảitrả cho người sử dụng lao đụng hoặc tín đồ lao hễ các giấy tờ quy định trên điểmd, điểm đ Khoản 1 Điều này.

2. Câu chữ khám vạc hiện bệnh nghềnghiệp

a) Khai thác tương đối đầy đủ các thông tin cánhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, chi phí sử bị bệnh của phiên bản thân và gia đình, thời hạn tiếp xúc yếu tố vô ích có thể tạo bệnhnghề nghiệp nhằm ghi phần tiểu sử từ trước tiếp xúc nghề nghiệp và công việc trongsổ khám sức mạnh phát hiện căn bệnh nghề nghiệp;

b) Khám không hề thiếu nộidung theo lý lẽ tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông bốn này và các chuyênkhoa nhằm phát hiện tại bệnh công việc và nghề nghiệp trong danh mục bệnh nghề nghiệp và công việc được bảo hiểmquy định trên Thông bốn số 15/2016/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của cỗ Y tế quyđịnh bệnh nghề nghiệp và công việc được bảo hiểmxã hội;

c) Đối cùng với lao độngnữ bắt buộc khám thêm chuyên khoa phụ sản;

d) tiến hành các xét nghiệm không giống liênquan mang lại yếu tố ăn hại trong môi trường lao đụng (nếu cần);

đ) trường hợp fan lao cồn đã đượckhám sức mạnh định kỳ theo Thông tư 14/2013/TT-BYT thì sử dụng kết quả khám sứckhỏe còn quý giá và tiến hành khám bổ sung các nội dung còn lại theo vẻ ngoài tạiđiểm b, điểm d Khoản 2 Điều này;

e) Đối với những bệnh dịch nghề nghiệpkhông nằm trong danh mục bệnh công việc và nghề nghiệp được bảo đảm xãhội phải khám không thiếu thốn các chăm khoa theo chỉ định của bs khám bệnh dịch nghề nghiệp.

Điều 10. Quy địnhvề hội chẩn để chẩn đoán bệnh nghề nghiệp

1. Hội chẩn được tiến hành đối vớicác trường hòa hợp chẩn đoán những bệnh lớp bụi phổi, phế truất quản, bệnhrung chuyển nghề nghiệp và công việc và những trường hợp vượt quá kỹ năng chuyên môn của bácsỹ khám căn bệnh nghề nghiệp.

2. Thành phần Hội đồng hội chẩn:

Người đứng đầu cơ sở khám căn bệnh nghềnghiệp quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng hội chẩn căn bệnh nghề nghiệp, gồm các thànhphần sau:

a) 01 đại diện lãnh đạo cửa hàng khám bệnhnghề nghiệp quản lý tịch Hội đồng;

b) 01 chưng sĩ chăm khoa căn bệnh nghềnghiệp;

c) 01 bác bỏ sĩ chăm khoa liên quan đếnbệnh nghề nghiệp và công việc cần hội chẩn;

d) 01 Thư ký kết Hội đồng: Do quản trị Hộiđồng chỉ định;

e) vào trường hợp buộc phải thiết, Chủtịch Hội đồng ra quyết định việc trưng cầuchuyên gia về lĩnh vực cần hội chẩn.

3. Tóm lại hội chẩn được hoàn chỉnh và ghi vào Biên phiên bản hội chẩn bệnh dịch nghề nghiệpthực hiện nay theo mẫu cách thức tại Phụ lục 8 ban hành kèmtheo Thông tứ này.

4. Trường hòa hợp vượt quá khả năngchuyên môn, cơ sở khám căn bệnh nghề nghiệp hoàn hảo Biên bản hội chẩn và Hồ sơ bệnh nghề nghiệp và công việc chuyển lêntuyến trên để có chẩn đoán xác định.

Chương IV

KHÁM ĐỊNH KỲ đến NGƯỜILAO ĐỘNG MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 11. Đối tượng và thờigian khám định kỳ cho người lao đụng mắc bệnh dịch nghề nghiệp

1. Fan lao đụng đã được chẩn đoán mắcbệnh nghề nghiệp.

2. Thời hạn khám định kỳ căn bệnh nghềnghiệp triển khai theo khí cụ tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông bốn này.

Điều 12. Hồ sơ xét nghiệm định kỳcho fan lao rượu cồn mắc bệnh dịch nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động sẵn sàng hồsơ đi khám định kỳ cho tất cả những người lao động mắc bệnh công việc và nghề nghiệp bao gồm:

a) Giấy giới thiệu của người tiêu dùng laođộng theo dụng cụ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) hồ nước sơ bệnh dịch nghề nghiệp.

2. Ngôi trường hợp bạn lao cồn đã thôiviệc, nghỉ việc, nghỉ cơ chế thì ngườilao rượu cồn tự chuẩn bị hồ sơ bệnh dịch nghề nghiệp.

Điều 13. Quá trình và nội dungkhám định kỳ cho người lao rượu cồn mắc bệnh nghề nghiệp

1. Tiến trình khám định kỳ cho người mắc dịch nghề nghiệp:

a) trước lúc khám định kỳ cho những người mắc dịch nghề nghiệp, người tiêu dùng lao động hoặc bạn lao động yêu cầu gửicho cửa hàng khám bệnh nghề nghiệp và công việc các sách vở và giấy tờ theo vẻ ngoài tại Điều 12 Thông tưnày;

b) sau khi nhận đủ hồ sơ, đại lý khámbệnh nghề nghiệp thông báo thời gian, vị trí và những nội dung khác liên quan đếnkhám định kỳ cho người lao rượu cồn mắc bệnh nghề nghiệp và công việc tới người tiêu dùng lao độnghoặc người lao động;

c) cửa hàng khám bệnh nghề nghiệp và công việc tổ chứckhám cho những người lao cồn mắc bệnh nghề nghiệp;

d) chấm dứt đợt khám, đại lý khám bệnhnghề nghiệp có nhiệm vụ ghi đầy đủ tác dụng khám định kỳ người mắc bệnh dịch nghềnghiệp trong hồ sơ bệnh nghề nghiệp; tổng hợp công dụng khám định kỳ căn bệnh nghềnghiệp theo mẫu lý lẽ tại Phụ lục 11 phát hành kèm theo Thông tư này và trả kếtquả cho người sử dụng lao cồn trong thời hạn 20 ngày làmviệc.

2. Văn bản khám định kỳ dịch nghềnghiệp:

a) triển khai theo cách thức tại điểm a,b, d Khoản 2 Điều 9 và trả lời tại Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông tứ này;

b) Việc bổ sung cập nhật nội dung đi khám lâmsàng và cận lâm sàng cho từng bệnhnghề nghiệp dựa vào tiến triển, biến triệu chứng của dịch theo chỉ định và hướng dẫn của bác sỹ.

Chương V

ĐIỀU TRA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 14. Những trườnghợp khảo sát bệnh nghề nghiệp

1. Điều tra lần đầu bệnh nghề nghiệpáp dụng đối với các trường hòa hợp sau:

a) người lao động bao gồm yêu ước điều trabệnh nghề nghiệp và công việc có liên quan đến phiên bản thân mà chưa được giảiquyết cơ chế theo nguyên lý của điều khoản về bình an vệ sinh lao động;

b) người sử dụng lao động gồm yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp;

c) xảy ra nhiềutrường đúng theo mắc bệnh công việc và nghề nghiệp cấp tính hoặc nhiều người dân bị ốm, mắc bệnh trongcùng một thời điểm trên một đại lý lao động;

d) công dụng quantrắc môi trường xung quanh lao hễ vượt giới hạn được cho phép nhưng không có trường hòa hợp ngườilao rượu cồn được phát hiện nay bệnh nghề nghiệp hoặc đại lý lao động không thực hiệnquan trắc môi trường xung quanh lao hễ và đi khám sức khỏe cho tất cả những người lao động;

đ) cơ quan Bảohiểm thôn hội tất cả yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp;

2. Điều tra lại bệnh nghề nghiệp và công việc áp dụngđối với các trường thích hợp sau:

a) Tổ chức, cá thể có ý kiến đề nghị về kếtquả khảo sát bệnh nghề nghiệp;

b) Phục vụ vận động kiểm tra định kỳ,đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

3. Điều tra lần cuối bệnh nghề nghiệpáp dụng đối với trường đúng theo có ý kiến đề xuất của tổ chức, cá thể đối với hiệu quả điềutra lại bệnh dịch nghề nghiệp.

Điều 15. Thẩmquyền thành lập và hoạt động đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp

1. Đoàn điều tra lần đầu dịch nghềnghiệp do:

a) chủ tịch Sở Y tế, Lãnh đạo những bộ,ngành quyết định thành lập và hoạt động đoàn theo kiến nghị của thanh tra Sở Y tế hoặc thủ trưởngcơ quan liêu y tế bộ, ngành so với các trường hợp nguyên tắc tại Khoản 1 Điều 14Thông tứ này;

b) viên trưởng Cục quản lý môi trườngy tế - cỗ Y tế quyết định thành lập đoàn so với các trường hợp nguyên tắc tại điểmc, điểm d Khoản 1 Điều này hoặc trường phù hợp vượt vượt khả năng điều tra của Đoànđiều tra bệnh nghề nghiệp quy định tại điểm a Khoản này.

2. Đoàn khảo sát lại bệnh dịch nghề nghiệpdo cục trưởng Cục cai quản môi trường y tế quyết định thành lập đoàn đối với cáctrường hợp mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư này.

3. Đoàn điều tra lần cuối bệnh dịch nghềnghiệp bởi lãnh đạo bộ Y tế thành lập đối với trường hợp lao lý tại Khoản 3 Điều14 Thông tư này.

Điều 16. Thànhphần Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp

1. Thành phần đoàn khảo sát lần đầu bệnhnghề nghiệp lý lẽ tại điểm a Khoản 1 Điều 15 Thông tứ này gồm:

a) 01 thay mặt Lãnh đạo điều tra SởY tế, lãnh đạo y tế Bộ, ngành làm cho trưởng đoàn;

b) 01 bác bỏ sĩ có chứng chỉ bệnh nghềnghiệp có tác dụng ủy viên thư ký;

c) 01 bác sĩ chăm khoa tương quan đếnbệnh nghề nghiệp và công việc đang điều tra;

d) 01 đại diện thay mặt Sở Lao rượu cồn - Thươngbinh với Xã hội;

đ) 01 thay mặt Liên đoàn lao đụng tỉnh;

e) 01 đại diện cơ quan bảo đảm xã hộitỉnh, Bộ, ngành;

g) những thành viên khác bởi Trưởng đoànđiều tra đưa ra quyết định trong ngôi trường hợp nên thiết.

2. Yếu tố đoàn khảo sát lần đầu bệnhnghề nghiệp vẻ ngoài tại điểm b Khoản 1 và đoàn điều tra lại căn bệnh nghề nghiệpquy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông bốn này gồm:

a) 01 thay mặt lãnh đạo cục Quản lýmôi trường y tế - bộ Y tế làm cho trưởng đoàn;

b) 01 bác sĩ có chứng chỉ bệnh công việc và nghề nghiệp làm ủy viên thư ký;

c) 01 bác sĩ chuyên khoa tương quan đếnbệnh nghề nghiệp và công việc đang điều tra;

d) 01 thay mặt đại diện Vụ Pháp chế - bộ Y tế;

đ) 01 thay mặt đại diện Sở Lao rượu cồn - Thươngbinh và Xã hội nơi triển khai điều tra;

e) những thành viên khác vì chưng Trưởng đoàn khảo sát quyết định trong trường hợp đề nghị thiết.

3. Đoàn điều tra lần cuối bệnh nghềnghiệp cấp trung ương do bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập theo đề nghị củaChánh thanh tra cỗ hoặc viên trưởng Cục cai quản môi trường y tế, bao gồm:

a) 01 đại diện lãnh đạo thanh tra BộY tế làm trưởng đoàn;

b) 01 chưng sĩ chăm khoa dịch nghềnghiệp của Viện thuộc hệ y tế dự phòng làm ủy viên thư ký;

c) 01 bác bỏ sĩ chăm khoa liên quan đếnbệnh công việc và nghề nghiệp đang điều tra;

d) 01 thay mặt đại diện Bộ Lao cồn - Thươngbinh và Xã hội;

đ) 01 đại diện cơ quan bảo đảm xãhội Việt Nam;

e) các thành viên khác vì chưng Trưởng đoànđiều tra quyết định trong ngôi trường hợp phải thiết.

Điều 17. Tráchnhiệm của member Đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp

1. Trưởng đoàn điều tra bệnh nghềnghiệp tất cả trách nhiệm:

a) Tổ chức, điều hành các chuyển động củađoàn điều tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn điều tra;

b) tổ chức triển khai thảoluận trong đoàn nhằm đi mang lại thống tuyệt nhất khi những thành viên vào đoàn khảo sát còncó những sự việc chưa thống nhất. Còn nếu như không đạt được sự thống độc nhất thì Trưởng đoàn đưa ra quyết định và phụ trách về quyết định của mình;

c) công bố biên bạn dạng điều tra bệnh dịch nghề nghiệp.

2. Các thành viên đoàn điều tra bệnhnghề nghiệp gồm trách nhiệm:

a) triển khai các trách nhiệm theo phâncông của trưởng đoàn và chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn về kết quả công việc mà bản thân được phân công;

b) có quyền bảo lưu ý kiến. Ý con kiến bảolưu nên được ghi không hề thiếu vào biên bản điều tra.

3. Không được ngày tiết lộ những thông tin,tài liệu trong quá trình điều tra khi chưa chào làng biên bản điều tra.

Điều 18. Thời hạn, trình từ điềutra và công bố Biên bản điều tra

1. Thời hạn điều tra: không thực sự 45ngày kể từ ngày quyết định thành lập đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp và công việc có hiệu lựcthi hành.

2. Đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp và công việc tiếnhành điều tra, lập biên bản theo trình từ sau:

a) lưu ý hiện trường cửa hàng lao động;

b) thu thập vật chứng, tài liệu có tương quan đến bệnh công việc và nghề nghiệp (thực hiện lấy mẫu vềcác yếu hèn tố có hại tại nơi làm việc để phân tích, đánh giá làm căn cứ xác địnhyếu tố khiến bệnh);

c) để mắt tới hồ sơ cai quản vệ sinh laođộng, sức mạnh người lao động, bệnh nghề nghiệp và công việc của đại lý lao động;

d) phỏng vấn trực tiếp tín đồ lao động, người tiêu dùng lao hễ và các đối tượng khác có tương quan đến công tác làm chủ vệ sinh lao động, sứckhỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp của các đại lý lao động;

đ) tổ chức khám và làm cho xét nghiệm cầnthiết đối với các ngôi trường hợp tín đồ lao động ngờ vực mắc bệnh nghề nghiệp và công việc (nếucần);

e) những nội dung khác vị Trưởng đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp chỉ định trongtrường hợp đề xuất thiết.

3. Chào làng Biênbản khảo sát bệnh nghề nghiệp:

Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp và công việc tổ chứccuộc họp tức thì sau khi xong xuôi điều tra để ra mắt biên bạn dạng điều tra dịch nghềnghiệp tại đại lý bị điều tra, thành phần cuộc họp bao gồm:

a) Trưởng đoàn khảo sát bệnh nghềnghiệp, nhà trì cuộc họp;

b) những thành viên đoàn khảo sát bệnhnghề nghiệp;

c) người tiêu dùng lao động hoặc ngườiđược ủy quyền bởi văn bản;

d) Đại diện Ban chấp hành công đoàncơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn nhất thời hoặc là tín đồ được cộng đồng ngườilao động lựa chọn cử lúc cơ sở chưa có đủ điều kiện thành lập và hoạt động công đoàn;

đ) người yêu cầu, tín đồ làm triệu chứng vàngười có trách nhiệm, quyền lợi liên quan lại đến căn bệnh nghề nghiệp;

e) Đại diện cơ quan quản lý cấp trêntrực tiếp của cơ sở (nếu có);

g) Lập biên bản cuộc họp với đầy đủchữ ký của những thành viên đã tham gia họp. Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầuđiều tra hoặc tổ chức, cá thể bị khảo sát không đồng ý với ngôn từ biên bảnđiều tra bệnh nghề nghiệp được ghi ý kiến của bản thân vào biên bạn dạng điều tra, nhưngvẫn bắt buộc ký tên cùng đóng dấu (nếu có) vào biên bạn dạng điều tra và thực hiện các kiếnnghị của đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp;

h) Đoàn điều tra bệnh công việc và nghề nghiệp phải gởi biên phiên bản điều tra căn bệnh nghề nghiệpvà biên bạn dạng cuộc họp ra mắt biên bạn dạng điều tra bệnh nghềnghiệp tới những cơ quan nằm trong thành phần đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệp, cơ quanBảo hiểm buôn bản hội, cơ sở áp dụng lao động và những nạn nhântrong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ ngày ra mắt biên bản điều tra dịch nghề nghiệp.

Điều 19. Hồ sơđiều tra bệnh dịch nghề nghiệp

1. Biên phiên bản hiện trường đại lý lao động.

2. đồ chứng,tài liệu gồm liên quan.

Xem thêm: Hỏi Đáp Chuyên Gia: Bệnh Trầm Cảm Có Chữa Khỏi Không, Có Tự Khỏi Không

3. Hồ nước sơ làm chủ vệ sinh lao động, sứckhỏe fan lao động, bệnh nghề nghiệp của đại lý lao động.

4. Biên bản phỏngvấn trực tiếp fan lao động, người tiêu dùng lao rượu cồn và các đối tượng người sử dụng khác cóliên quan mang đến công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏengười lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp của đại lý lao động.

5. Công dụng khámvà làm xét nghiệm so với các trường hợp fan lao động nghi ngại mắc bệnh dịch nghềnghiệp (nếu có).

6. Biên bản điều tra căn bệnh nghề nghiệp.

7. Biên phiên bản cuộc họp ra mắt biên bảnđiều tra dịch nghề nghiệp.

8. Rất nhiều tài liệukhác có liên quan đến quá trình điều tra bệnh nghề nghiệp.

9. Thời hạn lưu duy trì hồ sơ điều tra bệnhnghề nghiệp là 15 năm tại cơ sở sử dụng lao cồn và các cơ quan lại của thành viênđoàn điều tra.

Điều 20. Bảo đảmkinh phí hoạt động đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp

1. Đoàn điều tra bệnh công việc và nghề nghiệp docơ quan làm chủ nhà nước siêng ngành thành lập thì nhà nướcbảo đảm gớm phí hoạt động theo cơ chế của pháp luật hiệnhành.

2. Đoàn khảo sát bệnh nghề nghiệptheo yêu ước của tổ chức, cá thể có con kiến nghị khảo sát thành lập thì kinh phíhoạt động của Đoàn khảo sát do tổ chức, cá nhân có con kiến nghị điều tra chi trả.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệmcủa fan lao động

1. Khai báo tin tức trung thực vềtiền sử dịch tật, tiếp xúc nghề nghiệp và công việc trong quá trình khám mức độ khỏe.

2. Tham gia thăm khám sức khỏe trước lúc bốtrí làm việc, những đợt khám sức khỏe phát hiện bệnh dịch nghề nghiệp, khám chu kỳ bệnhnghề nghiệp (nếu mắc) do người tiêu dùng lao rượu cồn tổ chức.

3. Thực hiện không thiếu thốn các phía dẫn,các hướng đẫn khám và chữa bệnh của chưng sĩ sau các lần khám.

4. Cất giữ hồsơ cai quản sức khỏe trong những trường vừa lòng thôi việc, nghỉ ngơi việc,nghỉ cơ chế (Hồ sơ dịch nghề nghiệp, báo cáo từng ngôi trường hợp tín đồ lao rượu cồn mắcbệnh nghề nghiệp, các sách vở và giấy tờ liên quan mang lại khám, điều trị tại những cơ sở thăm khám bệnh,chữa bệnh) để gia công cơ sở cho câu hỏi khám, chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp nếumắc sau thời gian chấm dứt tiếp xúc; đưa hồ sơ làm chủ sức khỏe đến cơ quan mớitrong ngôi trường hợp gửi cơ quan tiền công tác.

Điều 22. Tráchnhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập, quản lí lýhồ sơ mức độ khỏe, hồ sơ bệnh nghề nghiệp và công việc và giữ giàng trong suốt thời hạn ngườilao động thao tác làm việc tại đối kháng vị; trả hồ sơ sức khỏe, làm hồ sơ bệnhnghề nghiệp (nếu có) cho tất cả những người lao rượu cồn khi bạn lao hễ chuyển công tác làm việc sangcơ quan khác hoặc thôi việc, nghỉ ngơi việc, ngủ chế độ.

2. Kết hợp vớicác các đại lý khám bệnh nghề nghiệp và công việc lập kế hoạch, tổ chức khám mức độ khỏe trước lúc bốtrí làm việc, khám sức mạnh phát hiện tại bệnhnghề nghiệp cho tất cả những người lao động, thăm khám định kỳ cho người lao đụng mắc bệnh dịch nghềnghiệp.

3. Chế tác điều kiện cho những người lao độngđi điều trị, điều dưỡng, phục hồi tính năng theo lao lý của pháp luật.

4. Hoàn chỉnh hồsơ và reviews người lao rượu cồn được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệpđi thăm khám giám định trong thời gian 20 ngày thao tác làm việc sau lúc điều trị, điều dưỡng,phục hồi tính năng đối với những bệnh nghề nghiệp và công việc có khảnăng chữa bệnh hoặc sau thời điểm khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với những bệnhkhông có tác dụng điều trị.

5. Thực hiện nâng cấp điều khiếu nại laođộng, chống chống dịch nghề nghiệp; thực hiện chế độ bảo hộlao động, cơ chế bồi dưỡng bằng hiện vật cho những người lao động theo quy định.

6. Sắp xếp sắp xếp vị trí làm việc phùhợp với sức mạnh người lao động.

7. Hỗ trợ thông tin, tài liệu với phốihợp cùng với Đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp.

8. Báo cáo định kỳ, bỗng dưng xuất mang lại cơquan cai quản nhà nước về y tế trên địa phận theo nguyên tắc củapháp cách thức về an toàn, dọn dẹp lao động.

9. Trường đúng theo có fan lao động mắc bệnhnghề nghiệp, cơ sở có trách nhiệm:

a) Khai báo bệnh công việc và nghề nghiệp theo quyđịnh của Thông tư này;

b) Thông báo rất đầy đủ về tình hình bệnh nghề nghiệp tới fan lao đụng thuộc các đại lý của mìnhnhằm ngăn ngừa những bệnh nghề nghiệp tái diễn xảy ra;

c) tổ chức cuộc họp ra mắt biên bạn dạng điều tra tai nạn thương tâm lao động.

Điều 23. Tráchnhiệm của cơ sở khám bệnh dịch nghề nghiệp

1. Có nhiệm vụ phối hợp với ngườisử dụng lao hễ khi tất cả yêu ước về: lập chiến lược và tiến hành khám sức mạnh trước khi sắp xếp làm việc, khám sức khỏe phát hiện dịch nghề nghiệpcho fan lao động, khám định kỳ cho những người lao cồn mắc bệnh nghề nghiệp theoquy định.

2. Tổ chức triển khai hội chẩn dịch nghề nghiệp(nếu cần) và phụ trách trước điều khoản về kết quảchẩn đoán dịch nghề nghiệp.

3. Tham gia hội đồng thẩm định y khoacác cung cấp để thẩm định bệnh nghề nghiệp và công việc (khi có yêu cầu).

4. Tổng phù hợp và report tình hình khámbệnh nghề nghiệp gửi về Sở Y tế hoặc y tế Bộ, ngành trước ngày 05 tháng 7 đối vớibáo cáo 6 tháng đầu xuân năm mới và trước thời điểm ngày 10 mon 01 năm tiếp theo đối với report cả năm theo phía dẫn tại Phụ lục 9 với Phụ lục 12 ban hànhkèm theo Thông tư này.

Điều 24. Tráchnhiệm của Sở Y tế

1. Chỉ đạo các cửa hàng khám dịch nghềnghiệp thực hiện công tác xét nghiệm sức khỏe trước lúc bố trílàm việc, khám sức mạnh phát hiện nay bệnh công việc và nghề nghiệp cho ngườilao động, đi khám định kỳ cho người lao cồn mắc bệnh công việc và nghề nghiệp và tự tổ chức điềutra bệnh công việc và nghề nghiệp thuộc phạm vi được giao quản lý.

2. Chào làng công khai bên trên Cổng tin tức điện tử của Sở Y tế đôi khi gửi cỗ Y tế (Cục quản lý môi trường y tế) danh sách những cơ sở khám bệnh nghề nghiệp và công việc đã đượccấp phép vận động trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từngày cấp phép hoạt động.

3. Thanh tra, khám nghiệm định kỳ hoặckiểm tra đột nhiên xuất hoạt động của các đại lý khám bệnh nghề nghiệp và công việc đã được cấpphép hoạt động.

4. Tổng hợp với gửi report tổng hợptình hình bệnh nghề nghiệp trong tỉnh và trong ngành về BộY tế (Cục làm chủ môi ngôi trường y tế), báo cáo gửi trước ngày15 mon 7 hàng năm đối với report 6 tháng đầu năm và trước thời điểm ngày 15 tháng 01năm sau đối với báo cáo cả năm theo cách thức tại Phụ lục 9 và Phụ lục 12 banhành tất nhiên Thông tư này.

Điều 25. Tráchnhiệm của Cục cai quản môi trường y tế - bộ Y tế

1. Chỉ đạo, tổ chức tiến hành côngtác khám sức mạnh trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ vạc hiện căn bệnh nghề nghiệp, khám định kỳ cho những người lao cồn mắcbệnh công việc và nghề nghiệp và điều tra bệnh công việc và nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

2. Kiến thiết cơ sở dữ liệu bệnh nghềnghiệp bao hàm các câu chữ sau:

a) đại lý vật chất, trang thiết bị,nhân lực ship hàng công tác khám căn bệnh nghề nghiệp;

b) những yếu tố cóhại trong môi trường xung quanh lao động;

c) Số cửa hàng laođộng có người lao cồn mắc bệnh dịch nghề nghiệp;

d) Số fan lao hễ mắc căn bệnh nghềnghiệp;

đ) thực trạng bệnh nghề nghiệp;

e) Tình hình tiến hành chế độ, chínhsách so với người lao đụng mắc bệnh dịch nghề nghiệp.

3. Ra mắt các các đại lý khám bệnh nghềnghiệp vẫn được cấp cho phép vận động trên cổng thông tin điệntử của bộ Y tế.

4. Lãnh đạo các Viện ở trong hệ Y tế dựphòng và các trường Đại học tập Y, Dược thành lập nội dung, tổ chức đào tạo về bệnhnghề nghiệp.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quanhướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này và thực hiện việc thanh tra, kiểmtra buổi giao lưu của các cơ sở khám dịch nghề nghiệp.

Chương VII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 26. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp những văn bạn dạng được dẫn chiếu trong Thông tứ này bị thay thế hoặc sửa đổi, té sungthì áp dụng theo những văn bản thay ráng hoặc sửa đổi bổsung.

Điều 27. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Thông tư nàycó hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20 tháng bốn năm 1998 của liên tịch bộ Y tế- bộ Lao cồn - yêu thương binh với Xã hội giải đáp thực hiệncác luật pháp về bệnh công việc và nghề nghiệp và Thông tứ số 12/2006/TT-BYT ngày 10 mon 11năm 2006 của cục Y tế lí giải khám bệnh nghề nghiệp và công việc hếthiệu lực thi hành tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực.

Trong quy trình thực hiện nếu tất cả vướngmắc đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá thể phản ánh kịp thời về cỗ Y tế (Cục thống trị môi ngôi trường y tế) nhằm nghiên cứu, xem xét giải quyết./.

Nơi nhận: - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP); - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - cỗ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - bộ trưởng (để báo cáo); - những đơn vị thuộc cỗ Y tế; - UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Y tế các ngành; - Trung trọng điểm YTDP các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Trung trung khu BVSKLĐ&MT những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử cỗ Y tế; - Lưu: VT, PC, MT(03)

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNGLAO ĐỘNG(Ban hành tất nhiên Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 mon 6 năm năm 2016 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

CƠ quan tiền CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: …………../GGT

…….1…….., ngày …… tháng …… năm ……

GIẤYGIỚI THIỆU

Kính gửi:………….2…………………………

Tên cơ quan, solo vị reviews ngườilao rượu cồn ………………………………………………

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày ………….. Mon ………….. Năm …………………………………………………

Số CMND ……………………… cấp ngày ………tháng ………năm ……..tại ……………

Nghề/công việc chuẩn chỉnh bị bố trí hoặcđang làm: ………….…………………………………

Yếu tố gồm hại: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Được cử đến cửa hàng khám bệnh dịch nghề nghiệpđể: ……………………….3…………………

Trân trọng cảm ơn./.

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

1 Địadanh

2 Têncơ sở khám dịch nghề nghiệp

3 Khám sức khỏe trước khibố trí có tác dụng việc/ để khám định kỳ dịch nghề nghiệp.

PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC khi BỐTRÍ LÀM VIỆC(Ban hành đương nhiên Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 mon 6năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Y tế)

Ảnh color (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC khi BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………….

Giới: phái mạnh □ cô gái □ Sinh ngày ……………….tháng ………năm………………………

Lý vì chưng khám sức mạnh (ghi cụ thểngành, nghề, công việc sẽ làm việc):

………………………………………………………………………………………………………

I. TIỀN SỬ BỆNH (ghi rõ thương hiệu bệnh/hộichứng bệnh/triệu chứng dịch đã mắc hoặc vẫn mắc của đốitượng thăm khám sức khỏe)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II. YẾU TỐ TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG KHÁM

1. Xét nghiệm tổng quát

TT

Nội dung khám

Kết quả

Phân loại

1

Thể lực

Ngày... .tháng... .năm …….

Nhân viên y tế ký kết và ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao ………..cm, trọng lượng ……….. Kg

Chỉ số BMI ……………………………………

Huyết áp …………………; mạch …………..

2

Khám nội khoa

Ngày....tháng....năm ………

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ họ tên

Tuần hoàn

Hô hấp

Tiêu hóa

Thận - tiết niệu

Nội tiết

Cơ - Xương - Khớp

Thần kinh

Tâm thần

3

Mắt

Ngày....tháng....năm……..

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ họ tên

Khám thị lực:

Không kính: đôi mắt phải: …………………

mắt trái ……………………

Có kính: mắt phải: ………………….

mắt trái ……………………

Các bệnh về mắt (nếu có): ………………

4

Tai - Mũi - Họng

Ngày....tháng....năm………..

Bác sỹ khám cam kết và ghi rõ họ tên

- đi khám thính lực:

Tai trái: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: …………….m;

Tai phải: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: ……………..m;

- những bệnh về tai, mũi, họng (nếu có) ….

……………………………………………….

5

Răng - Hàm - Mặt

Ngày.... Tháng....năm ………

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ chúng ta tên

- Khám: Hàm trên: ……………..

Hàm dưới: …………….

- các bệnh về Răng - Hàm - phương diện (nếu có)

6

Da liễu

Ngày....tháng....năm………..

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ họ tên

7

Khám sản, phụ khoa

Ngày....tháng....năm………

Bác sỹ khám ký và ghi rõ họ tên

8

Khám nước ngoài khoa

Ngày.... Tháng....năm ……….

Bác sỹ khám ký kết và ghi rõ chúng ta tên

9

Cận lâm sàng theo yêu mong của bác sỹ khám lâm sàng

2. Khám phạt hiện căn bệnh liênquan cho vị trí có tác dụng việc (Nội dung xét nghiệm theo hướngdẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tưnày)

- Lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

- Cận lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

III. KẾT LUẬN

1. Phân loại sức khỏe: ……………………………………………………………………………

2. Các bệnh tật (nếu có) …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Bây giờ đủ/không đủ sức khỏe thao tác cho ngành nghề, quá trình (Ghi rõ ràng nếu có), hướnggiải quyết (nếu có) …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm ……. THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP (ký tên, đóng dấu với ghi rõ bọn họ tên)

PHỤ LỤC 3

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP(Ban hành tất nhiên Thông bốn số 28/2016/TT-BYTngày 30 tháng 6 năm năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

Ảnh màu (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------