Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện

      153

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN (Ban hành kèm theo ra quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH

1. Thống nhất quá trình khám căn bệnh tại Khoa đi khám bệnh của những bệnh viện.

Bạn đang xem: Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện

2. Phía dẫn những bệnh viện thực hiện các giải pháp cách tân quy trình và thủ tục trongkhám bệnh, rút ngắn thời hạn chờ, tránh gây phiền hà với tăng sự thích hợp của ngườibệnh, đặc biệt quan trọng đối với người bệnh bảo hiểm y tế lúc tới khám tại dịch viện.

3. Người bệnh biết rõ quy trình để thuộc phối phù hợp với bệnh viện trong quy trình khámbệnh.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Fan bệnh mang lại khám được tiếp cận đi khám lâm sàng, cận lâm sàng và thương mại dịch vụ kỹthuật theo như đúng yêu mong chuyên môn.

2. Bảo đảm tính phù hợp và vô tư giữa người bệnh tất cả bảo hiểm y tế và không có bảohiểm y tế.

3. Phải đơn giản hóa giấy tờ thủ tục liên quan đến đưa ra trả cùng đồng đưa ra trả viện phí, kiêng nộp việnphí nhiều lần.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Thời hạn khám bệnh

a) xét nghiệm lâm sàng đơn thuần: thời hạn khám trung bình dưới 2 giờ.

b) thăm khám lâm sàng có làm thêm 01 chuyên môn xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dòchức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường xuyên quy, hết sức âm): thời hạn khám trungbình dưới 3 giờ.

c) xét nghiệm lâm sàng tất cả làm thêm 02 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm với chẩn đoánhình ảnh hoặc xét nghiệm với thăm dò tính năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquangthường quy, cực kỳ âm): thời gian khám trung bình dưới 3,5 giờ.

d) thăm khám lâm sàng gồm làm thêm 03 kỹ thuật phối kết hợp cả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnhvà thăm dò tính năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang hay quy, khôn xiết âm, nội soi):Thời gian xét nghiệm trung bình dưới 4 giờ.

2. Giữ lượng khám

– Đến năm 2015, vừa đủ mỗi buồng khám phấn đấu về tối đa chỉ xét nghiệm 50 người bệnh/8giờ và mang đến năm 2020 chỉ đi khám 35 người bệnh/8 giờ. Vào trường hợp con số ngườibệnh tăng cao do các nguyên nhân khác nhau thì phấn đấu về tối đa mỗi buồng khámkhông tăng vượt 30% chỉ tiêu trên.

IV. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

1. Cách 1: tiếp nhận người bệnh

1.1. Trọng trách của bạn bệnh

– lấy số trang bị tự để gia công thủ tục xét nghiệm bệnh.

– Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ nước sơ gửi việnhoặc giấy hứa tái khám.

– thừa nhận phiếu khám căn bệnh và số máy tự tại phòng khám.

– Đối với phần nhiều trường phù hợp vượt tuyến, trái tuyến, bạn bệnh gồm nguyện vọng khámbệnh, chữa bệnh theo yêu mong thì người bệnh trợ thời ứng tiền khám bệnh, chữa trị bệnh.

1.2. Trọng trách của dịch viện

– bố trí các quầy để tiếp đón, khám nghiệm thẻ BHYT và các sách vở và giấy tờ liên quan.

– Nhập thông tin của tín đồ bệnh vào đồ vật vi tính, xác minh buồng thăm khám phù hợp, inphiếu khám căn bệnh và phạt số sản phẩm tự khám.

– giữ lại thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện cùng hẹn tái xét nghiệm (và chuyển tập trung về bộ phậnthanh toán ra viện).

– Thu tiền trợ thì ứng so với những ngôi trường hợp bạn bệnh quá tuyến, trái tuyến, ngườibệnh bao gồm nguyện vọng đi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu ước (theo quy định rõ ràng củabệnh viện).

2. Cách 2: thăm khám lâm sàng cùng chẩn đoán

Tùy theo chứng trạng bệnh, thầy thuốc hoàn toàn có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,thăm dò công dụng hoặc chẩn đoán khẳng định và kê đối kháng điều trị cơ mà không yêu cầu chỉ địnhxét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. Xét nghiệm lâm sàng, chẩn đoán và hướng dẫn và chỉ định điều trị

2.1.1. Nhiệm vụ của người bệnh

– đợi khám theo số sản phẩm tự đã có được ghi bên trên phiếu đi khám bệnh.

– Vào khám khi được thông báo.

2.1.2. Trách nhiệm của bệnh dịch viện

– thông báo người căn bệnh vào khám theo số vật dụng tự.

– sắp xếp buồng thăm khám lâm sàng, chuyên khoa,

– Khám, ghi chép tin tức về chứng trạng bệnh, chẩn đoán, hướng dẫn và chỉ định điều trị.

– Kê solo thuốc, in đối kháng thuốc (in 3 liên cho tất cả những người bệnh, kế toán cùng khoa dược), in vàký phiếu thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh dịch (mẫu 01/BV) và trả lời ngườibệnh đến thành phần thanh toán.

– Nếu người bệnh đề nghị nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu,nhập viện cùng tạm ứng viện phí.

Phụ lục 1:Sơ đồ các bước khám lâm sàng cùng kê 1-1 điều trị.

2.2. Thăm khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.2.1. Trách nhiệm của người bệnh

– ngóng khám theo số đồ vật tự đã được ghi trên phiếu xét nghiệm bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– dấn phiếu chỉ định và hướng dẫn xét nghiệm từ bác bỏ sĩ khám.

– Đến chỗ lấy mẫu mã xét nghiệm, nộp phiếu hướng đẫn xét nghiệm và chờ đến lượt.

– Phối phù hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

– trở lại buồng đi khám bệnh, chờ mang lại lượt.

– Nhận chỉ định điều trị, 1-1 thuốc với về vị trí làm giấy tờ thủ tục chi trả viện mức giá hoặc đồng chitrả bảo hiểm y tế.

2.2.2. Trách nhiệm của dịch viện

a) Tại phòng khám bệnh

– thông báo người căn bệnh vào thăm khám theo số trang bị tự.

– đi khám lâm sàng, ghi chép thông tin về chứng trạng bệnh, hướng đẫn xét nghiệm, in phiếu xétnghiệm.

– chỉ dẫn người bệnh dịch đến vị trí làm xét nghiệm theo chỉ định.

b) Tại địa điểm lấy chủng loại xét nghiệm

– sắp xếp đủ điểm lấy mẫu mã xét nghiệm tương xứng với lưu rất nhiều người bệnh. Nơi lấy mẫuđược đặt tại khoa xét nghiệm bệnh.

– nhấn phiếu chỉ định và hướng dẫn từ người bệnh.

– hướng dẫn bạn bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

– Chuyển mẫu mã về khoa xét nghiệm.

c) trên khoa xét nghiệm

– tiến hành xét nghiệm.

– đưa trả hiệu quả xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám chỗ chỉ định.

Phụ lục 2:Sơ đồ tiến trình khám lâm sàng có xét nghiệm.

2.3. Thăm khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán dịch và chỉđịnh điều trị

2.3.1. Nhiệm vụ của tín đồ bệnh

– ngóng khám theo số đồ vật tự đã có được ghi bên trên phiếu thăm khám bệnh.

– Vào xét nghiệm khi được thông báo.

– nhấn phiếu hướng đẫn kỹ thuật chẩn đoán hình hình ảnh từ bác bỏ sĩ khám.

– Đến khu vực làm chuyên môn chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu hướng đẫn và chờ cho lượt.

– phối hợp theo hướng dẫn của nghệ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện kỹ thuật.

– hóng nhận tác dụng chẩn đoán hình ảnh, quay trở về buồng khám và nộp kết quả chẩn đoán hình hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ xét nghiệm chẩn đoán và hướng dẫn và chỉ định điều trị.

– Nhận chỉ định điều trị hoặc đối kháng thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện chi phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.3.2. Trọng trách của bệnh dịch viện

a) Tại phòng khám bệnh

– thông tin người căn bệnh vào đi khám theo số vật dụng tự.

– xét nghiệm lâm sàng, ghi chép tin tức về chứng trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

– hướng dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

– chưng sĩ coi kết quả, chẩn đoán và chỉ định và hướng dẫn điều trị, kê đơn.

b) trên nơi tiến hành kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

– Nơi thực hiện kỹ thuật rất tốt là được để tại khoa khám bệnh nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm khoảng cách dịch chuyển và thuận tiện cho những người bệnh. Trường hợp chưa thể sắp xếp được thì tất cả sơ đồ vật hướng dẫn rứa thể cho những người bệnh.

– kỹ thuật viên chẩn đoán hình hình ảnh nhận phiếu hướng dẫn và chỉ định từ tín đồ bệnh.

– hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối kết hợp thực hiện kỹ thuật.

– Trả tác dụng chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho tất cả những người bệnh.

* Khuyến khích các bệnh viện đưa trả thẳng tác dụng chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, ảnh về buồng khám.

Phụ lục 3:Sơ đồ các bước khám lâm sàng bao gồm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Xem thêm: Gói Khám Sức Khỏe Theo Thông Tư 14 Gồm Những Gì ? Gói Khám Sức Khỏe Theo Thông Tư 14/Tt

2.4. Xét nghiệm lâm sàng, triển khai kỹ thuật dò xét chức năng, chẩn đoán căn bệnh và chỉđịnh điều trị

2.4.1. Trách nhiệm của fan bệnh

– hóng khám theo số vật dụng tự đã làm được ghi bên trên phiếu khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– dìm phiếu hướng đẫn kỹ thuật thăm dò công dụng từ bác sĩ khám.

– Đến chỗ làm nghệ thuật thăm dò chức năng, nộp phiếu chỉ định và chờ mang đến lượt.

– kết hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để triển khai kỹ thuật.

– hóng nhận công dụng thăm dò tác dụng và quay lại buồng khám.

– Nộp tác dụng chẩn đoán hình ảnh cho phòng khám, chờ chưng sĩ xét nghiệm chẩn đoán và hướng đẫn điều trị.

– Nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị hoặc 1-1 thuốc cùng về khu vực làm thủ tục chi trả viện tầm giá hoặc đồng bỏ ra trả bảo hiểm y tế.

2.4.2. Nhiệm vụ của căn bệnh viện

a) Tại phòng khám bệnh

– thông tin người bệnh dịch vào xét nghiệm theo số sản phẩm công nghệ tự.

– khám lâm sàng, ghi chép tin tức về tình trạng bệnh, chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật thăm dò tác dụng và in phiếu chỉ định.

– hướng dẫn người dịch đến nơi tiến hành kỹ thuật thăm dò chức năng.

– bác bỏ sĩ xem tác dụng thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

b) tại nơi triển khai kỹ thuật dò la chức năng

– Nơi thực hiện kỹ thuật rất tốt là được để tại khoa đi khám bệnh nhằm mục tiêu tạo thuận lợi cho những người bệnh, giảm khoảng cách dịch rời và thuận tiện cho tất cả những người bệnh. Trường hợp chưa thể bố trí được thì có sơ đồ gia dụng hướng dẫn cố kỉnh thể cho tất cả những người bệnh.

– chưng sĩ, kỹ thuật viên thăm dò tính năng nhận phiếu chỉ định từ bạn bệnh.

– hướng dẫn tín đồ bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện tại kỹ thuật.

– Trả hiệu quả thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho những người bệnh.

Phụ lục 4:Sơ đồ quá trình khám lâm sàng có xét nghiệm, chẩn đoán hình hình ảnh và thămdò chức năng.

2.5. Các trường hợp thực hiện khám lâm sàng và có chỉ định làm 1, 2 hoặc 3 kỹthuật cận lâm sàng kết hợp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dò hỏi chức năng),thực hiện nay kỹ thuật hoặc đưa khám siêng khoa

Người dịch và cơ sở y tế phải tiến hành theo trình tự các bước như trên, đồng thời,bác sĩ khoa khám bệnh hoặc nhân viên cấp dưới tại buồng khám nên hướng dẫn ví dụ trình tựlàm những kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau thời điểm có đủ tác dụng cận lâm sàng thì ngườibệnh quay trở lại buồng khám, nộp công dụng cho bác bỏ sĩ khám và chưng sĩ cẩn thận kết quả,chẩn đoán còn chỉ định, kê 1-1 điều trị. Trưởng hợp thực hiện dịch vụ kỹ thuât hoặccần khám chuyên khoa khác, fan bệnh được thiết kế dịch vụ chuyên môn hoặc xét nghiệm chuyênkhoa theo yêu cầu chuyên môn.

Người bệnh dịch nhận hướng dẫn và chỉ định điều trị, đối chọi thuốc với về khu vực làm thủ tục chi trả viện mức giá hoặcđồng đưa ra trả bảo đảm y tế.

3. Cách 3: giao dịch viện phí

3.1. Trọng trách của fan bệnh

* bạn bệnh gồm bảo hiểm y tế

– Nộp phiếu giao dịch thanh toán (mẫu 01/BV).

– Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.

– Nộp chi phí cùng chi trả với nhận lại thẻ BHYT.

* người bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện tổn phí theo quy định.

3.2. Trọng trách của căn bệnh viện

– khám nghiệm nội dung thống kê lại trong chủng loại 01/BV, ký xác nhận.

– Thu chi phí thanh toán.

4. Cách 4: Phát cùng lĩnh thuốc

4.1. Trách nhiệm của người bệnh

– Nộp 1-1 thuốc tại quầy phân phát thuốc.

– Kiểm tra, đối chiếu thuốc trong đối kháng và thuốc vẫn nhận.

– Nhận đơn thuốc, dung dịch và ký nhận.

4.2. Trọng trách của bệnh dịch viện

– Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

– support người bệnh dịch về solo thuốc với thuốc đã cấp.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

Tùy theo đk thực tế, bệnh viện lựa lựa chọn một hoặc những giải pháp đổi mới như sau:

1. Các giải pháp tổng thể của dịch viện

1.1. Cải tạo hạ tầng khoa xét nghiệm bệnh

Bố trí mặt phẳng đủ rộng, tăng số lượng bàn khám bệnh, tăng ô làm thủ tục, mở rộngnơi tiếp đón, nơi chờ, sắp xếp khoa khám căn bệnh liên hoàn, số điểm lấy bệnh phẩm, nơithực hiện tại kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, thu viện phí, xử lý thủtục bảo đảm y tế đáp ứng lưu số lượng người bệnh cho khám tại bệnh dịch viện. Tổ chứcnhiều điểm phía dẫn người bệnh mang lại khám làm thủ tục và xét nghiệm bệnh theo đúng quytrình.

1.2. Bức tốc ứng dụng technology thông tin

– liên kết mạng thân khoa khám bệnh, xét nghiệm, khoa dược, thu viện phí, lãnh đạobệnh viện cùng các bộ phận có tương quan giúp giảm thời hạn chờ, tăng cường quản lý,giảm không nên sót, nhầm lẫn, nâng cao chất lượng khám, chữa trị bệnh, giảm lực lượng lao động trực tiếp tham gia các bước khám bệnh.

– Ứng dụng một trong những phần mềm hỗ trợ cho bác sĩ nhằm cải thiện chất lượng chẩnđoán, kê solo và điều trị.

– Áp dụng mã vạch, thẻ từ trong việc xác định người bệnh, kiêng nhầm lẫn, sai sót vàthuận nhân tiện trong vấn đề trao đổi thông tin về người bệnh giữa các khoa, phòng, cỗ phậntrong bệnh viện.

1.3. Lực lượng lao động đủ và bao gồm chất lượng

– tăng cường nhân lực thao tác tại các khâu tiếp đón, thăm khám bệnh, lấy mẫu mã xét nghiệm,thực hiện kỹ thuật, thu viện phí, thủ tục BHYT, cấp phát thuốc;

– nhân viên được huấn luyện và đào tạo nắm vững siêng môn, thái độ giao tiếp ứng xử cân xứng vàthân thiện.

1.4. Bổ sung cập nhật các trang thiết bị cần thiết tại khoa xét nghiệm bệnh

Tăng cường những thiết bị vấp ngã sung bao hàm cả trang bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm,thăm dò tác dụng để giao hàng người căn bệnh ngay tại khoa đi khám bệnh.

1.5. Chế tạo phương án đáp ứng linh hoạtkhi lưu lượng người bệnh tăng độtbiến.

2. Những giải pháp đổi mới cụ thể trên các phần tử tham gia quá trình khám bệnh

Ngoài các phương án lớn mang tính tổng thể như trên, cơ sở y tế cần phân tích áp dụngmột số giải pháp sau:

2.1. Tiếp nhận người bệnh

– Khuyến khích áp dụng máy phạt số trường đoản cú động.

– khám đa khoa không để bạn bệnh tự photo sách vở và giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế, giấychuyển viện, … . Nếu có nhu cầu, bệnh viện tự triển khai (áp dụng cho khám đa khoa đã thuviện tầm giá theo size giá mới).

– sắp xếp đủ quầy tiếp nhận với sự phối kết hợp giữa thành phần tiếp đón, thu viện chi phí và hướngdẫn giấy tờ thủ tục bảo hiểm y tế.

– sắp xếp đủ bàn và tín đồ hướng dẫn fan bệnh tại khoa đi khám bệnh.

– Đặt lịch hẹn thăm khám qua điện thoại, qua tổng đài 1080, qua mạng internet.

– công khai minh bạch giờ khán bệnh, tiến trình khám bệnh, bảng báo giá viện phí, đối tượng ưu tiên.

– tất cả sơ thứ khoa khám bệnh.

2.2. Khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, hướng đẫn điều trị

– Ứng dụng bảng số điện tử, bảng thông báo điện tử.

– Phiếu hứa giờ trả công dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

– nhân viên cấp dưới khoa xét nghiệm trả công dụng cho khoa khám bệnh dịch (các phòng khám).

2.3. Thu viện phí, trả thẻ bảo đảm y tế

– sắp xếp nhiều quầy thu viện phí.

– Ứng dụng thẻ giao dịch thanh toán điện tử.

2.4. Phát với lĩnh thuốc

– Kết nối bộ phận cấp phạt thuốc với khoa dược, phòng khám tạo thuận lợi cho công tác làm việc dược lâm sàng và chủ động trong cấp-phát thuốc.

– thu xếp nơi cấp phép thuốc đơn độc tự, phòng nắp, theo nhóm thuốc chuyên khoa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc dịch viện

a) địa thế căn cứ hướng dẫn này, giám đốc bệnh viện phải quy định ví dụ quy trình khámbệnh của khám đa khoa và công khai minh bạch để fan bệnh, nhân viên cấp dưới biết với thực hiện.

b) thường xuyên thực hiện cách tân quy trình khám bệnh dịch qua các bước sau

– thành lập nhóm cách tân chất lượng gồm thay mặt khoa khám dịch và các phòng,khoa có tương quan để phối kết hợp triển khai các giải pháp cách tân quy trình khám bệnh.

– Đánh giá chỉ lại cục bộ quy trình khám dịch tại cơ sở y tế và thiết kế Đề án cải tiến quytrình khám bệnh tình của bệnh viện.

– khẳng định những nội dung, những vấn đề ưu tiên cải tiến nhằm rút ngắn thời hạn chờ cùng tăng sự bằng lòng của bạn bệnh.

– Phê phê duyệt đề án, xúc tiến các chiến thuật can thiệp, reviews hiệu quả, bảo trì thựchiện giải pháp cải tiến.

2. Cục cai quản Khám, chữa căn bệnh chủ trì phối hợp với Vụ bảo hiểm y tế và các đơn vịcó liên quan chỉ đạo, kiểm tra, review việc triển khai tiến hành hướng dẫn tại cácbệnh viện trực thuộc cỗ Y tế.

3. Thủ trưởng y tế ngành chỉ đạo, kiểm tra, review việc triển khai tiến hành hướngdẫn tại những bệnh viện trực ở trong Bộ, Ngành.

4. Chủ tịch Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiểm tra, tấn công giáviệc triển khai triển khai hướng dẫn tại những bệnh viện trực thuộc sở y tế, cơ sở y tế tưnhân trên địa bàn.

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm trước đó của Bộtrưởng cỗ Y tế)

*

PHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

*

PHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁNHÌNH ẢNH (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộtrưởng bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 4

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNHẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm trước đó của Bộtrưởng cỗ Y tế)