Sức khoẻ gia đình người lớn

      74

Sau khi thiết lập mục tiêu hoạt động hàng ngày, bạn có thể xem mức độ hoạt động của thành viên gia đình mỗi ngày. Với sự cho phép của thành viên gia đình, bạn cũng có thể xem thông tin sức khỏe của họ.

Bạn đang xem: Sức khoẻ gia đình người lớn


Ghi chú: Mục tiêu hoạt động trên bacsixanh.com Watch được quản lý cho trẻ em khác với của người lớn. Mục tiêu di chuyển dựa trên số phút di chuyển thay vì lượng calo hoạt động và mục tiêu thể dục tập trung vào số phút hoạt động nhanh như chạy, nhảy và vui chơi. Nếu con của bạn từ 13 tuổi trở xuống, các bài tập chạy bộ, đi bộ và xe đạp ngoài trời được điều chỉnh cho nhóm tuổi này.


*

Sau khi thiết lập mục tiêu hoạt động cho thành viên gia đình, mở ứng dụng Sức khỏe trên iPhone của bạn.

Chạm vào Duyệt, sau đó chạm vào tên của thành viên gia đình trong Dữ liệu sức khỏe được chia sẻ.

Chạm vào Hoạt động.

Chạm vào dòng thời gian để xem mức độ hoạt động của thành viên gia đình tính đến thời điểm đó trong ngày.

Bạn có thể xem thông tin hoạt động theo ngày, tuần, tháng hoặc năm.


Nếu thành viên gia đình đã cho phép, bạn có thể xem thông tin bổ sung về hoạt động của họ cũng như số đo cơ thể, sức khỏe thính giác và thông tin nhịp tim.

Mở ứng dụng Sức khỏe trên iPhone của bạn, sau đó chạm vào Duyệt.

Chạm vào tên của thành viên gia đình trong Dữ liệu sức khỏe được chia sẻ.

Xem thêm: Lương Y Võ Hoàng Yên Đang Chữa Bệnh Ở Đâu, — Tiếng Việt

Chạm vào Danh mục sức khỏe, sau đó chạm vào một danh mục.


Nếu bạn không nhập chi tiết sức khỏe của thành viên gia đình trong khi thiết lập, hãy làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng bacsixanh.com Watch trên iPhone được sử dụng để quản lý đồng hồ.

Chạm vào Tất cả đồng hồ, sau đó chạm vào đồng hồ trong Đồng hồ gia đình.

Chạm vào Xong, chạm vào Sức khỏe, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây.

Chạm vào Chi tiết Sức khỏe để nhập hoặc sửa thông tin như ngày sinh, chiều cao và cân nặng.

Chạm vào ID y tế để thêm liên hệ khẩn cấp và các thông tin khác.

Bạn có thể xem chi tiết sức khỏe và ID y tế trên iPhone được sử dụng để quản lý bacsixanh.com Watch và trên đồng hồ.

Trên iPhone của bạn: Mở ứng dụng Sức khỏe, chạm vào Duyệt, chạm vào tên của thành viên gia đình, sau đó chạm vào Hồ sơ.

Trên bacsixanh.com Watch được quản lý: Mở ứng dụng Cài đặt

*
trên bacsixanh.com Watch, sau đó chạm vào Sức khỏe.