Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

      80
*

*


Kết luận nêu rõ: Sau 3năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20- CTr/TU, công tácchăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được chú trọng; mạng lưới y tế đượcsắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Bạn đang xem: Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến,nhất là tuyến cơ sở được nâng cao; sức khỏe người dân được nâng lên. Công tác ytế dự phòng, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh, tỷ lệ trẻ emdưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại vắc xin đến năm 2020 đạt trên 95%; triểnkhai toàn diện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19 trên địa bàn tỉnhtheo chỉ đạo của Trung ương phù hợp tình hình ở tỉnh, không để bị động, bấtngờ...Đến cuối năm 2020, tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân đạt 8,8 bác sỹ, sốgiường bệnh trên vạn dân đạt 26 giường. Thực hiện tốt công tác dân số, chuyểntrọng tâm từ công tác DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển; chất lượng, cơ cấudân số được cải thiện, tuổi thọ bình quân tăng hằng năm 0,6 tuổi, đến năm 2020đạt 72,9 tuổi, kiểm soát tốt tốc độ tăng dân số tự nhiên. Chất lượng công tácchăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng được nâng lên. Tỷ lệxã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong chương trình xây dựng nông thôn mớităng.

Tuy nhiên, vẫn còn mộtsố hạn chế, yếu kém đó là: Hệ thống y tế không ổn định trong những năm qua,nhất là tuyến y tế cơ sở. Chưa có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ,nhân viên y tế; đội ngũ cán bộ y tế vẫn thiếu về số lượng, yếu về chất lượngđặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

Xem thêm: Các Mẫu Bài Tập Về Doanh Thu Chi Phí Và Lợi Nhuận Của Doanh Nghiệp

Việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩmchưa được triệt để; nguồn lực đầu tư cho y tế còn thấp, chưa kịp thời; chưa pháthuy tốt thế mạnh của y dược học cổ truyền trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân…

Trước tình hình đó, Tỉnhủy đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp để cường thực hiện Chương trình hành động số20-CTr/TU trong thời gian tới. Cụ thể đó là tăng cường chỉ đạo, điều hành, tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhândân. Phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngành y tếrà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiệu quả hoạtđộng và nhu cầu của hệ thống cơ sở y tế hiện có, đề xuất củng cố, nâng cấp cáccơ sở y tế. Đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp để nâng cao sức khoẻ Nhân dân, đảmbảo chế độ dinh dưỡng hợp lý. Phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cấpcơ sở, triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt y tế cơ sở; đẩy mạnh kếtnối khám chữa bệnh từ xa, liên thông với các bệnh viện tuyến trên. Công khaichất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, công nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoánhình ảnh giữa các bệnh viện, hạn chế tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm.Chú trọng đẩy mạnh phát triển ngành Dược. Quan tâm phát triển mạnh y dược họccổ truyền. Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Đổi mớihệ thống tài chính y tế theo hướng minh bạch, hiệu quả thông suốt và phát huymạnh mẽ công tác truyền thông...