Thông tư liên tịch 37/2015/ttlt-byt-btc về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

      124
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC phép tắc thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc dụng cụ về giá thương mại dịch vụ khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế; vận dụng giá thương mại & dịch vụ KCB BHYT trong một số trong những trường hợp;…

 

I. Giá thương mại dịch vụ khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế

1. Giá dịch vụ thương mại khám bệnh, chữa bệnh gồm:

- Giá dịch vụ thương mại khám bệnh dịch tại Phụ lục I Thông tư liên tịch số 37;

- Giá thương mại dịch vụ ngày giường chữa bệnh tại Phụ lục II Thông bốn liên tịch 37/2015;

- Giá các dịch vụ chuyên môn tại Phụ lục III Thông tứ liên tịch số 37 năm 2015 của bộ Y tế và bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 37/2015/ttlt-byt-btc về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

2. Giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh dịch tại Khoản 1 tất cả các ngân sách sau:

- chi phí trực tiếp, rõ ràng xem tại Thông bốn liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

- chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ pháp theo quyết định 73/2011/QĐ-TTg;

- giá thành tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, những khoản phụ cấp, các khoản góp phần theo chính sách do đơn vị nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; trừ những khoản chi theo chế độ quy định tại Khoản 3.

3. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh tại Khoản 1 không bao hàm các khoản bỏ ra theo chế độ do NSNN bảo đảm quy định tại những văn bạn dạng xem trên Thông tứ liên tịch số 37/2015/BYT-BTC.

4. Các chi phí tại Khoản 2 được khẳng định trên cơ sở định nấc do bộ Y tế ban hành.

5. Mức giá thành của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại những Phụ lục hẳn nhiên Thông tứ liên tịch 37 năm 2015 được liên cỗ Bộ Y tế - cỗ Tài bao gồm xem xét, điều chỉnh khi yếu đuối tố hình thành giá nạm đổi.

II. Áp dụng giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế trong một trong những trường hợp

- những dịch vụ thăm khám bệnh, chữa trị bệnh chưa được quy định nút giá ví dụ tại Thông tứ liên tịch 37/2015 của cục Y tế và bộ Tài chính: vận dụng theo mức chi phí của các dịch vụ được bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và ngân sách chi tiêu thực hiện.

- những phẫu thuật, thủ thuật không được Bộ Y tế xếp tương tự về chuyên môn và giá cả thực hiện đồng thời không quy định mức ngân sách cụ thể: áp dụng mức giá thành tương ứng với từng các loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục "phẫu thuật, thủ thuật còn sót lại khác" của từng chăm khoa tại Phụ lục III Thông tứ liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Và những quy định không giống xem chi tiết tại văn bản.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 29 mon 10 năm 2015

THÔNGTƯ LIÊN TỊCH

QUYĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNHVIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC

Căn cứ luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23tháng 11 năm 2009;

Căn cứ pháp luật Giá ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật bảo hiểm y tế ngày 13 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2012 của chính phủ về chính sách hoạt động, phép tắc tài chính đối vớicác đơn vị chức năng sự nghiệp y tế công lập với giá dịch vụ thương mại khám bệnh, chữa bệnh lý của cáccơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14tháng 02 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà quy định bề ngoài tự chủ của đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23tháng 12 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Tài chính;

Bộ trưởng cỗ Y tế, bộ trưởng Bộ Tài chính banhành Thông bốn liên tịch hình thức thống tuyệt nhất giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa dịch bảohiểm y tế giữa các bệnh viện thuộc hạng trên toàn quốc.

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông tứ liên tịch này quy định giá dịchvụ đi khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế giữa những bệnh viện thuộc hạng bên trên toànquốc.

2. Đối với những dịch vụ thăm khám bệnh, chữa bệnh khôngthuộc phạm vi thanh toán giao dịch từ quỹ bảo hiểm y tế thì size giá và thẩm quyền quyđịnh nút giá cụ thể thực hiện nay theo cách thức tại qui định Giá, biện pháp Khám bệnh, chữabệnh và những văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Các các đại lý y tế, đối kháng vị, tổ chức và cá nhân cótham gia vào quá trình khám bệnh, chữa dịch và thanh toán, quyết toán đưa ra phíkhám bệnh, chữa dịch theo cơ chế bảo hiểm y tế.

Điều 3. Giá chỉ dịch vụkhám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế

1. Giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm:

a) Giá thương mại & dịch vụ khámbệnh lao lý tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tứ liên tịch này;

b) Giá dịch vụ thương mại ngàygiường điều trị phép tắc tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

c) Giá những dịch vụ kỹ thuật nguyên tắc tại Phụlục III ban hành kèm theo Thông tứ liên tịch này.

2. Giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa dịch quy địnhtại Khoản 1 Điều này có các giá thành sau:

a) chi tiêu trực tiếp:

- ngân sách chi tiêu về thuốc, dịch truyền, hóa chất,vật tứ tiêu hao, vật bốn thay thế.

Đối với một số trong những loại thuốc, máu, dịch truyền, hóachất, vật bốn tiêu hao, vật dụng tư sửa chữa thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tứ liên tịch này:được giao dịch thanh toán căn cứ vào số lượng thực tế sử dụng cho tất cả những người bệnh, giá chỉ mua,phạm vi và mức hưởng trọn theo mức sử dụng của pháp luật.

- ngân sách chi tiêu về điện, nước, nhiên liệu, xử lýchất thải, dọn dẹp môi trường;

- túi tiền duy tu, bảo trì thiết bị, muathay gắng công cụ, dụng cụ.

b) túi tiền phụ cung cấp thường trực, phụ cấp cho phẫuthuật, thủ thuật (sau đây hotline tắt là phụ cung cấp đặc thù) theo cách thức tại Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 mon 12 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ nước nhà vềviệc phương pháp một số cơ chế phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, ngườilao động trong các cơ sở y tế công lập và cơ chế phụ cấp chống dịch;

c) chi phí tiền lương theo lương ngạch bậc,chức vụ, các khoản phụ cấp, những khoản đóng góp theo chế độ do công ty nước quy địnhđối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; trừ những khoản đưa ra theo chính sách quy định tại Khoản3 Điều này.

3. Giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh quy địnhtại Khoản 1 Điều này không bao gồm các khoản chi theo cơ chế do ngân sách nhànước đảm bảo quy định các văn bản sau đây:

a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 mon 7năm 2009 của chính phủ về cơ chế đối cùng với cán bộ, viên chức y tế công tác ởvùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội quan trọng khó khăn;

b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng12 năm 2010 của chính phủ về cơ chế đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức vàngười hưởng trọn lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- làng mạc hội đặc biệt khó khăn;

c) đưa ra quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng3 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ quy định cơ chế phụ cung cấp đặc thù đối với cánbộ, viên chức công tác làm việc tại bệnh viện Hữu Nghị, bệnh viện Thống Nhất, căn bệnh việnC Đà Nẵng thuộc cỗ Y tế, những Phòng bảo vệ sức khỏe tw 1, 2, 2B, 3 với 5,Khoa A11 dịch viện trung ương Quân đội 108 với Khoa A11 Viện Y học cổ truyềnQuân team (sau đây gọi tắt là đưa ra quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và đưa ra quyết định số20/2015/QĐ-TTg ngày 18 mon 6 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của ra quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;

d) Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghịđịnh số204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ nước nhà vềchế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng khí giới vàNghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 mon 9 năm 2009 của chính phủ nước nhà về sửa đổi bổsung một trong những điều của Nghị định số204/2004/NĐ-CP.

4. Các ngân sách quy định trên Khoản 2 Điều này đượcxác định trên cơ sở định nấc do cỗ Y tế ban hành.

5. Mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữabệnh hiện tượng tại các Phụ lục dĩ nhiên Thông bốn liên tịch này được liên cỗ Bộ Ytế - bộ Tài bao gồm xem xét, kiểm soát và điều chỉnh khi yếu ớt tố ra đời giá thay đổi.

Xem thêm: Hai Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Có Lời Giải Chi Tiết (Phần 2)

Điều 4. Áp dụng giá chỉ dịchvụ xét nghiệm bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trong những trường hợp

1. Những dịch vụ khámbệnh, chữa bệnh chưa được quy định nấc giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này: ápdụng theo mức giá thành của các dịch vụ được bộ Y tế xếp tương đương về chuyên môn vàchi tổn phí thực hiện.

2. Các phẫu thuật,thủ thuật không được Bộ Y tế xếp tương tự về nghệ thuật và giá cả thực hiệnđồng thời không quy định mức giá cụ thể: áp dụng mức chi phí tương ứng với từng loạiphẫu thuật, thủ thuật trên mục "phẫu thuật, thủ thuật còn sót lại khác"của từng siêng khoa phương tiện tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông bốn liêntịch này.

3. Những dịch vụ kỹthuật bắt đầu theo khí cụ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 69 giải pháp Khám bệnh,chữa bệnh dịch và các dịch vụ kỹ thuật còn sót lại khác chưađược mức sử dụng giá: áp dụng mức ngân sách do bộ Y tế quy định sau thời điểm có chủ kiến thốngnhất của cục Tài chính. Trình tự, thời hạn đưa ra quyết định giá và hồ sơ phương pháp giáthực hiện theo phương pháp của luật pháp về giá.

4. Các viện có giườngbệnh, trung vai trung phong y tế tuyến tỉnh có tính năng khám bệnh, chữa bệnh; trung trọng điểm ytế huyện thực hiện cả hai tính năng phòng dịch và đi khám bệnh, chữa bệnh đã đượcxếp hạng: áp dụng mức ngân sách của bệnh viện hạng tương đương.

5. Những viện có giườngbệnh, bệnh xá quân y, đội điều trị chưa được xếp hạng; bệnh viện đa khoa,chuyên khoa, đơn vị hộ sinh; phòng khám bác bỏ sĩ gia đình; chống chẩn trị y học cổtruyền; trung trọng điểm y tế tuyến huyện nơi đã bóc tách bệnh viện nhưng có khám bệnh,chữa bệnh; trạm y tế xã, phường, thị trấn; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức,trường học; bệnh viện quân y, bệnh viện quân dân y, trạm xá quân dân y; bệnhxá; khám đa khoa chưa xếp hạng và các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch khác: áp dụng mứcgiá của cơ sở y tế hạng IV tại những Phụ lục ban hành kèm theo Thông tứ liên tịch này.

6. Những cơ sở khámbệnh, chữa căn bệnh tư nhân:

a) Giá thăm khám bệnh, giá bán ngày chóng điều trị: Tổchức bảo đảm y tế thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân áp dụngmức giá của một trong số hạng khám đa khoa quy định trên Phụ lục I với Phụ lục IIban hành hẳn nhiên Thông tứ liên tịch này;

b) các dịch vụ xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch khôngthuộc Điểm a Khoản này: tổ chức triển khai bảo hiểm y tế thống duy nhất với cơ sở khám bệnh,chữa bệnh tư nhân áp dụng mức chi phí quy định trên Phụ lục III ban hành kèm theoThông bốn liên tịch này.

Điều 5. Trong suốt lộ trình thựchiện

1. Mức chi phí gồm ngân sách trực tiếp cùng phụ cấpđặc thù được thực hiện kể từ ngày 01 mon 3 năm 2016.

2. Mức giá thành gồm ngân sách trực tiếp, phụ cung cấp đặcthù cùng tiền lương được thực hiện kể từ ngày 01 mon 7 năm 2016. Thời gian thựchiện cụ thể của những đơn vị, địa phương do cỗ Y tế coi xét, quyết định.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơquan tất cả thẩm quyền phân một số loại là đơn vị chức năng tự bảo đảm an toàn chi hay xuyên, đơn vị chức năng tựbảo đảm chi tiếp tục và chi đầu tư chi tiêu được thực hiện mức ngân sách gồm chi phí trựctiếp, phụ cấp tính chất và chi phí lương kể từ ngày 01 mon 3 năm 2016.

Điều 6. Tổ chức triển khai thựchiện

1. Bộ Y tế có trách nhiệm quy định danh mụccác thương mại & dịch vụ tương đương về chuyên môn và ngân sách thực hiện dịch vụ thương mại làm các đại lý ápdụng mức giá thành theo chính sách tại Khoản 1 Điều 4 Thông bốn liên tịch này.

2. Bộ Y tế có nhiệm vụ chủ trì, phối hợpvới cỗ Tài chính, bảo đảm xã hội vn tổ chức triển khai và kiểm tra, giámsát việc thực hiện Thông tứ liên tịch này.

3. Cỗ Tài thiết yếu có trách nhiệm phối kết hợp vớiBộ Y tế, bảo đảm xã hội vn tổ chức kiểm tra, giám sát và đo lường việc thực hiệnThông tư liên tịch này.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lãnh đạo Bảo hiểmxã hội những địa phương, bảo đảm xã hội cỗ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công annhân dân tiến hành thanh toán chi phí khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế theoquy định trên Thông bốn liên tịch này; phối phù hợp với Bộ Y tế và bộ Tài thiết yếu kiểmtra, thống kê giám sát việc tiến hành Thông tứ liên tịch này.

5. Ngân sách chi tiêu nhà nước đảm bảo các khoản chitheo chính sách quy định tại các văn bản nêu trên Khoản 3 Điều 3 Thông tứ liên tịch nàytheo hình thức và phân cấp ngân sách chi tiêu hiện hành.

6. Nguồn thu từ thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhbảo hiểm y tế của cơ sở y tế công lập được nhằm lại đơn vị chức năng sử dụng theo quy định.Trường hợp nguồn tài bao gồm của đơn vị không đảm bảo hoạt rượu cồn thường xuyên,được cấp bao gồm thẩm quyền phân loại là đơn vị chức năng sự nghiệp công tự đảm bảo một phầnchi liên tiếp hoặc đơn vị sự nghiệp công bởi Nhà nước bảo vệ hoạt độngthường xuyên, liên tục được chi phí nhà nước bảo đảm an toàn kinh tầm giá theo phân cấpngân sách hiện nay hành.

Điều 7. Điều khoảntham chiếu

Trường hợp những văn phiên bản được dẫn chiếu vào Thôngtư liên tịch này bị sửa chữa thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì triển khai theo văn bảnthay cầm cố hoặc văn phiên bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 8. Điều khoảnthi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

Điều 9. Điều khoảnchuyển tiếp

Đối với người bệnh tất cả đợt chữa bệnh bắt đầutrước và xong xuôi sau ngày thực hiện các mức giá quy định trên Điều 5 Thông tưliên tịch này: áp dụng mức chi phí thanh toán bảo đảm y tế theo phép tắc của cấpcó thẩm quyền tại thời gian liền kề trước thời khắc thực hiện mức giá thành quy địnhtại Điều 5 Thông bốn liên tịch này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điềutrị nước ngoài trú.

Trong quá trình thực hiện tại nếu gồm khó khăn,vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương làm phản ánh bởi văn bạn dạng về bộ Y tế cùng BộTài chính để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG nai lưng Văn Hiếu

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Phạm Lê Tuấn

nơi nhận : - Thủ tướng, - những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - Văn phòng thiết yếu phủ; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - Hội đồng dân tộc bản địa và những UB của Quốc hội; - Công báo; - Cổng TTĐT chủ yếu phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - Toà án nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Cục khám nghiệm văn phiên bản QPPL-Bộ tư pháp; - Uỷ ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực ở trong TW; - Cổng TTĐT các Bộ: Y tế, Tài chính; - bảo hiểm xã hội Việt Nam; bảo hiểm xã hội cỗ Quốc phòng; - Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - những Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc bộ Y tế; - lưu giữ VT: bộ Y tế (VT, PC), cỗ Tài chính (VT, cục QLG).